Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elektronikmekanikere til Forsvarets SEAHAWK helikopter


Elektronikmekanikere til Forsvarets SEAHAWK helikopter

Vil du være med til at vedligeholde Forsvarets SEAHAWK helikopter indenfor Avionic systemerne? Vil du gerne deltage i deployeringer både i Nordatlanten og i internationale operationer? Så er jobbet som elektronikmekaniker ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Værksted område Karup måske noget for dig!
Om os
Avionic værkstedet ved Vedligeholdelsesområde Karup er organisatorisk underlagt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og vedligeholder forsvarets samlende helikopterflåde. Avionic’s primære opgaver er helikoptervedligeholdelse på Flyvestation Karup i Midtjylland. Derudover har vi fast rejseaktivitet i forbindelse med vedligehold af Seahawk på søværnets skibe i Nordatlanten og indsættelse i internationaleoperationer med søværnets skibe i fx Middelhavet og omkring Afrika.
Om stillingen
Som Avionic tekniker vil du indgå som en del af det daglige vedligeholdelsesteam i Karup til vedligeholdelse af forsvarets SEAHAWK helikopter. Vi vedligeholder fx helikopternes, navigations-, autopilot- og kommunikationssystemer. Arbejdet er primært systemfejlfinding, box udskiftning med efterfølgende systemafprøvning. Vi arbejder også med el systemet inkl. Generator, fuel systemer og ledningsfejlfinding samt reparationer af ledningsnet. Der er i begrænset omfang komponentvedligeholdelse.

Du vil efter endt uddannelse og erfaringsopbygning blive en del af det sejlende hold af tekniker og vil deltage i en fast turnus ombord på søværnets skibe. Du forventes at skulle sejle 2 til 3 gange om året af 4-5 ugers varighed i Nordatlanten eller ved Internationale operationer i op til 3 mdr.

Vi kan tilbyde dig en meget selvstændig og alsidig arbejdsdag med en bred berøringsflade i en meget fleksibel organisation. Vi har en uformel tone på arbejdspladsen, hvor der sættes pris på åbenhed, initiativ og ansvarlighed.
Om dig
Du er uddannet elektronikmekaniker eller tilsvarende evt. uddannet B2-flymekaniker. Du har gennemført Forsvarets Basis uddannelse med tilfredsstillende resultat. Stillingen er på manuelt niveau i konstabelgruppen.

Du samarbejder godt i både større og mindre teams, men skal også kunne arbejde selvstændigt da sejladser forgår med kun en Avionic tekniker ombord. Du skal udvise holdninger der underbygger fagligt grundigt og professionel tilgang efter devisen ”frihed under ansvar”. Derudover er du fleksibel og samarbejdsvillig.

Du læser og taler et fornuftigt engelsk. Du kan anvende PC, og det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til SAP. Derudover har du et gyldigt kørekort kategori B. Du skal være helbredsmæssig sund og rask, kunne bestå Forsvarets Basiskrav, samt kunne godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste til udsendes i nationale og internationale operationer.

Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider. Personel, der deltager i udsendelser med SEAHAWK, skal typisk påregne 2-3 måneders udsendelse på skib per år afhængig af operationens længde.

Uddannelse
Du skal forvente at deltage i relevant helikopter typekurser. En del af den tekniske uddannelse kan godt foregå i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Flight Commandor, premiereløjtnant Kent Olesen Abrahamsen på telefon 72 84 34 62, eller Værkstedsleder seniorsergent Morten Rabøl Børre på 72 84 28 01.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. september 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Der er tale om flere stillinger og derfor vil der også være mulighed for løbende ansættelser.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden
beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.09.2022

Indrykningsdato

21.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent