Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Chauffør til Transportelementet ved Flådestation Korsør


Chauffør til Transportelementet ved Flådestation Korsør

Er du faglært chauffør eller har du lyst til at være det? Kan du lide en varieret arbejdsdag? Så er denne stilling i Flådestation Korsørs transportelement forhåbentlig noget for dig.

Flådestation Korsør søger en ny medarbejder til at køre med vores trucks, lastbiler og andre tunge køretøjer. Vi vil helst have en faglært chauffør, men hvis den rette medarbejder søger stillingen, er vi villige til at uddanne dig til jobbet.

Vi ser på såvel de faglige som de menneskelige kompetencer og ønsker, at du har erfaring fra tidligere tjeneste i Søværnet eller tilsvarende til at indgå i vores hold af professionelle chauffører.
Om os
Transportelementet indgår i Basesektionen, der står for den operative drift af Flådestation Korsør med transportopgaver, kørsel med mobilkraner og trucks, bunkring af skibe, tankberedskab til Forsvarets helikoptere samt assistance med slæbebåde og andre fartøjer foruden støtte til kongeskibet og Kongehuset i København.

Transportelementet løser en bred vifte af opgaver på Flådestation Korsør og i hele landet i almindelighed. Visse opgaver foregår også i udlandet. Transportelementet råder over og anvender forskellige tunge og lette køretøjer til at løse opgaverne.

Ved behov støtter Basesektionen i lighed med resten af Flådestation Korsør periodevis med personel til Søværnets enheder samt logistiske teams til støtte for Søværnets skibe i Danmark og i udlandet.
Om stillingen
Der er som regel altid noget, der skal løftes og transporteres i Forsvaret. Det kan være internt på flådestationen, rundt i Danmark eller til og fra udlandet. Flådestationens transportelement råder over en række lastbiler, mobilkraner, andre køretøjer og trucks, som løser disse opgaver for hele Forsvaret.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Som faglært chauffør i transportelementet vil du få en spændende hverdag med mange forskelligartede opgaver, hvor du får brug for dine kompetencer som chauffør. Du vil blive tilbudt efteruddannelses- og videreuddannelsesforløb, der skal vedligeholde og udvikle dine kompetencer og færdigheder. Hvis du er den rette person, men ikke har et svendebrev som faglært chauffør, er vi villige til at lade dig gennemgå et uddannelsesforløb, så du kan få svendebrevet.

Som dine kolleger i Basesektionen vil du også indgå i stationsvagten på Flådestationen som vagtgast i døgnvagt. Du vil ligeledes skulle indgå i vagten som vagthavende chauffør på tilkaldevagt.
Om dig
Du er marinekonstabel og er uddannet chauffør eller har et ønske om at blive det, og du har erfaring fra Forsvaret.

Du har gå-på-mod og er ikke bange for at tage fat. Du tager ansvar og har initiativ og venter ikke på at blive sat i gang.

Du skal være fleksibel og byde ind på de opgaver, der ligger for at skulle løses, ligesom du skal indgå i de forskellige vagter på Flådestationen.

Du har lyst til at uddanne og udvikle dig, så du kan indgå bredt i opgaveløsningen.

Krav:
En af Forsvarets Basisuddannelser (Værnepligt eller lignende)
Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT

Ønsker:
Erfaring fra Forsvaret
Kendskab til Søværnet
Du er faglært chaufør

Helbredskrav:
Du skal have bestået forsvarets fysiske basiskrav
Godkendt helbreds- og tandundersøgelse
Grundvaccination

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Korsør.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Lars Hemme Nielsen, mail: 3e-kor-chbss@fiin.dk eller telefon: 3055 7484.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BDY@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 21 august 2022 og vi forventer at holde samtaler den 24. – 26 august 2022.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

02.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent