Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabsofficer i Hærkommandoens Ledelsessektion (genopslag)


Stabsofficer i Hærkommandoens Ledelsessektion

Vil du være en del af et stærkt team, der støtter chefen for Hærkommandoen og Hærens øverste ledelse?

Er du en rutineret, dygtig og analytisk stærk major, der er klar til en udfordrende og
udviklende stilling, så er jobbet stabsofficer i Hærkommandoens Ledelsessektion helt
sikkert noget for dig!
Om os
Ledelsessektionen i Hærkommandoen er et engageret team på 14 faste medarbejdere, militære og civile. Hertil kommer en relativ stor reserveentitet, der også varetager opgaver i varierende omfang. Vi løser en bred vifte af opgaver, alle med fokus på at støtte chefen for Hærkommandoen og den øverste ledelses aktiviteter.

Opgaverne omfatter i stort alt, der sikrer, at chefen for Hærkommandoen sammen med hans øverste ledelse til stadighed har de allerbedste betingelser for at lede og føre Hæren. Ledelsessektionen løser opgaver på tværs af staben.

Vi tilbyder en udfordrende hverdag i en spændende, dynamisk og meget velfungerende ledelsessektion, hvor faglighed, sammenhold og humor spiller en stor rolle. Vores fokus er på at løse opgaverne, men også i muligt omfang samtidigt at udvikle den enkeltes potentiale.
Om stillingen
Som stabsofficer i Ledelsessektionen vil du komme i berøring med en bred pallette af forskellige opgaver, der vil variere i type, omfang og tid til rådighed for opgaveløsningen. Dine primære arbejdsopgaver vil udgøres af håndtering af:
• Generel sagsbehandling af diverse emner.
• Opgaver relateret til kommunikationsområdet, herunder kommunikation i Hæren, hvor du vil komme til at arbejde sammen med Forsvarskommandoens Presse- og Kommunikationssektioner samt at skulle overveje for indsættelse af en af Hærkommandoens reserveentiteter – Press Information Center og Visitors and Observers Bureau.
• Information Management opgaver i forbindelse med Hærkommandoens føring under højere krisestyringstrin, herunder udvikling af området.
• Hærens Planlægningsmøder. Der er tale om kvartalsvise møder for Hærens chefkreds, hvor du gennemfører føringsvirket fra den indledningsvise koordination til selve gennemførelsen.
• Koordination af besøgsvirksomhed til Hæren.
• Behandling af henvendelser fra borgere
Du sidder naturligt tæt på Hærens øverste ledelse, hvorfor du vil opleve at være bredt og godt orienteret om Hæren og Hærens udvikling.

Stillingen er placeret i Karup, og indeholder kun i begrænset omfang rejseaktivitet.

Der vil i perioder være gode muligheder for at arbejde hjemmefra.
Om dig
Du er major M331 med et godt kendskab til Forsvarets virksomhed og gerne erfaring med at arbejde i en højere stab.
Du er analytisk stærk, er god til at have mange bolde i luften og så trives du i et miljø med en afslappet, respektfuld direkte og relativ fri omgangstone.

Du har en høj grad af personlig integritet, autoritet samt ansvarsfølelse. Du er fortrolig i omgangen med sager og informationer, og du er velformuleret i skrift og tale på såvel dansk som engelsk.

Du er omstillingsparat og arbejder særdeles struktureret. Det er vigtigt, at du som person er både robust og energisk, da tempoet ofte er meget højt.

Du har blik for strategisk kommunikation, og kan indgå i dialog med kommunikationsafdelingen og presserådgiver om både intern og ekstern kommunikativ opfølgning på beslutninger, ændringer eller lignende af betydning for Hærens soldater, enheder og myndigheder.
Du er en rutineret bruger af Office pakken og har gerne kendskab til brugen af Work Zone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved chefen for Ledelsessektionen, oberstløjtnant Kim Kristensen på telefon 4132 0231.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022 og vi forventer at gennemføre samtaler i Karup umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansættelse efter aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

01.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent