Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Administrativ medarbejder med fokus på planlægning til Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Administrativ medarbejder med fokus på planlægning til Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at planlægge, tilrettelægge, administrere og styre flyteknisk grunduddannelse? Vil du bidrage til at sikre en smidig hverdag for ledelse, medarbejdere og elever? Så har Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 brug for dig!
Om os
Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du vil blive administrativ medarbejder i en afdeling bestående af 3 uddannelsesassistenter, hvor dit primære fokus vil være planlægning. Du vil også bidrage til kvalitetsmæssige og kursusadministrative områder, der understøtter den samlede produktion af uddannelser og kurser.

Stillingen vil være et knudepunkt, som i samarbejde med eskadrillens ledelse, skal sikre en smidig hverdag, gennem god planlægning, forudseenhed og eksekvering i forhold til uhensigtsmæssigheder.

Den primære opgave vil være planlægning af den flytekniske grunduddannelse. Du skal koordinere bredt for at sikre en høj standard, til glæde for medarbejdere, samarbejdspartnere og elever.

Eksempler på øvrige opgaver: kursusadministration, understøttelse af kursusledere, kvalitets- og eksaminationssystem, dokumentopbevaring, planlægning og tilrettelæggelse af den flytekniske grunduddannelse i Outlook, hjælpe med drift af årshjul, bestilling af materialer, koordination med logistikelementet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, IT, eksterne samarbejdspartnere og lignende. Uddannelser og kurser gennemføres for hele Forsvaret.

Du skal desuden bidrage til Vedligeholdelsesafdeling Lufts samlede opgaveportefølje, ved at udvise rettidig omhu, samt fleksibilitet i forhold til resten af organisationens behov.

Du får nødvendig efteruddannelse, samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med eskadrillens næstkommanderende, der er din direkte foresatte. Arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer om ugen, og der vil være plads til at arrangere enkelte hjemmearbejdsdage.
Om dig
Som militær ansøger ser vi, at du er oversergent eller sergent med flere års erfaring. Vi lægger mere vægt på kompetencer og evner end på graden.

Som civil ansøger ser vi, at du har en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration, driftsplanlægning/produktionsplanlægning eller anden relevant uddannelse.

Vi ser, at du er godt rustet, hvis du:
• Har et stort planlægningsgen og er i stand til at omsætte intentioner til praksis.

• Har en grundig opgaveløsning og er konsekvent i dine beslutninger.

• Har en systematisk, logisk og struktureret tilgang til opgaver.

• Er nysgerrig efter at optimere og effektivisere eget og organisationens arbejde.

• Er en stærk holdspiller, som ser tingene gå op i en højere enhed til hele enhedens bedste.

• Har erfaring med Office pakken, MinUddannelse samt flair for IT.

• Har kurser eller erfaring med arbejde i kvalitetssystemer, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes af både civile og militære ansøgere.

Civil:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Militær:
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 4080 2121.

Har du spørgsmål til militære løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9168 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Har du spørgsmål til civile løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent xxxx ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 xxxx.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.08.2022

Indrykningsdato

27.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent