Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

LEDER AF UDDANNELSESELEMENTET VED ESKADRILLE 515 I KASTRUP


LEDER AF UDDANNELSESELEMENTET VED ESKADRILLE 515 I KASTRUP

Da vores nuværende leder af uddannelseselementet skal påbegynde uddannelsen som flyveleder i 2023 søger vi allerede nu en ny kollega til at overtage opgaven.

Er du kaptajn, og har du lyst til at arbejde med uddannelse? Vil du være med til at koordinere hvordan Flyvevåbnet uddanner og efteruddanner flyveledere og flyveinformationsoperatører?
Kan du svare ja, kan Air Control Wing tilbyde dig en spændende stilling ved Eskadrille 515 i Kastrup.
Vi søger en struktureret, selvstændig og udadvendt kollega som prioriterer sociale relationer højt.
Du vil blive en del af en enhed, som sætter en ære i at levere høj service og stærke faglige produkter.
Om os
Eskadrille 515 er enheden beliggende i Kastrup. Vi udøver i samarbejde med Naviair den samlede områdekontrol- og flyveinformationstjeneste for fly i dansk luftrum. Det sker fra den fælles civile/militære kontrolcentral kaldet Area Control Center (ACC) i Naviairs bygningskompleks i Kastrup.
Eskadrille 515 er normeret med 30 medarbejdere. Det operative personel udgør 9 flyveledere og 16 flyveinformationsoperatører. Flyvelederne udøver flyvekontroltjeneste for danske og udenlandske kampfly, i den del af dansk luftrum, som også benyttes af civil trafik. Herudover indgår flyvelederne i varetagelsen af ACCs kontrol med civile fly.
Flyveinformationsoperatørerne udøver flyveinformationstjeneste på døgnbasis, for alle danske og udenlandske militære luftfartøjer, der flyver efter visuelle flyveregler.
Eskadrille 515 skal under særlige omstændigheder varetage Flyverkommandoens opgave som driftsherre i ACC. Af denne årsag opretholdes en funktion som Vagthavende Officer på døgnbasis.
Om stillingen
Stillingen er meget selvstændig og stiller krav til din helhedsforståelse, fleksibilitet og samarbejdsevner. Du vil blive ansvarlig for at lede uddannelseselementets aktiviteter og opgaveløsning, ligesom du skal holde status på medarbejdernes kompetenceniveau. Direkte underlagt stillingen er fem medarbejdere bestående af mellemledere og specialister. Derudover vil du være nærmeste foresatte (samtaleleder) for flyveleder- og flyveinformationsoperatørelever, i den del af deres uddannelsesperiode de er er tilknyttet Eskadrille 515.

Som en væsentlig del af funktionen skal du fungere som Flyverkommandoens uddannelseskoordinator i relation til flyveledernes og flyveinformationsoperatørernes grund og vedligeholdelsesuddannelser. Det medfører en stor berøringsflade med eksterne samarbejdspartnere. Du vil blandt andet blive uddannet inden for Team Resource Management (TRM) og deraf ansvarlig for afholdelsen af TRM kursus for flyveledere i Flyvevåbnet.

I forbindelse med varetagelse af funktionen skal du gennemføre sagsbehandling, med hovedvægten på uddannelsesspecifikke emner og herunder udvikling af uddannelseselementet.
For at opnå de nødvendige kvalifikationer må du som led i tjenesten påregne, at skulle gennemgå kursus aktivitet ved Eurocontrol i Luxembourg og Bruxelles.

Af øvrige opgaver kan nævnes:
• Du vil indgå i turnus som Eskadrille 515 vagthavende officer.
• Budgetarbejde for Eskadrille 515 og uddannelseselementets ansvarsområde i forbindelse med rejseaktivitet, øvelser, kurser og efteruddannelse, samt bidrage til udarbejdelse af Flyverkommandoens budget for Forsvarets flyvelederuddannelser.

Du kan forvente en oplæringsperiode med den nuværende uddannelsesleder, hvorfor du indledningsvis ansættes i projektstilling. Når nuværende uddannelsesleder påbegynder flyvelederuddannelsen – forventeligt første halvår af 2023, overtager du stillingen som Eskadrille 515 uddannelsesleder.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L eller VUK, eller du er en erfaren premierløjtnant, som er i gang med VUK. Er du endnu ikke kaptajn, kan du stadig komme i betragtning, da der er mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Det er en fordel, men ikke et ubetinget krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund, der giver dig kendskab til luftrumsstruktur og det flyoperative miljø.
Endnu vigtigere er dog din lyst og interesse i at arbejde med uddannelse og udvikling af erfarne, såvel som helt unge medarbejdere.

Du trives i din rolle som leder og har gode diplomatiske evner. Du evner at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer og du har gode kommunikative evner i både skrift og tale. Du har en god ordenssans og sætter en ære i præcision i dit arbejde. Du arbejder målrettet og selvstændigt og evner at inddrage andres viden og kompetencer i dit arbejde. Du har et godt overblik og gode analytiske evner.
Du er fortrolig med anvendelsen Microsoft Office og det er ønskeligt at du har kendskab til anvendelse af Workzone og DeMars.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan, eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadrille 515, nuværende leder af uddannelseselementet, kaptajn Nikolaj Løkke Kjærsgaard, ACW-O15U-01@mil.dk, 29 31 15 83
eller Næstkommanderende Eskadrille 515, kaptajn Rasmus Ross, ACW-O15-004@mil.dk, 42 45 89 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9173.

Ansøgningsfristen er den 7. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt derefter.

For at komme i betragtning til stillingen bedes du fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket ”Søg den ledige stilling”.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Air Control Wing er en af Flyvevåbnets operative enheder. Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager i internationale missioner og lever op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”. I Air Control Wing fokuserer vi på at skabe resultater gennem høj faglighed, godt arbejdsmiljø og udvikling. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource. ACW er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads med mange typer medarbejdere.
Air Control Wing er geografisk spredt i Danmark. Hovedsædet er i Karup og enhederne er placeret i Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og på Bornholm.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Dragør, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.09.2022

Indrykningsdato

28.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent