Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Operationsspecialist (Z-operatør) med speciale i Arktis ved Operationsstøtteeskadrillen, Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg


Operationsspecialist (Z-operatør) med speciale i Arktis ved Operationsstøtteeskadrillen, Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en udfordrende stilling som Operationsspecialist med speciale i Arktis i Taktisk Støtte ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
Om stillingen
Operationsstøtteeskadrillens (OSS) hovedopgaver er, at opstille taktisk og operativt beredskab med henblik på at støtte ATW træning, øvelser og operationer.

Dette gøres primært ved at bidrage med militær sikkerhed, baneberedskab, brændstof, taktiske landings- og dropzoneberedskab, luftevakuering, brand- og katastrofeberedskab samt håndtering af besætninger, fly og passagerer.

Som operationsspecialist (Z-operatør) med speciale i Arktis ved OSS bliver du del af Taktisk Støtte elementet, der er en lille, men meget dynamisk enhed.

Du vil gennemgå uddannelsen som Z-operatør og tilhørende autorisation, for herefter at indgå i de operative Z-teams, der løser opgaver både nationalt og internationalt.

Du vil være lead på uddannelse, planlægning og den operative indsættelse af Z-teams i Arktis. Du vil som Arktisspecialist få tildelt ansvarsområder inden for planlægning og gennemførelse af enhedens arktiske uddannelse samt den operative indsættelse af Z-teams i Arktis.

Som ressourceperson vil du være en væsentlig bidragsyder til den fortsatte udvikling af kapaciteten inden for det arktiske område.

Jobbet som Z-operatør er ansvarsfuldt og kan til tider være krævende, både tidsmæssigt og fysisk. Stillingen indebærer derfor også perioder med megen rejse- og øvelsesaktivitet af op til flere ugers varighed.

Arbejdsopgaverne varierer fra daglig vedligeholdende tjeneste, rekognoscering og udfærdigelse af rapporter på landings- og dropzoner, til drift af disse under øvelser og indsættelser.

En stor del af dokumentation og uddannelsen foregår på engelsk. Endvidere foretages størstedelen af det skriftlige arbejde også på engelsk. Derudover indeholder hvervet også flyvesikkerhedsmæssige aspekter, hvorfor der forventes en ansvarlig, stringent og disciplineret tilgang til arbejdsopgaver.
Om dig
- Du er en selvstændig og handlekraftig person, der er i stand til at holde hovedet koldt i pressede situationer.
- Du har gode samarbejdsevner på tværs af både fagområder, niveauer og nationaliteter.
- Du har erfaring med og et dybdegående kendskab til operationer på Grønland og det arktiske område. Du er fagligt velfunderet med baggrund i Siriuspatruljen eller som stationsspecialist.
- Du udviser initiativ og besidder en høj grad af ansvarsbevidsthed.
- Du skal kunne arbejde og fungere som en del af et eller flere tomands-teams, hvor det forventes at du bidrager både energisk og positivt.
- Du skal besidde en professionel tilgang til jobbet.
- Du er omstillingsparat og fleksibel, i et til tider omskifteligt arbejdsmiljø, hvor du er i stand til at håndtere skiftet mellem hårdt fysisk arbejde og perioder med stationært og administrativt arbejde, både under feltforhold, i ekstreme klimaforhold som ved daglig tjeneste på flyvestationen.
- Du skal samtidig kunne vurderes egnet til udsendelse i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til (oversergent/seniorsergent) efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Operationsstøtteeskadrillen
major Heine Bejlegaard Andersen, på telefon 72 84 71 01 eller email ATW-OS-001@mil.dk. eller

Næstkommanderende for Operationsstøtteeskadrillenpremiereløjtnant Daniel Rønnow, på telefon 72 84 71 03 eller email ATW-OS-007@mil.dk
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Der-for giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kom-petencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.10.2022

Indrykningsdato

31.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent