Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Hærens Specialopklaringskapacitet ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.


Sagsbehandler til Hærens Specialopklaringskapacitet ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.

Vil du være med til at udvikle Hærens Specialopklaringskapacitet og har du interesse for efterretningstjeneste?
Er du en team player med overblik og er du klar på udfordringer med højteknologiske løsninger på militære platforme?

Så har du nu muligheden for at blive sagsbehandler ved Electronic Warfare Elementet ved 1.Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon i 1. Brigade (1 BDE) med ansvar for efterretningstjeneste, herunder overvågning, opklaring og bearbejdning af efterretninger. ISRBTN har desuden et betydeligt ansvar for udvikling af kapaciteter og enheder i relation til efterretningstjenesten, ligesom ISRBTN har ansvaret for planlægning og gennemførelse af efterretningsmæssig kursusvirksomhed i Hæren.

Bataljonen består af en stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell og tre underafdelinger med kapaciteter til elektronisk krigsførelse, Unmanned Arial Systems og jordbaseret opklaring. ISRBTN består til daglig af ca. 260 medarbejdere, hvoraf ca. 150 er garnisoneret i Fredericia. Endvidere tilgår en opklaringseskadron fra Bornholm ved operativ indsættelse under 1 BDE.

Vi er en moderne og udviklingsorienteret enhed med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde præger en dynamisk hverdag.
ISRBTN er garnisoneret i Varde ved Efterretningsregimentet (EFR) og Hærens Sergentskole.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Electromagnetic Warfare Elementet, deltager du i den taktiske udvikling af Hærens Specialopklaringskapacitet.

Du deltager i elementets udvikling, implementering, gennemførelse og ajourføring af Electromagnetic Warfare kurser og funktionsuddannelse, herunder udarbejdelse og ajourføring af uddannelsesgrundlaget.

Du er sagsbehandler for Specialopklaring, hvorfor du skal forvente at deltage i troppeforsøg, test og drift af Specialopklaringsmateriel. Herunder behandle doktrin, teknologi og organisation for området, med fokus på brigade niveauet.

Du udarbejder og ajourfører brugerspecifikationer samt relaterede opgaver inden for fagansvaret.

Du deltager i udarbejdelse af konceptet for Electromagnetic Coordination Cell som skaber forudsætning for troppeenhedens brug og påvirkning af det elektromagnetiske miljø.

Du deltager i udarbejdelse og ajourføring af dokumentation inden for eget ansvarsområde, herunder reglementer, temanotater, betjenings- og sikkerhedsvejledninger, Standing Operating Procedure /
Standing Operating Instructions, håndbøger med mere.

Endelig deltager du i erfaringsindhentning, udviklingsvirksomhed, uddannelsesvirksomhed og kontrolvirksomhed.
Stillingens faste tjenestested er i Varde men der vil være behov for at arbejde flere dage ud fra Fredericia.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført føringskursus eller tilsvarende. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af føringskursus. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har interesse i og forståelse for doktrin, det elektromagnetiske spektrum og den teknologiske dimension af krigsførelse. Du ønsker en spændende og udfordrende stilling inden for taktisk udvikling af Hærens Electromagnetic Warfare kapacitet.
Du arbejder målrettet og struktureret for at nå dine målsætninger, kan identificere dig selv med vores kerneværdier og herunder bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Vi ser gerne, at du har erfaring med Electromagnetic Warfare tjeneste, kommunikationsteknologier eller generel efterretningstjeneste.
Du er indstillet på at gennemføre relevant efter- og videreuddannelse såvel inden for som uden for Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder Development Electronic Warfare (S7/EW), major Thomas Nordin Frost på telefon +45 4098 3831.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er d. 25. september 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau på kampladsen. Informationerne danner grundlag for Hærens opgaveløsning i relation til militære operationer. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 275 faste medarbejdere, fordelt på en garnisonsstøtteenhed og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har ca. 260 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

01.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent