Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Maskinkonstabel EL / AT til Patruljefartøjet FREJA – Besætning 3


Maskinkonstabel EL / AT til Patruljefartøjet FREJA – Besætning 3

Er du en erfaren og dygtig EL / AT gast med godt humør og gode samarbejdsevner – så tilbyder vi et spændende og varieret job i en operativ enhed, hvor planfastholdelse og trivsel er i højsædet.
Om os
Patruljefartøjerne af DIANA-klassen hører under Søværnets 3. Eskadre. Patruljefartøjerne indgår i søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande.

Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, der er konstant 3 enheder på varsel i danske farvande. Enhederne indgår rutinemæssigt i øvelser med det samlede beredskab og i øvelser med søværnets øvrige enheder. DIANA-klassen har en besætning bestående af 4 befalingsmænd og 8 menige.
Om stillingen
Patruljefartøjet FREJA søger en selvstændig og gerne erfaren maskinkonstabel EL / AT med høj faglighed. Du vil indgå i skibets tekniksektion, der består af 3 konstabler og 1 seniorsergent. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af betjening af skibets maskineri, maskinovervågningsanlæg, vedligeholdelse og fejlfinding af det tekniske udstyr, samt vagt på broen under patrulje.

Du indgår desuden i skibets havariorganisation. Dertil forekommer der arbejde på dækket i forbindelse med skibets forskellige ruller. Du vil indgå i et tæt team, hvor der samarbejdes på kryds af divisionerne, samt være sparringspartner for skibets øvrige maskinbesætning.

Ved vagt i basehavn bestrider du jobbet som maskinvagt for enhederne under Skibsgruppevagten, dvs. DIANA-Kl og HOLM-Kl

Vi tilbyder et alsidigt job i en lille enhed med en uformel omgangstone, hvor du har mulighed for stor selvstændighed i opgaveløsningen. Tjenesten er stabil og planlagt med ca. 135 sejldage, som hovedregel lagt som 2 ugers ture, og ca. 15 vagtdage på Flådestation Korsør. Dertil kan der naturligvis komme tjeneste ved værftsophold, samt eventuelle kurser.

Men alt i alt en tjeneste med god mulighed for sammenhæng mellem job og familie.
Om dig
Patruljefartøjet FREJA er en lille enhed med mange varierede arbejdsopgaver. Det forventes derfor, at du har et afslappet forhold til faggrænser og bidrager til enhedens samlede opgaveløsning. Du er som person positiv, glad og nysgerrig, samt besidder evnen til at begå dig på en lille enhed. Du opsøger selvstændigt arbejdsopgaver, og sætter en ære i at levere et godt resultat.

Det vil være en fordel hvis du har kendskab til Lyngsø maskinovervågningsanlæg, tegningskendskab samt generel kendskab til hydrauliske og elektriske systemer. Derudover er det ønskeligt hvis du har status som røgdykker, eller kan tage uddannelsen indenfor nærmeste fremtid.

Vi forventer at du er selvstændig og opsøgende i det daglige arbejde, samt glad for at lære nyt. Erfaring fra sejlende tjeneste i søværnet, gerne et par år, er ønskeligt. Du besidder et godt humør og kan indgå i et lille og sammentømret team.

Krav
• Søværnets basisuddannelse

• Godkendt helbreds- og tandundersøgelse

• Godkendt træningstilstandsprøve

• Egnet til røgdykning

• Normal farve- og synssans
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested er Korsør.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets teknikbefalingsmand, SSG Peter Møller Sørensen: mail 3E31-B3-TKB@mil.dk eller telefon 4130 9863

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 3. september.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtaler. Samtaler forventes afholdt i uge 36-37.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.09.2022

Indrykningsdato

26.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent