Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Administrationsspecialist til Policy- og koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup


Administrationsspecialist til Policy- og koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup

Ønsker du et spændende job i et innovativt miljø? Har du gode samarbejdsevner og instruktørkompetencer samt faglig tyngde inden for administrationsområdet?
Vil du, i sammenspil med chefer, ledere, kollegaer og samarbejdspartnere, bidrage til en meningsfuld udvikling af Flyvevåbnets administrative processer og tværgående koordination?
Så tilbyder vi en stilling som administrationsspecialist i Koordinationssektionens Policy- og koordinationselement ved den centrale del af Flyvevåbnets administrative fællesskab i Karup.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab er en afdeling under Operations Support Wing.
Afdelingen har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau III- myndigheder, herunder administration af struktur og arrangementsstyring.

Fællesskabet består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup.

Koordinationssektionen er opdelt i to elementer: Policy- og koordinationselementet der varetager sagsbehandling og udvikling samt Administrationselementet der varetager rejse- og arbejdstidsadministration.
Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.
Om stillingen
Som administrationsspecialist medvirker du til den administrative håndtering af Flyvevåbnets myndigheder og Flyvevåbnets Administrative Fællesskab internt. Du er således en vigtig medspiller bl.a. indenfor følgende områder:

Vedligeholdelse og udvikling af ledelsesinformation.
Undervisning af medarbejdere inden for HR, arbejdstid og rejseadministration.
Ved behov støtte med missionsorienteret undervisning i fysisk træning, førstehjælp, brand og redning samt skydning.
Støtte med udvikling af administrationspraksis i Flyvevåbnet.
Støtte med administrativ drift af FLV organisationsstruktur.
Deltagelse i erfaringsmøder inden for teamets opgavekompleks.

Flyvevåbnets Administrative Fællesskabs opgave om centralisering og ensretning af de administrative processer er stadig i udvikling, hvorfor du vil have stor mulighed for at påvirke udviklingen og forankringen på eget område samt bidrage bredt ift. behov på tværs af koordinationssektionen.
Om dig
Vi foretrækker, at du har administrationsuddannelse – ellers kan vi tilbyde dig at gennemføre erhvervsuddannelsen med speciale i ”Offentlig Administration”.

Du er sergent, alternativt konstabel, der er vurderet egnet som befalingsmand.

Du er initiativrig, har gode samarbejdsevner og sans for detaljer - uden at miste dit helhedsperspektiv, dit kundefokus og din handlekraft.
Desuden trives du i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og korte deadlines er en selvfølge.

Det er en fordel, at du har flair for administration samt kendskab til DeMars, men ikke et krav.

Der er gode muligheder for en befalingsmandskarriere og udsendelse i INTOPS efter modtagelse de nødvendige uddannelser til stillingen.

Vi ser gerne at du vedlægger din seneste bedømmelse eller anden udtalelse fra tidligere stillinger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamleder i Policy- og koordinationselementet chefsergent Kim Petersen på mail OSW-ACC-001@MIL.DK eller på telefon 50 86 47 74.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. december 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.10.2022

Indrykningsdato

24.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent