Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand til Forsyningssektionen ved 2/I/GHR


Forsyningsbefalingsmand til Forsyningssektionen ved 2/I/GHR

Brænder du for forsyningstjeneste? Kan du organisere og har du overblik? Kan du sige ja til dette, er du måske den sergent vi står og mangler som forsyningsbefalingsmand ved 2/I/GHR i Slagelse.
Om os
2/I/GHR benævnt ULTRA er et mekaniseret infanterikompagni og består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, i hver deling samt en kommandodeling kørende i MAN HX og Piranha 5.

Forsyningssektionen er underlagt kompagniets kommandodeling, hvor der til hverdag hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne.

Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Forsyningssektionen består foruden dig, af fem fagligt stærke medarbejdere som brænder for forsyningstjenesten.

Kompagniet er pt i NRI beredskab 2022, hvortil den operative rolle fylder en del under uddannelsen.

Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet og derfor skal du være afklaret med, at have mange dage væk fra hjemmet. Derudover er kompagniet sat til at skulle udsendes på KFOR hold 48a og 48b i første halvår 2023.
Om stillingen
Du vil assistere ledelsen af Forsyningssektionen med dertilhørende opgaver inden for ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver.

Du vil få ansvaret for at udvikle dine medarbejderes evner inden for fagområdet samt indstille til funktionsbestemt efteruddannelse.

Sideløbende med din rolle som forsyningsbefalingsmand, bliver du også kompagniets sanitetsbefalingsmand.

Herudover skal du kunne bidrage til kompagniets uddannelse inden for hygiejne, førstehjælp og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig sergent eller en erfaren overkonstabel af 1.grad/korporal på uddannelsesaftale.

Det er en fordel, at du tidligere har arbejdet i funktionen som forsyningshjælper i en underafdeling i en periode på mindst 6 måneder.

Du har:
- Kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat.
- DeMars myndighedsbeholdning samt PM rekvirent kursus.
- KRYPTO certifikat og taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270).

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Som person er du faglig dygtig inden for forsyningsfaget. Du er dygtig til at håndtere pres, da tempoet i forsyningssektionen og kompagniet er højt, og du evner at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives selvom vi har travlt.

Du er omstillingsparat og du evner at føre Forsyningssektionen under operative forhold, herunder levere logistiske løsninger rettidigt som understøtter kompagniets behov.

Ydermere har du en positiv tilgang til dagligdagen. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.

Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din sektion.

Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel af 1. grad eller korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Dennis Bjørklund Christiansen på GHR-1B-200A@MIL.DK eller på telefon 2566 4920.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 40+41. Stillingen er til besættelse 1. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

23.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent