Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for Implementeringssektionen ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Chef for Implementeringssektionen ved Føringsstøtteregimentet

Har du interesse for føringsstøtte og implementering af Forsvarets fremtidige kapaciteter og trives du godt i stillinger med høj grad af selvstændighed og ansvar er du måske vores næste chef for Implementeringssektionen. Vi tilbyder en attraktiv stilling med, hvor særligt dine ledelsesevner samt koordinations- og samarbejdsevner vil blive udfordret.
Om os
Implementeringssektionen (IMPSEK) er en del af 3. CIS-Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN), ved Føringsstøtteregimentet. 3 CISOPSBTN består, ud over Command Team og staben, af seks sektioner. IMPSEK og Danish Mission Networking-sektionen (DMNSEK) står for videreudvikling og støtte til særligt materielanskaffelsesprojekter og kapacitetsudvikling. Driften og støtte til igangværende operationer og missioner dækkes af SATCOM HUB’en, CIS-Operationscenteret (CISOC) og Forsvarets Frekvenskontor. Uddannelsessektionen varetager IT- og Kryptouddannelser samt fjernundervisningen i Hæren og gennemfører ligeledes Forsvarets Cyberværnepligt.

IMPSEK støtter Forsvarets operative enheder med implementering af sikkerhed, videreudvikling af systemer og indfasning af Forsvarets operative platforme. Endvidere varetager IMPSEK rollen som Kontrollerende Myndighed på Krypto-området på vegne af Hærkommandoen samt varetager systemsikkerhed på de operative IT-systemer ved Føringsstøtteregimentet. Disse specialkompetencer ved sektionen medfører stor efterspørgsel fra den øvrige del af Forsvaret og stor berøringsflade i ikke bare Forsvaret, men hele koncernen.

IMPSEK har en stor kontaktflade og samarbejder, i forbindelse med materielanskaffelser og platformsintegration, med særligt UP-stabens Styringsafdeling og Værnskommandoerne samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse under Forsvarsministeriet. Desuden arbejder IMPSEK tæt sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste (CFSC) i relation til kryptoområdet og systemsikkerhed.

IMPSEK består af 20 personer, som ud over chefen, der i det daglige fungerer som sagsbehandlere. Sagsbehandlerne er tekniske specialister med stor erfaring og arbejder ofte selvstændigt ligesom arbejdstempoet i perioder kan være højt som følge af dynamiske operative behov og ændringer.
Om stillingen
Dagligdagen giver god mulighed for at strukturere din egen arbejdsdag, herunder i perioder at fokusere på sektionens fire kerneområder, systemsikkerhed, krypto, systemudvikling og integration.

Din vigtigste opgave vil være at lede dine medarbejdere og prioritere sektionens aktuelle opgaver. Samtidigt er du bataljonschefens nærmeste rådgiver inden for dine sagsområder, og er her med til at rådgive om kommende opgaver og forslag til prioriteter.

Du skal analysere indkommende opgaver til sektionen og koordinere opgaver på tværs af sektionen og med de relevante aktører i koncernen, herunder vejlede dine medarbejdere samt prioritere medarbejdernes opgaveløsning.

De opgaver der p.t. fylder meget i Implementeringssektionen er følgende:

- Videreudvikling og implementering af Forsvarets pansrede platforme, lastvogne og containere m.v.
- Sikkerhedsakkrediteringer og risikohåndtering af IT-systemer
- Implementering af Hærens Taktiske Kommunikationssystem (HTK)
- Opbygning af C2IS uddannelse til Forsvaret
- Uddannelser i sikkerhed og krypto inden for staten, herunder rejsehold til udlandet med henblik på at understøtte de udsendte enheder
- Implementering og etablering af et missionsnetværk til MND N

Du deltager tillige på Change Advisory Board (CAB) for Hærens C2 systemer ligesom du deltager i arbejdsgrupper under Federated Mission Networking (FMN) i tæt samarbejde med DMN-sektionen.

Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i Fredericia og med jævnlig deltagelse i mødeaktiviteter og konferencer i ind- og udland.

I forbindelse med ansættelse som sektionschef er der foruden personligt kvalifikationstillæg mulighed for at forhandle et eventuelt funktionstillæg.
Om dig
Du er udnævnt MJ/OK (M331) med enten MMS eller tilsvarende. Alternativt er du en erfaren kaptajn, der er i gang med eller optaget på MMS. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen ved funktion i højere stilling.

Du kan arbejde selvstændigt og har gerne stabserfaring fra højere stabe, idet dine nærmeste samarbejdspartnere, ud over bataljonen, befinder sig på højere styringsniveau og ved øvrige styrelser.

En god helhedsforståelse for Forsvarets samlede virke og kendskab til Forsvarets operative behov kombineret med en god operativ forståelse vil være væsentligt sammen med dine forhandlingsevner, diplomatiske tilgang og helhedsforståelse for at opnå de for Forsvaret og FSR bedst mulige løsninger.

Du evner at arbejde struktureret og kan skabe overblik over den samlede opgaveportefølje, ligesom du er en holdspiller, der prioriterer de nære relationer og det daglige samarbejde og tillige formår, situationsbestemt, at lede specialister samtidigt med, at opgaveløsningen er i centrum.

Det er en fordel, hvis du har erfaringer fra tidligere funktioner med områder som krypto, informationssikkerhed, platformsintegration eller stillinger med teknisk indhold ligesom, der lægges vægt på erfaring fra tidligere virke som chef/leder.

Er du i gang med eller påtænker at påbegynde en civil masteruddannelse, MMS eller lignende er der, for den rette kandidat i stillingen, en tilpas grad af frihed og fleksibilitet hvor et sideløbende studie og tjeneste kan forenes.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ryes Kaserne i Fredericia.

Sikkerhedsgodkendelse: CTS.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ansættende chef, oberstløjtnant, Jon Sørensen på tlf. 24 23 70 19 eller mail fsr-3b-ch@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen besættes efter aftale og gerne hurtigst mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer. Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser. En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.10.2022

Indrykningsdato

01.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent