Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kaptajnløjtnant som Taktisk officer overflade til Fregatten ABSALON (genopslag)


Kaptajnløjtnant som Taktisk officer overflade til Fregatten ABSALON

Er du taktisk officer i Søværnet, og har du et ønske om at anvende og udvikle dine kompetencer som sø-kriger? Så vil stillingen som taktisk officer overflade være en stilling, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil. Stillingen vil samtidig være et godt skridt på vejen mod operationsofficer i 2. Eskadre. Intet er selvfølgelig gratis og det vil kræve stort engagement, initiativ og arbejdsomhed fra din side. Til gengæld er du til hver dag omgivet af kollegaer med samme indstilling.
Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON skal i 2022 være på beredskab til NATOs styrker samt gennemføre andre operative opgaver og øvelsesaktiviteter. I 2023 skal ABSL på værft, hvilket giver en god mulighed personlig uddannelse og udvikling. Herefter vil ABSL begynde klargøring mod FOST – et program, som byder på fagligt udfordrende sejladser og opgaver for ABSALONs besætning. Her skal du bidrage til at bygge holdet op til igen at indgå i beredskab.

ABSALON er en operativ enhed, hvilket betyder, at du i beredskabsperioder mv skal være indstillet på at være væk i perioder fra få dage og op til 3-4 måneders varighed.

Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar i en proaktiv opgaveløsning. Hos os vil du blive del af en fleksibel arbejdsplads, hvor professionalisme og fokus på opgaverne går hånd i hånd med godt teamwork.

Vi fokuserer på evnen til situationsbestemt opgaveløsning. Samtidig fokuserer vi på, at vores kultur skaber vores resultater.

Ombord på ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision, og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets operationer og øvelser, samtidig med at du vil fungere som taktisk rådgiver for skibsledelsen. Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum.

Taktisk Officer Overflade (TAO-O) er en spændende stilling ombord. Du bliver enhedens Subject Matter Expert inden for Anti-Surface Warfare (ASUW). ASUW er for nuværende ABSALONs primære warfare, og ABSALON er ofte ansvarlig for denne warfare i en flådestyrke som ASUW commander.

I klart skib er du ansvarlig for skibets ageren i denne warfare. Det indebærer beslutninger i forbindelse med styrkens manøvrering, overfladetaktikker og engagementsplanlægning. Desuden er TAO-O over for OPO ansvarlig for udførelsen af Maritime Interdiction Operations (MIO) samt planlægningen og indsættelsen af enhedens boardinghold.

Det forventes, at du i en travl hverdag med mange opgaver, stadig har viljen til at finde tiden til fordybelse inden for dit felt. Derudover forventes det, at du forestår udviklingen af operationsdivisionens niveau inden for ASUW.

Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er naturligvis pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Generelt arbejdes der kun i Frederikshavn i det omfang, det er nødvendigt for at klargøre til sejladser og sikre træningsniveau. Der vil blive udleveret en fjernarbejdsplads (FAP) ved møde ombord.

Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.

Vi tilbyder
En spændende hverdag med masser af udfordringer, mulighed for personlig udvikling og ikke mindst: En masse gode kollegaer!
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Hvis du er en erfaren premierløjtnant og/eller mangler dele af TOK, vil der kunne udarbejdes en uddannelsesaftale ved ansættelse.

Du skræmmes ikke af en kultur, hvor arbejdsdagene til søs ofte kan være langt over otte timer.

Du har et stort ønske om at dygtiggøre dig inden for sømilitær taktik og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, og det forventes, at du er engageret i forhold til udvikling og implementering af SOPer, tjeklister indenfor dit felt.

Det bliver din opgave at være en af dem, der går forrest i ABSALONs opgaveløsning.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen kan indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet. Du er egnet til INTOPS og besidder godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på ABSALON, KL Rasmus Bæk Nielsen Mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk tlf: 72 85 44 93
Alternativt næstkommanderende ombord ABSALON, orlogskaptajn Christian Thiesen, 2E-ABSL-NK@fiin.dk, tlf: 72 85 44 91

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 23 oktober 2022. Samtalerne forventes gennemført i uge 43 evt. via VTC.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. november 2022, eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.10.2022

Indrykningsdato

10.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent