Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Air Liaison Officer - Maritime ved Air Control Wing på Flyvestation Karup


Air Liaison Officer - Maritime ved Air Control Wing på Flyvestation Karup

Har du mod på et job med store operative udfordringer og en høj grad af selvstændighed? Så tilbyder Air Control Wing et spændende, alsidigt og udfordrende job som Air Liaison Officer – Maritime (ALO-M) i Air Land and Sea Integration elementet.
Om os
Air Land and Sea Integration element (ALSI) ligger i rammen af ACW og står for støttevirksomhed i form af rådgivning, koordination og kontrol, som Flyvevåbnet kan levere til land- eller maritime operationer, i forbindelse med disses planlægning og udførelse af egne operationer.
ALSI er et dynamisk element med stor fleksibilitet i både hverdagen og under indsættelse.
Elementets personel arbejder indenfor deres speciale med en høj grad af selvstændighed og har efter grundlæggende uddannelse meget frihed til egenhændigt at udvikle deres operative evner.
Om stillingen
Som ALO-M støtter du Søværnet med Air-Maritime Integration. Under øvelser og indsættelser indgår du organisatorisk i Søværnets Føringsstab med ansvar for planlægning af luftoperationer med skibsgruppens helikoptere og koordinering af tildelt flystøtte. Du er subject matter expert på alt der er relateret til Air-domænet.
Som ALO-M skal du ud over at være ekspert i luftoperationer også have en bred forståelse for maritime operationer. Derfor skal du påregne 10 dages uddannelse i Frederikshavn hvor du vil få kendskab til Air-Maritime Integration og maritime operationer.
Forud for øvelser/indsættelser indgår du i stabsarbejdet med udarbejdelse af ordrekompleks for indsættelse af helikoptere og fly.
Du skal påregne op til 90 rejsedage årligt med Søværnets fregatter, både i nationale og internationale øvelser/indsættelser samt planlægningskonferencer og stabsarbejde.
Om dig
Du er kaptajn med viden og forståelse for Flyvevåbnets organisation og indsættelser, gerne med stabstjeneste fra NIV II. Alternativt er du erfaren premierløjtnant som er i gang med VUK. Du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Baggrund som Kontrol-og-varslings officer er ønskelig, men ikke et ufravigeligt krav, da du til dagligt vil have et tæt samarbejde med Air Coordination Element Maritime fra ALSI, som indsætter operatører til at udføre taktisk luftkontrol om bord på Søværnets skibe.
Du er Flyvevåbnets ambassadør i den enhed du støtter, og det er vigtigt at du er opsøgende, positiv og løsningsorienteret i din tilgang til opgaven.
Du skal være villig til at tage på øvelser med Søværnet og du skal være klar til at kunne blive udsendt.

Du skal være omstillingsparat når dine kompetencer og færdigheder skal anvendes i en ny operativramme.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder for ALSI, KN Kasper Aagaard, på ACW-OCA-001 eller tlf. +45 21241583.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er d. 4. september og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om ACW
Air Control Wing er en af Flyvevåbnets operative enheder i Danmark. Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. ACW deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten. Air Control Wing lever op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
I Air Control Wing fokuserer vi på at skabe resultater gennem høj faglighed, godt arbejdsmiljø og udvikling – medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

ACW er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads med mange typer medarbejdere.
Air Control Wing er geografisk spredt med hovedsæde i Karup og med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.09.2022

Indrykningsdato

03.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent