Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Operationsofficer til Øvelses- og træningssektionen (J7) ved Arktisk Kommando


Operationsofficer til Øvelses- og træningssektionen (J7) ved Arktisk Kommando

Dette er stillingen for dig, der ønsker at præge udviklingen af Forsvarets indsats i Arktis, i Kongerigets eneste domæneansvarlige værnsfælles hovedkvarter.

Du vil som en del af et stærkt team, få mulighed for at udvikle dig på flere fronter, idet du stilles over for en bred vifte af opgaver, der skal løses individuelt, såvel som i samarbejde med nationale og internationale kollegaer.
Om os
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando, med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis.

Hovedopgaven for Arktisk Kommando er suverænitetshævdelse og overvågning af arktisk ansvarsområde. Ud over dette, løser vi en lang række andre opgaver såsom: Eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljøovervågning, fiskeriinspektion, samt støtte til det civile samfund.

Det er Øvelses- og træningssektionens (J7) opgave, at hovedkvarteret og de underlagte enheder (skibe, fly, patruljer, Arktisk Beredskabsstyrke m.fl.) trænes i deres virke som en samlet organisation. Dette indebærer bl.a. national og international øvelsesplanlægning og gennemførelse af aktiviteter.

Endvidere skal der gennemføres indhentning og behandling af erfaringer, med henblik på at facilitere implementeringen af disse i Arktisk Kommandos planer, instrukser, procedurer m.v. Over de seneste par år, er den overordnede plan for øvelse og træning af Arktisk Kommandos hovedkvarters samvirke mellem underlagte enheder, integration af beredskabsstyrker samt indførsel af ny teknologi blevet tilrettet og opdateret.

Den primære opgave for kommandoen er, at fastholde, og videreføre fokus på at træne hovedkvarterets evne til at virke som et værnsfælles operativt hovedkvarter i samspil med de differentierede underlagte enheder.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der arbejder ca. 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen bemandede stationer flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, samt på Færøerne. I Danmark er der endvidere dele af kommandoen som arbejder i henholdsvis Aalborg og København.
Om stillingen
J7 sektionen er normeret med en chef og to operationsofficerer. Sektionens primære opgave er planlægning, tilrettelæggelse, koordination, gennemførelse og kontrol af national og international øvelsesvirksomhed.

Opgaverne spænder vidt fra gennemførelse af mindre interne øvelses- og evalueringsaktiviteter, til at indgå i planlægningen af store Combined Joint katastrofe- og suverænitetsøvelser med deltagelse af nationale og internationale samarbejdspartnere.

Hertil har sektionen også ansvar for AKO egen uddannelse. Det være sig alt fra at vedligeholde militære færdigheder til stabsuddannelse. Desuden har sektionen til opgave at gennemføre AKO egne kurser, der skal sikre at nye medarbejdere, samt nærmeste samarbejdspartnere har en grundlæggende viden om det arktiske miljø og AKO virke.

Grundet J7 sektionens bemanding og AKO’s høje aktivitetsniveau, vil du som operationsofficer i J7 være POC og omdrejningspunkt på mange opgaver. Aktiviteter i AKO regi, gennemføres ofte i et Joint miljø, hvor du vil have til opgave, at skulle koordinere internt i AKO, såvel som med eksterne nationale og internationale øvelsesdeltagere.

Uanset, hvilket værn du kommer fra, vil du i J7 få mulighed for at bidrage med din egen viden og erfaring, samt få et større indblik i det øvrige forsvars sammensætning og muligheder, for herigennem at bidrage til spændende og givende øvelser og uddannelser.

Stillingen er forbundet med en vis rejseaktivitet i ind- og udland.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant, og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L), eller tilsvarende uddannelse.

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har erfaring fra flere typer af stillinger, samt et bredt kendskab til Forsvarets organisation og virke.

For at trives i stillingen, og opnå resultater, er det essentielt at du trives blandt mennesker, er udadvendt og god til at netværke.

Du trives ved at arbejde med udvikling, og evner at se sammenhænge på tværs af værn, nationaliteter, opgaver og teknologi.

Du er opsøgende, systematisk og kan arbejde selvstændigt.

Det er en fordel hvis du har forståelse for NATO’s øvelsesplanlægning, men ikke et krav.

Du kommunikerer flydende, i skrift og tale, på henholdsvis dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef J7, major Morten Haubro på FKO-A-CHJ7@MIL.DK eller tlf.: +299 521849.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte seniorsergent Kaare Bak, Forsvarsministeriets Personelstyrelses partnerelement ved Arktisk Kommando, på FPS-KAA@MIL.DK eller på tlf.: +299 491104.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2022. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende. Samtalerne vil som udgangspunkt blive gennemført via VTC. Ansættelse er 1. januar 2023 eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet, Specialoperationskommandoen og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen personel flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
Arktisk Kommando i Nuuk huser pt. det amerikanske konsulat i Grønland samt personel fra Danmarks Meteorologiske Institut.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2022

Indrykningsdato

25.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent