Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Assisterende værkstedsleder til Fremdrivningsværkstedet i Korsør ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Assisterende Værkstedsleder til Fremdrivningsværkstedet i Korsør ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Vores nuværende Leder af Fremdrivningsværkstedet i Korsør, skal snart på pension, derfor søger vi en engageret og kvalitetsbevidst Seniorsergent eller Overværkmester, der på sigt kan overtage ledelsen af Fremdrivningsværkstedet i Korsør.
Om os
Fremdrivningsværkstedet består af et værksted i Korsør og med et satellit værksted i Frederikshavn.

Opgaverne består primært af reparation, vedligeholdelse og eftersyn af hoved- og hjælpemotorer, gear, propeller, styrings- og overvågningssystemer (Lyngsø og Rockwell).

Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt på, at du tilfører en positiv energi, bidrager med godt humør.

På arbejdspladsen praktiserer vi en høj grad af frihed under ansvar, hvilket vi forventer, du vil honorere. Som en del af tjenesten hos os, vil du skulle vedligeholde dine militære færdigheder.
Om stillingen
Du vil, til en start, blive assisterende værkstedsleder på Fremdrivningsværkstedet i Korsør. Du vil, i tæt samarbejde med Værkstedslederen, lede og fordele arbejdsopgaverne samt bidrage til det tværgående samarbejde. Der vil være flere spændende funktioner, som vil gøre, at din hverdag aldrig bliver kedelig.

Du vil komme til at forestå planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver i samarbejde med Værkstedslederen.

Sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde.

Den faglige udvikling på værkstedet, herunder bidrage til afholdelse af udviklingssamtaler, sygesamtaler og lønsamtaler med underlagt personel.

Bidrage til kalkulationer af arbejdsopgaver inden for værkstedets virkeområde, således det udføres i et helhedsorienteret perspektiv og med økonomisk bevidsthed for opgaven.

Tilsikre at værkstedets ressourcer til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt.

FVT er forpligtet overfor den operative struktur, at kunne stille med militært personel ved behov. Der kan derfor være mulighed for udlån til FRONTEX og sejlende enheder i perioder.
Om dig
Duer seniorsergent og er uddannet mekaniker og har kørekort til kategori B.

Som civil ansøger, har du en håndværksmæssig uddannelse med svendebrev inden for mekaniker fagene, suppleret med en Akademiuddannelse i ledelse, eller du skal være klar på at gennemføre denne.

Du har kendskab til fremdrivningsmateriel, gerne fra sejlende tjeneste i søværnet eller civilt rederi.

Du har et indgående kendskab til IT og gerne rutineret bruger af SAP systemet.

Du er gennemslagskraftig som leder, og har en anerkendende tilgang til ledelse, således medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde.

Du er som person omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder.

Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested er Korsør.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Orlogskaptajn Mads Seidler på telefon 7282 2501.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-TEN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022. Samtaler afholdes umiddelbart efter.

Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

26.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent