Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Leder af radiostationen (LERA) til fregatten IVER HUITFELDT


Leder af radiostationen (LERA) til fregatten IVER HUITFELDT.


Er du oversergent med speciale inden for kommunikationsfaget og brænder du for den sømilitære faglighed, så er jobbet som leder af radiostationen på fregatten IVER HUITFELDT afgjort noget for dig.

Om os

Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt – med et fokus på områdeluftforsvar.

Fregatten IVER HUITFELDT gennemgår i 2022 et omfattende moderniserings- og hovedeftersynsprogram, som i 2023 efterfølges af et spændende og intensivt opkøringsforløb i rammen af Danish Safety And Readines Check, med henblik på at indgå i beredskab i 2024.

På IVER HUITFELDT har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør os i stand til at stille op, hvor og når der er brug for det. Som besætning forventer i, at der kan forekomme ændringer til sejladserne med kort varsel, og vi er indforstået med, at det er et vilkår for tjenesten.
Vi lægger derfor vægt på, at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv – når tjenesten tillader det.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt udenfor basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Om stillingen

Som LERA er leder for en sektion bestående af én sergent og seks menige, og det er dit ansvar at drive og udvikle skibets radiostation – både til søs og i havn.

Du har ansvaret for at gennemføre træningsaktiviteter, kursusplanlægning og selv forestå uddannelse af medarbejderne i sektionen. Endvidere leder du det daglige arbejde, og iværksætter selvstændigt aktiviteter, der støtter op om både divisionens og enhedens mål.

Du kommer til at indgår i et bredt samarbejde med skibets kampinformationssektion, de taktiske officerer og vagtchefer, såvel som skibets våben- og elektronikdivision. Det er dit ansvar i samarbejde med disse aktører at sikre, at udstyr, procedurer og mandskab understøtter enhedens opgaveløsning. Du skal i den forbindelse forvente en del arbejde med at planlægge og tilrettelægge øvelser og operationer.

Under sejlads indgår du i to-tørn med sektionens kommunikationsassistent (KUA) som vagthavende kommunikationsbefalingsmand. I basehavn og udenlandsk havn indgår du i tørnen som vagtassistent (VA).

Som sektionsleder arbejder du direkte sammen med skibets taktiske officerer og refererer i sidste ende til skibets operationsofficer (OPO).

Jobbet som LERA giver mulighed for at blive en vigtig del af en af de bedst trænede enheder i søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

IVER HUITFELDT har basehavn i Korsør.
Om dig
Du har gennemført relevante kurser i søværnet eller tilsvarende i udlandet i forhold til virket som både LERA og kryptokustode. Din tidligere tjeneste har givet dig væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer, såvel som kommunikationsfaget generelt. Tidligere tjeneste som KUA eller LERA, samt erfaring med Danish Safety And Readines Check og internationale operationer, er en fordel men ikke et krav.

Du skal frem for alt besidde gode planlægnings- og ledelsesevner, samt kunne strukturere og udvikle opgaveløsningen i sektionen. Det forventes endvidere, at du besidder gode samarbejdsevner, overblik og fleksibilitet. Du vil aktivt skulle bruge disse egenskaber til at udvikle og forbedre arbejdsgangene i KU-sektionen.

Det forventes du er oversergent eller alternativt erfaren sergent som er klar til udnævnelse jævnfør Søværnskommandoens supplerende bemandingsvejledning.

Da du vil være beholdningsansvarlig for sektionens materiel, forventes det, at du har gennemført kurset ”DeMars Myndighedsbeholdning”. Er dette imidlertid ikke tilfældet skal du være indstillet på at gennemgå kurset hurtigst muligt efter tiltrædelse.

Det er et krav for ansættelse at du kan sikkerhedsgodkendes til ”yderst hemmeligt/NATO COSMIC TOP SECRET”, samt at du kan opretholde denne under hele din ansættelse.

Derudover forventes det:
• At du har den faglige overhøjde, der gør, at du kan virke som rådgiver for OPO/TAO
• At du kan virke som mentor for medarbejderne i KU-sektionen
• At du kan vejlede og undervise på et højt fagligt niveau
• At du kan få det bedste frem i folk, herunder tage de individuelle forskelle i betragtning, således at alle udfylder netop det rigtige job
• At du kan arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik
• At du har masser af gåpåmod
• Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på fregatten IVER HUITFELDT, KL Kristian Jonas Flindt Pedersen, på 2e-iver-opo@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt ultimo oktober. Stillingen er til besættelse 1. december 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

31.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent