Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsassistent LUFT (KIA-L) til Fregatten ESBERN SNARE


Kampinformationsassistent LUFT (KIA-L) til Fregatten ESBERN SNARE

Fregatten ESBERN SNARE søger en handlekraftig KI sergent til at bestride stillingen som Kampinformationsassistent luft (KIA-L) i Operationsdivisionen.
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i alsidige internationale og nationale operationer i Østersøen, Nordatlanten, og Guineabugten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy’s Fleet Operational Sea Training (FOST), som vi gennemførte i slutningen af 2020.
ESBERN SNARE har senest været udsendt i Anti-pirateri missionen OPERATION MERIDIAN, hvor styrkebidraget bl.a. bestod af organisk helikopter og specialstyrkebidrag. I 2022 planlægges der på deltagelse i internationale øvelser, samt indgåelse i beredskab. ESBERN SNARE vil i de kommende år blive udstyret med nye sensorer og systemer med fokus på Anti-ubådskrigsførsel.

Kampinformationssektion er en ung sektion med et stort engagement. Alle er opgaveorienterede og der lægges vægt på personlig udvikling af hver enkelt medarbejder.
Du vil indgå i en skarp og engageret kampinformationssektion, der kommer fra en indsættelse i Guinea bugten.
Gennem dit arbejde, under overordnet ledelse af Leder Kampinformation (LEKI) og Operations Officeren (OPO), vil du være med til at opbygge og videreformidle radarbilledet omkring skibet og i samarbejde med en evt. flådestyrke.

Vi stiller krav til os selv, når det kommer til energi, ansvarsfølelse, egen læring og godt humør. Ligeledes lægges vægt på de traditioner og dyder, der er - og har været - i den Danske Flåde i århundrede. Vi er stolte af vores skib, og vi er stolte af vores sektion.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt som det overhovedet er muligt. Vi gør os umage.
Om stillingen
Du vil være ansvarlig, i samarbejde med øvrige KI befalingsmænd i KI Sektionen, for den daglige drift at operationsrummet ombord på fregatten ESBERN SNARE, herunder uddannelse og træning af sektions personale.
Du er, over for Leder af kampinformationssektionen (LEKI) ansvarlig for at operationsrummet leverer billedopbygning på overfladen, under vandet, samt i luften ud til den maksimale afstand fra skibet, det er muligt med skibets sensorer.
Du vil være leder at AD-teamet sammen med TAO-L (taktisk officer Luft), hvor du vil være SME inden for AAW området inkl. sensorer.
Du vil indgå skibets Air Controller (AC) team og sammen med skibets øvrige AC´er, udføre kontrol med luftfartøjer der anvendes som en del af skibets operationer.
Du vil være del af en sektion der ud over dig selv består af en Leder af Kampinformationssektionen (seniorsergent), en Kampinformationsbefalingsmand (oversergent), en Kampinformationsassistent (sergent) samt 14 Kampinformationsgaster (konstabelgruppen).
Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og uden for basehavn samt vagthavende befalingsmand i basehavn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og mulighed for udvikling, både inden for kampinformationsfaget og personaleledelse. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine fremtidige ønsker.
Om dig
Vi forventer derfor:
Du har den fornødne gennemslagskraft, de fornødne ledelsesmæssige og faglige kompetencer til at være en ansvarsfuld og dynamisk drivkraft i operationsrummet.
Det er vigtigt, at du har fokus på at skabe et godt samarbejde og evner at løse forskellige opgaver inden for et kort tidsrum. Endvidere, vil du gerne tilegne dig nye kompetencer, da ESBERN SNARE sammen med det resterende, hvor uddannelse og udvikling har et stort fokus.
Du skal være i stand til at indgå som den fagligt kompetente kampinformationsbefalingsmand, der leder og vejleder en sektion bestående af unge konstabler og sergenter. Der stilles krav til omstillingsparathed og fleksibilitet i forhold til både din egen og resten af sektionens tjeneste.

Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.

Vi søger følgende kvalifikationer:
Grundlæggende sergentuddannelse.
At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.
At du har status som Air Controller minimum Ungraded (NT) eller bestået AC optagelsesprøven
At du har gennemført DeMars 604 Myndighedsbeholdning
At du er har erfaring med C-FLEX fra sejlende tjeneste.
At du har gennemhørt VBC – HARPOON BATTERILEDER
Sejladserfaring fra DIV 21/22

Er du erfaren MOKS KI i Søværnet og opfylder nogle af kvalifikationerne, opfordres du til at søge stillingen alligevel. Hvis du er den rette kandidat, kan en uddannelsesaftale og udviklingskontrakt udarbejdes med henblik på, at du tillægges de rette kompetencer til at kunne bestride stillingen fuldt ud.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en på konstabelniveauet med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte LEKI OS Anders T. Bjørn på tlf. +45 30 16 94 60 / +45 30 16 94 76 eller e-mail 2E-ESSN-LEKI@FIIN.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

28.08.2022

Indrykningsdato

02.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent