Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Driftsplanlægger ved Planlægningselementet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Karup


Driftsplanlægger ved Planlægningselementet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Karup

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Vedligeholdelsesområde Karup søger en erfaren flytekniker til arbejdet med den daglige planlægning, koordination og materielfaglige drift mellem Vedligeholdelsesområde Karup og Helikopter wing Karups CAMO.

Brænder du for opgaver som koordinering og planlægning af flyvedligehold, så skal du læse videre, da denne stilling som Driftsplanlægger vil være lige noget for dig.
Om os
Vedligeholdelsesområde Karups nære samarbejde med Helikopter Wing Karup giver en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Vi støtter og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Vi støtter specifikt Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver sø-redningstjeneste. Endvidere forestår Vedligeholdelsesområde Karup basisuddannelse af flymekanikere til Flyvevåbnet.

Vedligeholdelsesområde Karup varetager Base Maintenance og Line Maintenance af Forsvarets helikoptere. Vi består af ca. 300 stillinger fordelt på et planlægningselement, logistikelement til støtte for al planlægning og udførsel af vores samlede aktiviteter, dokke til eftersyn af AS550, MH-60R SEAHAWK, T-17 og EH101, jordudstyrsværksteder, køretøjsværksteder, våbenværksted og SUN-værksted mm. Heraf varetager vi også vedligeholdelse i internationale miljøer i forbindelse med øvelser.

Vedligeholdelsesområde Karup er endvidere et godkendt praktikværksted for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrilles EASA-godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Planlægningselementet leder den overordnede koordinering af Vedligeholdelsesområde Karups samlede opgaveløsning, og er herunder ansvarlig for koordinering og planlægning samt gennemførsel af enhedens samlede opgaveportefølje, som er vedligeholdelse til flyvetimeproduktion for alle Forsvarets operative helikoptere og træningsfly, udvikling og uddannelse af flymekanikere til strukturen, samt specialer som våben, nødudstyr og køretøjer til understøttelse af enhedens opgaveløsning.

Stillingen som Driftsplanlægger i Planlægningselementet hører under Vedligeholdelsesområde Karup, hvor stillingen også har fast tjenestested. Driftsplanlæggerens hovedfokus bliver at varetage den daglige produktions- og processtyring af vedligeholdelsesaktiviteter inden for flytypen AS550 Fennec.

Hovedopgaven bliver at indgå, afslutte og evaluere produktionsaftaler, i samarbejde med CAMO og værksteder, samt planlægge og monitorere kommende og igangværende opgaver og projekter på flytypen AS 550 Fennec.

Planlæggeren skal ved behov også bidrage til løsning af enhedens andre opgaver. Stillingen hører til i Planlægningselementet, som består af en Elementleder og 12 medarbejdere bestående af Driftskoordinatorer, Driftsplanlæggere og Driftsassistenter.
Om dig
Hvis du er militær ansat, forventer vi at du er sergent eller Konstabel/Flyverspecialist med udviklingspotentiale, der har hjertet på det rette sted og som lever passioneret for Flyvevåbnet og Flyvevåbnets operative opgaveløsning, og som ved at det er dygtige medarbejdere som leverer grundforudsætningen for den operative opgaveløsning.

Hvis du er civil forventer vi, at du er flymekaniker med relevant erfaring.

Stillingen omfatter forståelse for regulative krav, fx indenfor EMAR/EASA, hvorfor det forventes at du evner at sætte dig nysgerrigt ind i stoffet, og på systematisk vis evner at indgå i dialog med andet personel, såvel som kolleger, for i fællesskab at finde løsninger indenfor regelsættet.

Vi ønsker at du er ansvarsbevist, struktureret, detaljeorienteret, imødekommende, har gode samarbejdsevner, samt har interesse for planlægning, og at du udviser helhedsforståelse i spændingsfeltet mellem produktion og operation.

Vi forventer at du har en solid teknisk baggrund, som er underbygget med et flyteknisk COR/MAML som flymekaniker B1.3, gerne med eftersyns- og vedligeholdelseserfaring på AS 550 Fennec eller anden helikoptertype.

Ønskeligt er også, at du besidder et stort kendskab til DeMars PM modulet, da det vil blive dit primære arbejdsredskab, alternativt at du har stor interesse i at uddanne dig indenfor området. Samt gyldigt kørekort til kategori B.
Ansættelsesvilkår
Hvis du søger den militære stilling:
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt,
samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Som civil:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er 25.826,75 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos leder af Planlægningselementet, chefsergent Viggo Brøgger på telefon 72 84 24 03. Fra 4. august 2022 bedes du kontakte oversergent Rasmus Vangsy på telefon 72 84 27 12.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. august 2022 og samtaler forventes afholdt efter udløb af ansøgningsfrist. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

25.08.2022

Indrykningsdato

27.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent