Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Motormekaniker til 2. Sanitetskompagni ved 1. Logistikbataljon i Aalborg (genopslag)


Motormekaniker til 2. Sanitetskompagni ved 1. Logistikbataljon i Aalborg

Har du lyst til en afvekslende, spændende og indholdsrig hverdag?

Betragter du dig selv som serviceminded, fleksibel, selvstændig og omstillingsparat? Kunne du tænke dig at blive en del af et af Forsvarets helt særlige fællesskaber? Og synes du det kunne være attraktivt, at komme til at arbejde med mekanik i et operativt miljø?

Vi tilbyder en spændende hverdag for dig ved vores vedligeholdelsesgruppe.
Om os
Vi er en del af 1. Logistikbataljon, der indgår i 1. Brigade. Bataljonen leverer logistik på kamppladsen, og lægger vægt på, at alt personel er i besiddelse af et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionelle soldater – kendetegnet ved korrekt adfærd, gode enkeltkæmper¬fær¬dig¬heder, god fysisk form og høj faglig dygtighed.

”2. Sanitetskompagni lever under mottoet: Soldiers saving soldiers”

2. Sanitetskompagni er en enhed med et stort engagement og et højt aktivitetsniveau. Vi brænder for det, vi laver, og det smitter af. Kompagniet består ca. 200 ildsjæle fordelt på officerer, befalingsmænd og konstabler, og er derfor en af Hærens absolut største enheder. Kompagniet er et fuldt operativt kompagni, der leverer sanitetsstøtte til hele brigaden. Desuden uddanner vi sanitetsdelinger til kampbataljonernes stabskompagnier.

Vi prioriterer Faglighed, Samarbejde og Fleksibilitet blandt vores medarbejdere og i vores arbejde.

2. Sanitetskompagni består af i alt 8 delinger, hvoraf den ene er vores kommandodeling, som vedligeholdelsesgruppen er en del af.

Dagligdagen i vedligeholdelsesgruppen byder selvsagt på vedligeholdelse og reparation af kompagniets forskellige køretøjer (EAGLE 4, GD, PIRANHA V, MAN HX, MAN 27) og materiel samt fornyelse af viden og færdigheder indenfor eget speciale.

Du bliver en del af et godt team. Her er der en unik mulighed for, at sparre med dine kollegaer og udfordre hinanden fagligt, også på tværs af tilhørsforhold og personelgrupper. Vi har en god tone i gruppen og støtter hinanden med opgaver på tværs.

Vedligeholdelsesgruppen holder til i et stort værksted med et tilstødende kontor. Vi har gode arbejdsforhold med plads til at kunne fokusere på vores kerneopgave. Den daglige arbejdstid er fra 0700 til 1500 med et antal øvelser samt skydeperioder fordelt over året, hvor man får mulighed for at udvikle sig som soldat.

Vedligeholdelsesgruppen varetager eftersyn og reparation på alt kompagniets materiel, og deltager derudover jævnligt i mange andre af kompagniets forskellige aktiviteter.

Omgangstonen i såvel kommandodelingen som vedligeholdelsesgruppen er åben, fri og direkte. Den uformelle men direkte tilgang til tingene og et godt kammeratskab er essentiel for den måde vi har valgt, at håndtere de mange forskellige opgaver på - opgaver hvis indhold og antal gør det nødvendigt, at alle i sektionen formår at have 'flere bolde i luften' samtidigt.
Om stillingen
Som motormekaniker ved 2.sanitetskompagni betragtes generelt som udfordrende. Vedligeholdelsesgruppen er en enhed i kontinuerlig drift, hvor der altid sker noget. Det giver blandt andet en særlig følelse af, at alle medarbejdere er med til at gøre en forskel - hver dag.

Nogle af de områder du kommer til at beskæftige dig med er bl.a. eftersyn, reparationer, periodisk syn af personvogne, lastvogne, pansrede køretøjer samt øvrigt materiel, der henhører under faggruppe motor. Det betyder, at opgaver indenfor alle kategorier på vedligeholdelsesniveau I kan forudses. Dette betyder også, at opgaver med særlige materieltyper kan forekomme.

Derudover yder gruppen forskellige former for anden støtte og service til kompagniet og de enkelte dispositionsenheder. Dette gør sig gældende i dagligdagen såvel også i forbindelse med øvelser og operative opgaver i både ind- og udland.

Der lægges vægt på et godt fællesskab i gruppen, gode sociale relationer, positiv kommunikation og et godt samarbejde, hvilket er altafgørende for, at de mange opgaver kan løses på tilfredsstillende vis. Men logistisk virke i kompagniet stiller også krav til egenskaber som eksempelvis fleksibilitet, kreativitet, ansvar og tillid, da en stor del af opgaverne skal løses selvstændigt af den enkelte mekaniker på stedet.

Dine primære opgaver som mekaniker vil være:
- Diagnosticere, reparere og støtte i udformning af vedligeholdelsesmeddelelser.

- Støtte KMP enheder i forbindelse med vedligeholdelse i forhold til uddannelse, råd og vejledning

- Under øvelser at fungere som kører eller vognkommandør på vedligeholdelsesgruppens køretøjer

- Diagnosticere, reparere og gennemføre eftersyn på forsvarets

køretøjer efter FØ anvisning, evt. som del af fremskudt reparationskapacitet.
- Foretage brugereftersyn på udleverede køretøjer, herunder optælling/mønstring af køretøj og materiel.

Henset til kompagniets operative opgave vil du skulle løse ovenstående opgaver under både garnisons og feltforhold.
Om dig
Du er konstabel med en faglig baggrund som lastvognsmekaniker, alternativt er du udlært mekaniker civilt og ønsker en karriere som mekaniker i forsvaret, hvor du gennemfører din værnepligt og efterfølgende uddannes som professionel soldat, så skal du søge denne stilling.

Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og E. Det er ønskeligt, at du har kran- og truckcertifikat.

Det er en fordel, at du er udnævnt som minimum konstabel.

Du er omstillingsparat, da arbejdsdagene i 2. Sanitetskompagni sjældent er ens, ligesom opgaverne ikke altid er kendte på forhånd.

Du er god til at kommunikere med kollegerne i sektionen, ligesom du gerne deler dine erfaringer og viden med de øvrige medarbejdere - når det er relevant.

Du evner at se muligheder frem for begrænsninger, og det er vigtigt, at du har den rette holdning til arbejdet i den logistiske verden. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere udsendelser og gerne i funktionen som motormekaniker.

Du er klar til en dynamisk hverdag, hvor der er fokus på opgaven. Du trives med ansvar og de krav, som vil være afledt deraf. Du håndterer både de rutinemæssige opgaver, som eksempelvis eftersyn, samt de mere udfordrende opgaver.

Du er i stand til, at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver samt besidder en naturlig forudseenhed, som vil støtte op om kompagniets samlede opgaveløsning.

Vi forventer, at du er i stand til at udnytte din arbejdstid fornuftigt, at du tager ansvar for tildelte opgaver og sikrer, at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Nedergaard på telefon 41 71 04 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen er til besættelse 11. november 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 1600 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

30.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent