Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsgaster til Fregatten ESBERN SNARE


Kampinformationsgaster til Fregatten ESBERN SNARE

Fregatten ESBERN SNARE søger kampinformationsgaster til Operationsdivisionen.
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i alsidige internationale og nationale operationer i Østersøen, Nordatlanten, og Guineabugten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy’s Fleet Operational Sea Training (FOST), som vi gennemførte i slutningen af 2020.
ESBERN SNARE har senest været udsendt i Anti-pirateri missionen OPERATION MERIDIAN, hvor styrkebidraget bl.a. bestod af organisk helikopter og specialstyrkebidrag. I 2022 planlægges der på deltagelse i internationale øvelser, samt indgåelse i beredskab. ESBERN SNARE vil i de kommende år blive udstyret med nye sensorer og systemer med fokus på Anti-ubådskrigsførsel.

Kampinformationssektion er en ung sektion med et stort engagement og virkelyst. Alle er opgaveorienterede og der lægges vægt på den personlige udvikling af hver enkelt medarbejder.
Gennem en fælles indsats kan vi løse alle opgaver.

Du vil gennem dit arbejde, under overordnet ledelse af Leder Kampinformation (LEKI) og Operations Officeren (OPO), være med til at opbygge og videreformidle radarbilledet omkring skibet og også i samarbejde med en flådestyrke. Nogle gange i et hektisk tempo.

Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til energi, ansvarsfølelse, egen læring og godt humør. Ligeledes læges vægt på de traditioner og dyder, der er - og har været - i den Danske Flåde i århundrede. Vi er stolte af vores skib, og vi er stolte af vores sektion.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt som det overhovedet er muligt. Vi gør os umage.
Om stillingen
Din primære opgave vil være i O-rummet og består af billedopbygning og sporudveksling. Med tiden vil der være mulighed for at flytte dig over i en stilling som primær luftplotter (Air Defence) eller primær overfladeoperatør (Sea Combat).

Dine jobfunktioner vil blive tilpasset hen ad vejen til enhedens behov, dine evner og faglige kompetencer. Det er afgørende for os, at du med tiden bliver en helstøbt KI’er, med dybe kompetencerødder, som er bredt funderet i KI faget.

Dagligdagen til søs, vil primært udgå fra en to-tørn, hvor du sammen med det øvrige vagthold, under ledelse af en ASCO, varetager luft og overfladebilledet omkring skibet. Her er det op til ASCO at placere dig og dine kollegaer på posterne i O-rummet ud fra aktivitetsniveau. Det vil sige, at du ikke er låst fast til en enkelt opgave i O-rummet.
I klart skib vil du have en primær og en sekundær post, som du skal varetage under ledelse af en befalingsmand.

I basehavn vil dagligdagen være præget af daglig tjeneste, uddannelse, faglig træning og vagttjeneste.

Vi går meget op i at opbygge et højt fagligt niveau, og det gør vi i høj grad gennem egen træning på Center for Taktik (TAC) og på Esbern Snare. Denne vekslen i dagligdagen for tjenesten til at være alsidig og give mening.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling og uddannelsesforløb, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Med en bred anvendelig faglig ’grundpakke’, vil der på sigt være rig mulighed for at specialisere sig inden for forskellige KI-faglige områder.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd. At du er i stand til at arbejde selvstændigt, og har lysten og evnen til at kunne opsøge og bearbejde informationer på egen hånd. Samtidigt skal du have evnen til at indgå i et team og ESBERN SNARE som enhed.
Du skal kunne arbejde under pres, og være god til at se helheder i en hektisk hverdag. Arbejdspladsens natur kræver en vis omstillingsparathed, både personligt og i forhold til skiftende arbejdstider.

Kvalifikationer

Krav:
Du skal have gennemgået militær basisuddannelse
Været til optagelsesprøven til Kampinformation og fundet egnet eller
TAC 540 Forudsætningsskabende Kampinformation
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT
Du skal være røgdykker eller egnet til røgdykning
Gode engelskkundskaber

Fremtidige uddannelses muligheder:
Uddannelse til røgdykker
Uddannelse på RADAR og SONAR systemer
Uddannelse som MCCIS bruger
Uddannelse på Taktiske Data Link systemer
Uddannelse som CEROS batterileder
Uddannelse som MU-90 batterileder
Uddannelse som TMG og LMG skytte
Samt en lang række fagligt relevante uddannelser.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (helbredsvurdering)
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
Grundvaccination
Egnet til røgdykning

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte OS Anders T. Bjørn på Tlf.: +45 30 16 94 60 (Skibet), Mobil: +45 30 16 94 76 eller via mail på 2E-ESSN-LEKI@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.08.2022

Indrykningsdato

02.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent