Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Wingchefsergent til Operations Support Wing


Wingchefsergent ved Operations Support Wing

Vil du være en del af ledelsen i en operativ myndighed med mange specialer som understøtter hele Forsvaret?

Så er muligheden der nu for at blive wingchefsergent ved Operations Support Wing (OSW)
Om os
Operations Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.
Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannel-se, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Derudover leverer Operations Support Wing administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for Operations Support Wing garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
Om stillingen
Du bidrager til styrkelse af den samlede ledelseskraft og korpsånd i OSW, ved blandt andet at fungere som kulturbærer i forhold til OSW værdier, normer og holdninger. Du skal være en rollemodel, der udviser en særlig høj grad af ansvarsbevidsthed, engagement, beslutsomhed og diplomatisk sans samt have en udtalt evne til at samarbejde på alle niveauer.

Funktionen rummer et bredt ansvarsområde. Du evner derfor løbende at evaluere og afsøge mulighederne for at udvikle og forny givne løsningsmetoder, udvikle nye koncepter og/eller strategier og igangsætte forandringer. Du skal som inspirator og vejleder være nytænkende og visionær i arbejdet med befalingsmændenes udvikling af egne og underlagtes kompetencer. Du er fleksibel, tydelig og finder det naturligt at træde frem – også i store forsamlinger – med nye ideer.

Du har fokus på at skabe konkrete resultater, der giver effekt på kort, såvel som lang sigt. Du kan implementere og fastholde ledelsesbeslutninger i forhold til sidestillet og underordnet personel.
Du arbejder metodisk og efterlever regler, rammer og instrukser og har styr på orden, sikkerhed og detaljer.

Du kender værdien af gode relationer og formår at samarbejde og er dialogsøgende med kollegaer, undergivne og overordnede internt som eksternt.
Du besidder gode evner inden for kommunikation og er tillidsskabende af natur.

Du skal ydermere i stillingen:
• Monitere disciplinen og justere ved behov.

• Deltage i besøgsvirksomhed ved OSW enheder både indenlands og udenlands.

• Deltage som ledelsesrepræsentant i OSW samarbejdsudvalg.

• Varetage formandskabet i arbejdsmiljøorganisationen.

• Varetage formandsskabet for Fritidsudvalget.

• Være fast deltager i Flyvevåbnets uniformsudvalg

• Ansvarlig for sagsbehandling vedrørende veteranområdet.

• Deltage i talentarbejde med henblik på udvikling og udpegning af talenter inden for befalingsmandsområdet og på manuelt niveau.

• Være facilitator for OSW tjenesteplaner for befalingsmænd og konstabler.

• Indgå i samarbejdet med FLV CSG og de øvrige wing CSG.

• Gennemføre introduktionssamtaler med nytilgået personel

• Planlægge og facilitere seminarer for mellemlederkorpset.

• Deltage i jobsamtaler ved ansættelse af myndighedsbefalingsmænd i wingen.

• Være myndighedens koordinator vedrørende traditions- og ceremonielpleje.

• Være myndighedens koordinator vedrørende tildeling af hædersbevisninger i OSW.

• Koordinere OSW bevarelse og udvikling af traditioner og ceremonielle aktiviteter.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi at du har anciennitet som befalingsmand på 15 år, heraf minimum seks år som udnævnt seniorsergent. Desuden skal du i den forbindelse indgå en uddannelsesaftale om gennemgang af den militære akademiuddannelse (MAU), såfremt denne eller tilsvarende uddannelse ikke er gennemført ved ansøgningstidspunktet.

Du er ved flere FOKUS bedømmelser bedømt egnet til chefsergentniveauet.

Som person og leder er du tilgængelig, nytænkende og helhedsorienteret. Du er selvstændig, du kan prioritere og du er loyal over for dit eget og enhedens ansvar.

Det er relevant, at du har erfaring med og besidder gode egenskaber indenfor samarbejde, planlægning, helhedsorientering og kommunikation, idet du skal kunne indgå i mange forskellige relationer på forskellige niveauer.

Den oplagte kandidat er desuden imødekommende, løsningsorienteret og en erfaren holdspiller med fokus på samarbejde og omgang med kolleger og samarbejdspartnere, uanset rang og profil. Besidder du hertil evnen og lysten til at opbygge netværk, indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med sideordnede myndigheder, såvel som NIV II og styrelsesniveau, vil det være et godt fundament for et succesfuldt virke i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested er Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte CH OSW, OB P.N. Mikkelsen på OSW-CH@FIIN.DK eller 25511843.
Ligeledes kan nuværende stillingsindehaver WCSG C. Johansen kontaktes på OSW-CSG@FIIN.DK eller 22799227.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-TEN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 18. august 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 34 2022.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstje-nesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musik-korps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

18.08.2022

Indrykningsdato

28.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent