Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører/forsyningsbefalingsmand til Forsyningssektionen ved 1/I/GHR (genopslag)


Sektionsfører/forsyningsbefalingsmand til Forsyningssektionen ved 1/I/GHR (genopslag)

Vil du være en del af Danmarks bedste panserinfanterikompagni?

Er du struktureret, har sans for forsyningstjeneste, og ønsker du at lede en dynamisk forsyningssektion ved en operativ enhed, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer?
Så er det måske dig vi skal bruge som sektionsfører og forsyningsbefalingsmand i 1/I/GHR.
Om os
1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – VIDAR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre kampdelinger udrustet med hver fire IKK CV9035DK samt en kommandodeling, bestående af en forsynings- og vedligeholdelsessektion samt en kommando- og føringssektion.

Kompagniet har været udsendt på ISAF hold 7 og 12 samt eFP hold 1 og 4. Kompagniet er for tiden udsendt på NFP hold 1 i Letland med forventet hjemkomst i november.

Kompagniet har siden sidste udsendelse bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af operative indsættelser i Afghanistan og Estland, og kompagniet lægger vægt på at fortsætte denne udvikling. Vi er professionelle, vægter høj faglighed og er stolte af at være en del af Danmarks bedste panserinfanterikompagni.

Kompagniet består både af rutineret personel, med flere missioner i bagagen, samt nyt tilgået personel, hvilket udgør et solid fundament for den kommende uddannelse i de næste år.

Vi lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af Forsyningssektionen med dertilhørende opgaver inden for ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver. Du vil få ansvaret for at udvikle dine medarbejderes evner inden for fagområdet samt indstille til funktionsbestemt efteruddannelse.

Sideløbende med din rolle som sektionsleder, bliver du også den hovedansvarlige forsyningsbefalingsmand. Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i kompagniet. Du bliver beholdningsansvarlig for materiel normeret til underafdelingen, samt ansvarlig for gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med delingsfører, næstkommanderende og chef.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet.

Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig oversergent eller en erfaren sergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til oversergent.

Det er et krav, at du tidligere har arbejdet med logistik i en underafdeling og har erfaring fra forsyningstjenesten.

Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat.

Du har DeMars myndighedsbeholdning samt PM rekvirent kursus.

Herudover har du KRYPTO certifikat og taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270). Ligeledes skal du have gennemgået ADR kursus og kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Som person er du faglig dygtig inden for forsyningsfaget. Du er dygtig til at håndtere pres, da tempoet i forsyningssektionen og kompagniet er højt, og du evner at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives selvom vi har travlt.

Du er omstillingsparat og du evner at føre Forsyningssektionen under operative forhold, herunder levere logistiske løsninger rettidigt som understøtter kompagniets behov.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Ydermere er du god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din sektion.

Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Panserinfanterikompagni, kaptajn Jakob Riis Vester på telefon +45 51 18 40 19 eller på mail NFP-01PI000@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er 2. oktober 2022. Da kompagniet pt. er udsendt er der mulighed for både at tiltræde under udsendelsen eller efter hjemkomst. Vi venter gerne på den rigtige kandidat!

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

08.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent