Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sikkerhedsassistent til F-35 byggeplads.


Sikkerhedsassistent til F-35 byggeplads.

Har du lyst til at arbejde med et nyt og spændende projekt? Kan du holde hovedet koldt, være bestemt og alligevel serviceminded? Så er du måske en af vores sikkerhedsassistenter.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Om stillingen
Om stillingen
Som sikkerhedsassistent er du, sammen med andre sikkerhedsassistenter, udførende led for sikkerhedsledelsen. Stillingen indebærer ansvar for udøvelse af den militære sikkerhed på byggepladsen på Flyvestation Skrydstrup, hvor faciliteter til det nye kampfly opføres.
Sammen med sikkerhedsledelsen skal du tilsikre, at den militære sikkerhed på byggepladsen er i top døgnet rundt. Byggepladsen vil være klassificeret. Dette stiller store krav til omhyggelighed, personlig integritet og myndighed.
Byggeriet skal overholde såvel danske som amerikanske sikkerhedsbestemmelser.
Der vil være et meget stort antal håndværkere og leverandører på byggepladsen, som konstant skal overholde sikkerhedsbestemmelserne, hvorfor stillingen kræver stort overblik og evnen til at bevare roen under pres.
Sikkerhedsledelsen består af CSSO (Construction Site Security Officer), 2 CSSOA (Construction Site Security Officer Assistant) og et antal sikkerhedsassistenter/administrativt personel. CSSO og CSSOA vil forestå den daglige ledelse af sikkerhedsassistenterne som både er civilt og militært ansat.
Sikkerhedsassistenterne skal forestå en række administrative opgaver, som er vigtige for sikkerheden på byggepladsen, herunder betjening af personscannere, udfærdigelse af adgangskort, eskortering af personer som ikke er sikkerhedsgodkendte, betjening af port m.v.
Der er således ikke tale om en bevogtnings-/vagt stilling.
Stillingerne forventes nedlagt senest medio 2023. For militært ansatte vil forsvaret efter byggepladsens nedlukning forsøge at finde et andet job i forsvaret. Byggepladsen er åben 0600-1800 på hverdage. Sikkerhedsassistenterne skal tilsammen dække åbningstiden, herunder eventuelle perioder med døgnåben. Der er mulighed for, efter aftale, at opdele arbejdsugen i 12 timers vagter eller skiftevis mødetid 0545-1300 og 1030-1815.

Om dig
Du er konstabel eller har tidligere aftjent din værnepligt og vil gerne tilbage til Forsvaret i en kortere eller længere periode.
Vi søger en positiv kollega, som gør en indsats for at indgå i et godt samarbejde med kollegaer. Dine personlige kompetencer er professionel, omhyggelig, mødestabil og serviceminded. Du kan anvende outlook, word, excel og andre basale IT programmer på brugerniveau og er nøjagtig i håndtering af data ifm. registrering.
Personer på flexordning kan ikke ansøge.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en flyverkonstabel, flyveroverkonstabel, flyverspecialist stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte major H. Herstrøm på tlf. 40388917.
Tjenestested: Skrydstrup
Bemærk, at ansøgninger og ansættelser vil ske løbende, hvorfor du ikke skal holde dig tilbage for at sende din ansøgning allerede i dag.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.10.2022

Indrykningsdato

23.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent