Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kaptajnløjtnant/kaptajn til Forsvarets Radio- og datalink kommunikationssystemer


Kaptajn eller kaptajnløjtnant til Forsvarets Radio- og datalink kommunikationssystemer

Er du teknisk velfunderet med interesse og forståelse inden for radio- og datalink kommunikations systemer? Og har du lyst til et job med stort ansvar i en dynamisk organisation, hvor dine kompetencer vil komme i spil hver eneste dag?
Om os
Vi er et team bestående af 13 medarbejdere med hvert deres speciale. Vi beskæftiger os med kapacitetsudvikling og drift af kommunikationssystemer til hele Forsvaret.

Vi anskaffer nye materielsystemer, danner grundlag for efterfølgende drift af systemerne, iværksætter materielmodifikationer og har ansvaret for bortskaffelse af systemer – hvilket populært siges ved, at vi løfter materielansvaret fra ”vugge til grav” i samarbejde med brugerne ved de forskellige værn.

Vi sikrer, at forsvarets kommunikationssystemer passer til opgaven og udviklingen, så Forsvarets operative enheder sikkert kan kommunikere til lands, til vands og i luften – både i Danmark som under internationale missioner.

Vi har en stor berøringsflade internt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), både med leverandører og kunder
Om stillingen
Du arbejder som system ansvarlig med opgaver inden for radio- og datalink området, såsom:

• Du varetager opgaveløsning på problemstillinger på tværs af organisationer og marked samt rådgiver inden for radio- og datalink kommunikationsområdet og det tilhørende IP netværk infrastruktur på et akademisk niveau.

• Du er ansvarlig for Forsvarets landbaseret radio- og Taktisk data Link kapacitet, herunder Link11, Link 16, Link 22, JREAP, VMF, Simulering, datalink infrastruktur herunder ansvarlig for drift og vedligehold af radio- og datalink systemer til operative kommunikation.

• Du foretager markeds- og leverandørundersøgelser i forbindelse med anskaffelses- og modifikationsprojekter.

• Du anskaffer, introducerer og implementer nyt materiale, herunder gennemfører tests og udarbejder dokumentation.

• Du deltager i internationalt samarbejde inden for fagområdet og yder rådgivning og vejledning til interne og eksterne partnere. Du vil efter ansættelsen modtage den fornødne efteruddannelse i de systemer, du vil få ansvaret for.

Derudover har du rejseaktivitet i forbindelse med opgaveløsning samt møder med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.

Du trives i et arbejdsmiljø med mennesker med forskellige baggrunde og fagligheder.
Om dig
Som kaptajn har du gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L.

Det er en fordel, at du har en bred teknisk viden inden for radiokommunikation eller et grundlæggende kendskab til datalink kommunikation, kommunikations protokoller, IP netværk samt systeminterfaces.

Det er en fordel, at du har erfaring med projektledelse, forhandling og mødeledelse, og gerne kendskab til Prince2, som FMI anvender i projekter.

Vi ser, at dine danske og engelske kundskaber er gode, både mundtligt og skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ming Yu Shan på telefon +45 72 81 52 31.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022. Der afholdes samtaler løbende og med ansættelse snarest muligt. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

24.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent