Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektriker/Automatikfagtekniker til sejlads med fregatten NIELS JUEL


Elektriker/Automatikfagtekniker til sejlads med fregatten NIELS JUEL

Har du svendebrev som elektriker eller automatikfagtekniker, og har du mod på at prøve kræfter med et alsidigt job på en af søværnets nyeste og mest slagkraftige enheder, hvor faglige udfordringer går hånd i hånd med samarbejde og kammeratskab, har du nu muligheden for at søge en stilling som elektrokonstabel på fregatten NIELS JUEL.
Om os
Fregatten NIELS JUEL har et varieret aktivitetsmønster med fokus på at opbygge og vedligeholde vores indsættelsesevne. Besætningens kompetencer er opbygget over flere år og er blevet afprøvet under skarpe indsættelser, krævende NATO øvelser og i forbindelse med støtte til den nationale opgaveløsning.
NIELS JUEL har bl.a. gennemført det engelske certificeringsforløb FOST i 2017, været flagskib for den ene af NATOs stående flådestyrker i 2018 og været indsat i en Fransk hangarskibsgruppe under dennes operationer i Mellemøsten i 2019.
Fregatten Niels Juel står pt. foran igen at skulle gennemføre et certificeringsforløb ved FOST i 2022. Det er derfor en oplagt mulighed for at være med under skibets næste opkøringsfase, og dermed blive en bærende del af besætningen i fremtiden.

Ombord på fregatten NIELS JUEL tilstræber vi et godt arbejdsmiljø blandt andet sikret gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone samt et stærkt og godt sammenhold. Vi værner om vores kultur ombord, såvel som det danske søværns traditioner. Initiativ, professionalisme og fleksibilitet er nøgleord i vores hverdag og vi står aldrig tilbage for at løse enhver opgave. Fregatten NIELS JUEL består af en yderst professionel og sammentømret besætning, som du nu har mulighed for at blive en del af.

Fregatten NIELS JUEL er som en del af IVER-klassen blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi. Fregatterne kan derfor løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt. Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver. Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.
Om stillingen
Sammen med dine kollegaer i elektrosektionen vil du sørge for drift og vedligehold af skibets systemer inden for elektro- og automatikområdet. Det vil f.eks. betyde at du vil skulle tilse og betjene skibets elforsyning, ventilationssystemer, kølesystemer, automationssystemer m.m.

Du skal forvente at være til søs ca. 130 dage om året i forbindelse med sejlads med NIELS JUEL. Som udgangspunkt er længerevarende sejladsperioder planlagt ét år frem i tiden, men på grund af karakteren af de opgaver fregatterne løser, kan det til tider ændres med kort varsel.

Under sejlads vil du, i hold af to, sammen med dine kollegaer i driftssektionen, varetage kontrolrumsvagten, hvor du har ansvaret for at overvåge skibets tekniske systemer og rapportere til den vagthavende maskinofficer.
Under ophold i basehavn skal du desuden indgå i en vagttørn, som en del af skibets eget brandberedskab. Derfor vil du blive uddannet røgdykker, som led i din basisuddannelse. Du kan forvente at skulle have vagt 3-5 dage om måneden, når skibet ikke er til søs.

Som medarbejder i elektrosektionen vil du desuden blive en del af skibets driftspatrulje. Her vil du indgå som en del af beredskabet i skibets havaribekæmpelse, hvor det er din opgave, sammen med resten af driftspatruljen, at udbedre skader opstået i kamp eller som følge af nødsituationer om bord med henblik på at sikre skibets evne til at løse sin mission.

Som det fremgår, tilbyder vi dig et alsidigt job. Derudover tilbyder vi kursusvirksomhed og træning afhængigt af dit uddannelses- og erfaringsniveau. Vi tager altid udgangspunkt i dig og sammensætter et forløb, der tilgodeser kompetenceudvikling, med henblik på at ruste dig bedst muligt til at bidrage til skibets operative behov. Derfor kan du også forvente ekstra rejsedage, i begrænset omfang, i ind- og udland i forbindelse med uddannelse, udover skibets planlagte sejlads.
Om dig
Det forventes, at du har gåpåmod, en professionel og grundig tilgang til dit arbejde, samt en god portion godt humør. Du befinder dig godt med at arbejde sammen med andre, men kan være selvkørende og kunne tager ansvar for dine opgaver. Da opgaverne favner bredt, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med på andre områder end dit primære fagområde. Derudover skal du have mod på at lære nye ting. Du sætter pris på kammeratskab og vægter det ombordværende sociale liv højt, hvilket er nødvendigt på et skib, hvor man ofte er hjemmefra i længere perioder.

Kvalifikationer:
Svendebrev som elektriker eller automatikfagtekniker.

Krav:
Du skal kunne gennemgå Søværnets Basisuddannelse, såfremt du ikke allerede er ansat i Søværnet.
Du skal kunne uddannes som røgdykker.

Helbredskrav:
Du skal kunne opnå godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav (se mere på www.Forsvaret.dk)

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets Elektroofficer, premierløjtnant Morten Frederiksen, 2E-NIJU-ELO@mil.dk, telefon 60 73 68 17
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

11.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent