Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Militær tolk ukrainsk februar 2023


Militær tolk ukrainsk februar 2023

VIL DU BLIVE TOLK OG GØRE EN FORSKEL?
Vil du bruge dine sproglige kompetencer til at gøre en forskel? Og samtidig få styrket dine sproglige kompetencer? Som ukrainsk-talende civil-militær tolk kan du bidrage til løsningen af Forsvarets Ukraine-relaterede opgaver i ind- og udland. Som Ukrainsk civil-militær tolk kan du blive stillet overfor alle typer af tolkeopgaver såsom tolkning af militær træning/uddannelse, mødetolkning eller skriftlige oversættelser.
Om os
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager endvidere til international konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning, ligesom Forsvaret deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende Forsvarets militære ekspertise og kapacitet.
Om stillingen
Stillingen er en uddannelsesstilling og ansættelsen er tidsbegrænset til uddannelsesperioden (ca. 4 måneder). Uddannelsesperioden løber fra februar til maj 2023.
Under uddannelsen vil du gennemgå den civil-militære tolkeuddannelse i ukrainsk, som består af 5 ugers grundlæggende militæruddannelse (på Sjælland) og 10 ugers militær tolkeuddannelse ved Forsvarets Sprogskole (FSS) i København. Du skal regne med nogen rejseaktivitet i denne periode.

GRUNDLÆGGENDE MILITÆRUDDANNELSE
Sjælland 5 uger.
Forløbet vil give dig en forkortet militær grunduddannelse, hvor du trænes i fundamentale, militære færdigheder, herunder bl.a. våbenbetjening, førstehjælp, basisteori og skyttetjeneste.

MILITÆR TOLKEUDDANNELSE
Forsvarets Sprogskole i København 10 uger.
Undervejs i den specialiserede uddannelse til civil-militær tolk vil du udvikle dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab.
Forløbet vil introducere dig til et bredt, teknisk vokabular på både ukrainsk, dansk og engelsk, ligesom du vil blive trænet intensivt i tolkefagets forskellige aspekter (bl.a. tolketeknik, etik og tolkemæssig rutinering).

Efter endt uddannelse vil du blive tilbudt en tilknytningsaftale, således at du kommer til at indgå i Forsvarets reserve af civil-militære tolke.

Som færdiguddannet civil-militær tolk i reserven vil du kunne blive tilbudt opgaver, hvor Forsvaret har behov for ukrainsk tolkemæssig støtte.

Opgaverne spænder bredt og kan både være af kortere eller længere varighed, fx kortere opgaver (1-30 dage af gangen) i Danmark eller længerevarende opgaver (1 – 6 måneder) i udlandet. De konkrete tolke-/oversætteropgaver kan være mundtlige såvel som skriftlige og kan blandt andet omfatte:
- Tolkning af træning af militære styrker
- Mødetolkning
- Tolkning af briefinger
- Skriftlige oversættelsesopgaver
- Kulturel rådgivning
- Forefaldende dagligdagstolkninger

Den efterfølgende tilknytningsaftale tegnes for en periode på 4 år, hvor du ikke er forpligtet til at forrette tjeneste for Forsvaret, men hvor Forsvaret heller ikke kan garantere dig arbejde.


MILITÆR TOLKEUDDANNELSE
Forsvarets Sprogskole i København 10 uger.
Undervejs i den specialiserede uddannelse til civil-militær tolk vil du udvikle dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab.
Forløbet vil introducere dig til et bredt, teknisk vokabular på både ukrainsk, dansk og engelsk, ligesom du vil blive trænet intensivt i tolkefagets forskellige aspekter (bl.a. tolketeknik, etik og tolkemæssig rutinering).

Efter endt uddannelse vil du blive tilbudt en tilknytningsaftale, således at du kommer til at indgå i Forsvarets reserve af civil-militære tolke.

Som færdiguddannet civil-militær tolk i reserven vil du kunne blive tilbudt opgaver, hvor Forsvaret har behov for ukrainsk tolkemæssig støtte.

Opgaverne spænder bredt og kan både være af kortere eller længere varighed, fx kortere opgaver (1-30 dage af gangen) i Danmark eller længerevarende opgaver (1 – 6 måneder) i udlandet. De konkrete tolke-/oversætteropgaver kan være mundtlige såvel som skriftlige og kan blandt andet omfatte:
- Tolkning af træning af militære styrker
- Mødetolkning
- Tolkning af briefinger
- Skriftlige oversættelsesopgaver
- Kulturel rådgivning
- Forefaldende dagligdagstolkninger

Den efterfølgende tilknytningsaftale tegnes for en periode på 4 år, hvor du ikke er forpligtet til at forrette tjeneste for Forsvaret, men hvor Forsvaret heller ikke kan garantere dig arbejde.
Om dig
Om dig
- Du taler ukrainsk, dansk og engelsk.
- Du skal være fyldt 18 år ved uddannelsesstart.
- Du har dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse (permanent eller midlertidig).
- Du skal have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/NATO land de seneste 7 år.
- Du kan sikkerhedsgodkendes. Læs mere om sikkerheds godkendelse her: Sikkerhedsgodkendes? (fe-ddis.dk)

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.
Ansættelsesvilkår
Opfylder du de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som tolk.
Optagelsesprøven består af følgende tests:
- Fysisk test. Løbetest (minimum 2.200 meter på 12 minutter) og styrketest.
- Skriftlige prøver i dansk, engelsk samt ukrainsk
- Mundtlig prøve i ukrainsk
- Interview med Forsvarets Sprogskole
- Interview med psykolog
- Helbredsundersøgelse

Er du i tvivl, om du har de rette kompetencer, så kan du kontakte Forsvarets Rekruttering på telefon +45 3266 5358 eller på mail: FPS-SNT@fiin.dk.

Du er altid velkommen til at søge og lade Forsvaret vurdere, om du har de rette kompetencer for at arbejde som tolk.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes som civil-militær tolk på en tidsbegrænset individuel kontrakt af ca. fire måneders varighed.

Din basisløn er er 26.100,63 kr. pr. måned. Dertil lægges arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 15%. Du har desuden mulighed for at forhandle et individuelt personligt tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgningsfrist:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive til Forsvarets Rekruttering på Fps-ktp-udv@mil.dk eller ringe på 3266 5358.
Læs mere om uddannelsen i Forsvaret på Civil-militær tolk i ukrainsk » Uddannelse og vilkår | Forsvaret

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bjarne Johansen, telefon 7281 9185, eller via mail: fps-bjo@mil.dk.

Du kan læse mere om Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) på følgende link: Fysisk Test » Konditionstest, Løbetest & Styrketest | Forsvaret og det anbefales at træne op til og gennemføre testen hjemme, før prøven skal aflægges.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket senest d. 1. november 2022.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

01.11.2022

Indrykningsdato

01.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent