Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Administrationsbefalingsmand til Fregatten ESBERN SNARE (genopslag)


Administrationsbefalingsmand til Fregatten ESBERN SNARE (genopslag)

Fregatten ESBERN SNARE søger en Administrationsbefalingsmand (ADB) til Besætnings- og Administrationselementet.
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet, Guineabugten og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Flag Officer Sea Training (FOST), som vi gennemførte i slutningen af 2020. Fremadrettet vil enheden skulle fokusere på Anti-Submarine Warfare (ASW) i forbindelse med indførsel af ny sonartype, samarbejde med helikopter og vedligeholde det høje, faglige niveau.

Du vil indgå i en besætning med højt til loftet og rig mulighed for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Vi har en høj faglig stolthed, og opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger.
Om stillingen
Besætnings- og administrationselementet (BA-ELM) ledes overordnet af Næstkommanderende. Den daglige drift af elementet sker under ledelse af skibets Banjermester. Elementet bemandes således i det daglige af to befalingsmænd og to menige.

BA-ELM varetager den overordnede koordination af skibets personaleadministration, herunder uddannelsesvirksomhed, og forestår kontakten til eksterne myndigheder indenfor disse områder. Endvidere varetager BA-ELM enhedens sekretariatstjeneste samt økonomi, herunder rejsevirksomhed.

Dine ansvarsområder omfatter blandt andet:
• Budget og budgetopfølgning.
• Pengeregnskab, herunder forvaltning af forskudssum.
• Skibets administration.
• Fakturakontrol.
• Toldklareringer.
• Udarbejdelse af skibets kantineregnskab.
• Rejsevirksomhed, herunder bestilling af billetter.
• Kursusadministration.
• Publikationsforvaltning.
• Workzone
• Beholdningsansvar for BA-ELM materiel.

Udover dit eget ansvarsområde deltager du i løsningen af elementets øvrige opgaver, herunder arbejdstidsregistrering og kursusaktivitet.

Derudover indgår du i:
• Tørnen som vagtassistent såvel i havn som i søen.
• Indsatsleder/Havarileder i KLART SKIB i en af skibets to havaripatruljer.
• Flight Deck Director (FDD) under helikopterflyvninger.
Om dig
Vi søger en energisk og effektiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et omskifteligt miljø og en til tider hektisk hverdag.

Du arbejder selvstændigt, men kan naturligvis også indgå i et team, og har en ”can do” tilgang til opgaverne. Du har det bedst med, at der altid er styr på stumperne.

Kvalifikationer
Stillingen er en oversergent stilling M221.
Egnede sergenter kan også komme i betragtning. Der vil i dette tilfælde blive lavet en udviklingsaftale m.h.p at få gennemført de grundlæggende værnfælles
MAU moduler eller anden ækvivalerende uddannelse.

Hvis du kommer fra Hæren eller Flyvevåbnet, kan der laves et individuelt omskolingsforløb.

Vi forventer desuden, at du har gennemført hovedparten af nedenstående administrative kurser (dem du ikke har, skal du have gennemført hurtigst muligt efter du starter)
• DeMars-900 Grundlæggende DeMars.
• DeMars-904 Myndighedsbeholdning.
• DeMars 905 Økonomi i Forsvaret.
• DeMars 908M DeMars Arbejdstid Ny Tidsløsning
• DeMars 979 Økonomirapportering.
• DeMars 910 Rejsestyring.
• DeMars-920 Disponent Økonomi.
• DeMars-921 Disponent Rejser.
• DeMars-924 Arrangementsstyring.
• DeMars-926 Personaleadministration, modul 1.
• DeMars-993 Regnskabsuddannelse, sejlende enheder.

Er du i tvivl, om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Helbredskrav:
• Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (Egnet uden begrænsninger).
• Kan bestå Forsvarets Fysiske Test.

Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Banjermester SSG Danni Tim Bøger på tlf. 3016 9478.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. november 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

29.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent