Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører til Vedligeholdelsessektionen ved 2/I/GHR


Sektionsfører til Vedligeholdelsessektionen ved 2/I/GHR

Brænder du for vedligeholdelsestjenesten? Kan du organisere, har du overblik og kan du varetage den daglige ledelse af en vedligeholdelsessektion?

Kan du sige ja til dette, er du måske den oversergent vi står og mangler som sektionsfører for vedligeholdelsessektionen ved 2/I/GHR i Slagelse.
Om os
2/I/GHR benævnt ULTRA er et mekaniseret infanterikompagni og består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, i hver deling samt en kommandodeling kørende i MAN HX og Piranha 5.

Vedligeholdelsessektionen er underlagt kompagniets kommandodeling, hvor der til hverdag hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Vedligeholdelsessektionen består foruden dig, af fem fagligt stærke medarbejdere, som brænder for vedligeholdelsesstjenesten. Sektionen har til opgave at gennemføre brugervedligeholdelse på højeste niveau.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en sektionsfører, en gruppefører, en våbenmekaniker, to motormekanikere samt en elektronikmekaniker.

Du vil blive den daglige leder af Vedligeholdelsessektionen med dertilhørende opgaver inden for ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver.

Du vil få ansvaret for at udvikle dine medarbejderes evner inden for fagområdet samt indstille til funktionsbestemt efteruddannelse. Du skal kunne levere et solidt produkt i forhold til gennemførelse af planlagt vedligholdelse på alle kompagniets køretøjer samt E/V. Herunder skal du kunne favne at håndtere pludseligt opstået situationer med behov for reperationer mhp at tilsikre at kompagniet kan fortsætte uddannelse.

Du bliver beholdningsansvarlig for materiel normeret til sektionen, samt ansvarlig for gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med delingsfører, næstkommanderende og chef.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Om dig
Du er oversergent og har bestået videreuddannelsestrin I/ML eller FAGLÆ HRN med tilfredsstillende resultat.

Som befalingsmand er du en naturlig fører og leder, både under operativ opgaveløsning og garnisonsttjeneste. Kompagniet og sektionen forventer du er et godt forbillede og en god kollega.

Vi ser også gerne ansøgere af graden sergent, der har en vis alder og erfaring, som vil kunne ansættes på uddannelseskontrakt.

Du er uddannet mekaniker, gerne med flest mulige relevante uddannelser inden for SAP, RT-2S og TRR1280. Yderligere vil evt. omskolinger til Piranha 5, MAN HX og CE-kørekort styrke din ansøgning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dit faste tjenestested er Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen kaptajn Dennis Bjørklund Christiansen på GHR-1B-200A@MIL.DK eller telefon 2566 4920.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 40+41. Stillingen er til besættelse 1. november.

Asøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

23.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent