Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører IG-RECCE STKMP/1PNIGBTN i Skive (genopslag)


Gruppefører IG-RECCE STKMP/1PNIGBTN i Skive (genopslag)

Er du fører med stort F og er du den alsidige soldat, der har lyst til at kombinere opklarings- og ingeniørfærdigheder?

Vil du være en aktiv del af en enhed med opgaver du ikke finder andre steder?
Om os
Stabskompagniet (STKMP) består af to parkingeniørdelinger, en stabsdeling, en ingeniør rekognosceringsdeling og en kommandodeling og indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade.

Vi uddanner, træner og indsætter ingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for 1. Brigade og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Du vil i stillingen skulle kunne virke i alle funktioner (reccemand/spejder, kører, skytte) i rammen af IGRECCE- GRP, SEK og DEL.

DEL består af 16 mand fordelt på fire køretøjer, hvor du er fører på den ene bil. Altså arbejder man tæt sammen i små grupper.

Som fører, skulle være et forbillede for hele delingen. Du har et medansvar for delings uddannelse, holdning og disciplin.

Det er vigtigt at kunne kommunikere og formidle information samt viden på en hurtig og præcis måde.

Der vil i stilling være en stor grad af selvstændighed og det forventes, at du kan tage styring ved alle former for opgaver.

I hverdagen vil der være et højt tempo med uddannelse som primært vil foregå i felten og på øvelser.

Der vil være meget nyt som skal læres på kort tid.

Det forventes at du kan forberede og gennemfører ikke i forvejen kendt stof med hjælp for sektions- og delingsfører.

Foruden uddannelse i felten, er der funktionsuddannelse, som blandt andet består af uddannelse i den tekniske rekognoscering, som danner forudsætning for indsættelse af PNIGBTN´s øvrige kapaciteter.

Derudover står uddannelsen sprængningsuddannelse, våbenuddannelse, orienteringslære, signaluddannelse og meget mere.

I IGRECCE kan vi tilbyde en spændende arbejdsplads med mange varierende opgaver og udfordringer.

Det vil være en enhed med unikke opgaver som du ikke finder andre steder i forsvaret.
En professionel arbejdsplads hvor der vil være en uformel omgangstone med plads til individet og dennes udvikling.
Om dig
Du er sergent med B- og ønskeligt C-kørerkort, du vil lære og udvikle andre, samt dig selv i dagligdagen.

Du er den naturlige fører, der har gode analytiske evner.

Du kan i dagligdagen modstå en moderat til hårdt arbejdspres, hvilket til tider gennemføres ved en hård fysisk belastning under eksempelvis øvelsesaktiviteter.

Du kan fører og bevare dit overblik over en længer periode som selvstændigt indsat. Det forventes at du kan motiver din gruppe til at kunne yde optimalt.

Det vil forventes at du hurtigt tilegner dig viden og færdigheder, inden for relevante fagområder.

Du er en dygtig enkeltkæmper, der vil gå forrest.

Du besidder en høj grad af professionalisme og selvstædighed, hvor du konstant søger at videreudvikle dine egne færdigheder.

Det forventes at du er i god fysisk form og kan bestå forsvarets fysiske anbefalinger til kategori 4.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Claus Ruge Pedersen på telefon 72 82 51 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

17.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent