Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

To nyoprettede undervisningsstillinger ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 i Karup


To nyoprettede undervisningsstillinger ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 i Karup

Er du civil eller militær uddannet flymekaniker, som har lyst til at sikre kvaliteten af nye flymekaniker med din faglighed, ønsker vi en ansøgning fra dig!
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Luft som er underlagt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever. Vedligeholdelsesafdeling Luft omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby, samt en stab i Brabrand.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en organisation med ca. 1700 civile og militære medarbejdere, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse i vedligeholdelsen af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer.

Om os:
Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere, der sætter stor pris på at uddanne og udvikle vores elever til deres fremtidige funktion som flymekaniker. Vi tilsikrer at vores uddannelser er tidssvarende, samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Du vil blive mødt af en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.

Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille skal fremadrettet gennemfører flytekniske grunduddannelser for at dække Flyvevåbnets operative behov, for kvalificerede medarbejdere. Alle uddannelser skal derfor leve op til krav fra myndigheder og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau.
Om stillingen
Du møder et spændende job som faglærer, hvor du selv har indflydelse på jobindholdet, samt gode muligheder for faglig, pædagogisk og personlig udvikling. Du vil blive en aktiv del af planlægningen, tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisningen.

Kerneopgaverne i stillingen er undervisning inden for dit fagområde, samt opgaver, der relaterer sig hertil, herunder eksamener og prøver. Du kommer til at forberede, gennemføre og kontrollere undervisningen i forhold til dine faglige kompetencer

I perioder, hvor du ikke underviser, vil der være mulighed for, at udvikle dig fagligt. Arbejdstiden ligger inden for normal arbejdstid, og der kan gives plads til hjemmearbejdsdage.
Om dig
Du er oversergent og uddannet uddannet flymekaniker. Det en fordel, hvis du har erfaring med formidling af tekniske emner, da det vil være en stor del af din hverdag. Du trænes i vores interne procedurer, og bliver instrueret i undervisningsmaterialer og andet efter behov. Vi forventer at du med en kortere oplæringsperiode, kan undervise i mindre omfang. Der laves, i samarbejde med dig, en plan for at få dig undervisningsfagligt op til standard og der tilbydes oplæring ved erfarende faglærere.

Du skal have lyst til at undervise og udvikle uddannelserne til gavn for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Flyvevåbnet og Forsvaret. Du skal kunne gå foran, som det gode eksempel, og derved bidrage til elevernes udvikling gennem tydeligt at praktisere dine værdier. Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige elever, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.

Det er ønskeligt at du har kendskab til Human Factor og gældende luftfartsregler fra EASA eller DKMAR 147/66, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning i emnerne. Faglig sparring falder naturligt for os, da det er en fast del af kulturen.

Såfremt du er sergent, skal du være indstillet på at blive ansat på en uddannelseskontrakt, samt overholde de for flyvevåbnet gældende anciennitetskrav til rangen. Har du uddannelsen, evnerne og graden, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Den militære ansættelse er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte FVT-V-CHAF, Eskadrillechef, KN Jeppe Kaae Kock-Mogensen, på telefon nr.: 4080 2121 eller FVT-V-AFFG01 Uddannelsesleder, CSG Lars Blach, på telefon nr.: 3133 8140.

Har du spørgsmål til militære løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.08.2022

Indrykningsdato

27.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent