Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler til behandling af diplomatiske ansøgninger samt operativ planlægger i Future Operations Sektionen ved NAOC


Sagsbehandler til behandling af diplomatiske ansøgninger samt operativ planlægger i Future Operations Sektionen ved National Air Operations Centre

Er du den stærke befalingsmand, der evner at sagsbehandle kompleks problemstillinger og bevare overblikket i en operativ præget hverdag, så er her muligheden for at blive en del af et udfordrende og dynamisk miljø i Flyvevåbnets nationale luftoperative føringscenter.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det Flyvevåbnets nationale luftoperative føringscenter - benævnt National Air Operations Centre (NAOC), der udfører den operative planlægning, indsættelse og føring af luftstyrker under fred, krise og konflikt.

Fra NAOC planlægges og indsættes Flyvevåbnets operative kapaciteter, både i beredskabsopgaver og i forbindelse med støtte til andre værn og myndigheder. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC er samtidig Operationsdivision i Flyverkommandoen med ansvar for sagsbehandling af Flyvevåbnets operative områder.

Future Operations er en af to sektioner i NAOC operationsafdeling, med ansvaret for en række opgaver i forbindelse med planlægning, koordination og gennemførelse af Flyvevåbnets indsættelser. Sektionen er ansvarlig for koordination og udarbejdelse af planen for gennemførelse af flyvning på mellemlang og kort sigt, som sker i snæver koordination med Flyvevåbnets Wings og de rekvirerende myndigheder. Sektionen har tillige ansvaret for sagsbehandling af en række opgaver, som understøtter Flyvevåbnets operative virksomhed, herunder sagsbehandling af klage- og erstatningssager i forbindelse med forsvarets flyvninger samt indhentning og sagsbehandling af diplomatiske tilladelser i forbindelse med forsvarets flyvninger.
Om stillingen
Du vil skulle indgå i tæt samarbejde med sektions øvrige medarbejder i løsningen af sektionens samlede opgavekompleks. Din primære opgave vil være deltage i behandlingen af diplomatiske ansøgninger, når vi sender fly til udenlandske destinationer, i samarbejde med din kollega i elementet.
Opgaven har en særdeles stor bevågenhed, og betinger en høj grad af flair for diplomatisk kommunikation med nationale og internationale myndigheder og styrelser, såvel som man skal evne at samarbejde snævert med flyvevåbnets enheder. Opgaven fordre evnen til at opbygge et godt indblik og forståelse for forvaltningsregelsæt, lovgivning og bestemmelser inden for lufttransportområdet.

Sekundær vil du skulle indgå i sektionens øvrige opgaver, herunder arbejde med planlægning og koordination af flyvevåbnets operative indsættelse og opgaveløsning, såvel som du vil skulle kunne indgå i NAOC operative føringscenter i krise og krigsopgaver.

Idet stillingen er nyoprettet og sektionens opgavekomplekset er under tilpasning, vil du have mulighed for medvirke til at udvikle stillingen fremadrettet, såvel som dine arbejdsopgaver søges designet efter de kvalifikationer du måtte komme med.
Om dig
Du er seniorsergent i Flyvevåbnet, gerne med erfaring i stabsarbejde og sagsbehandling på enten wing- eller kommandoniveau.

Operativ erfaring med luftoperativ føring vil være en fordel men ikke et krav, da du vil blive tilbudt relevant kompetenceudvikling for opbygning af de nødvendige faglige færdigheder.

Du vil have et tæt samarbejde med en lang række myndigheder og styrelser inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde og med eksterne styrelser og myndigheder, hvorfor der lægges vægt på gode evner til samarbejde på tværs af myndigheder og institutioner. Du skal besidder gode kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt på skrift og i tale på både dansk og engelsk, herunder kunne udarbejde sagsoplæg og anvende KESDH.

Der skal i stillingen forventes rejseaktiviteter i ind- og udland, såvel som der er muligheden for udsendelse i internnationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Spørgsmål til stillingens konkrete indhold kan stiles til chefen for NAOC Future Operations, Major Jes Kem Milling, FKO-F-CHNOF@mil.dk eller Chefen for NAOC Operations Afdeling Oberstløjtnant Hans K. Skovmose (HOK), FKO-F-CHNO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-TEN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 17. august 2022. Samtaler forventes gennemført i slutningen af august.

Forventet startdato 1. oktober 2022

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesakti-viteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåb-nets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.08.2022

Indrykningsdato

21.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent