Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Business Controller til Hærelementet i Økonomidivisionen


Business Controller til Hærelementet i Økonomidivisionen

Vil du være med til at styre Hærens økonomi? Har du lyst til at arbejde med økonomistyring i Forsvaret, hvor kompleksiteten er høj og udfordringerne er mange? Er du engageret, fagligt dygtig og god til at samarbejde? Så er du måske den vi søger.

Som ansat hos os vil du komme til at arbejde sammen med en masse skarpe kollegaer, der controller og styrer økonomien på tværs af hele organisationen.
Om os
Afdelingen, Økonomistøtteafdeling 1, er en del af Forsvarskommandoens Økonomidivision, der er organiseret som en partnerenhed under Forsvarsministeriets departement. Afdelingen har ansvaret for at støtte Hærkommandoen og Specialoperationskommandoen og deres underliggende myndigheder med økonomifaglig rådgivning og business controlling. Afdelingen er fysisk placeret i Karup med decentrale økonomielementer ved Hærens regimenter og brigader.

Vi har den nødvendige sammensætning af økonomisk og militær faglighed, således at vores rådgivning medvirker til, at Forsvaret får mest muligt operativ effekt for pengene.
Om stillingen
Økonomidivisionen fokuserer på at levere rettidig og værdiskabende økonomisk rådgivning til alle niveauer af Forsvaret – fra forligsaftaler og internationale missioner til budgetter, forbrugsopfølgning og prognosticering af løn og øvrig drift.

Du vil blive ansat i Hærelementet, som har ansvaret for at støtte Hærkommandoen med økonomifaglig rådgivning og business controlling. Elementet og stillingen er fysisk placeret i Karup og har et tæt samarbejde med de decentrale økonomielementer.

Som Business Controller vil din primære opgave være økonomisk rådgivning af Hærens ledelse og chefen for Økonomistøtteafdeling 1. Elementet yder daglig økonomistøtte til chefer og sagsbehandlere, hvilket afleder en række driftsopgaver såsom:
• Løbende budgetopfølgning og controlling
• Budgetlægning og tilpasning af budgetter
• Bidrag til udarbejdelse af analyser, rapporter m.m.
• Bidrag til sagsoplæg, udarbejdelse af høringssvar og lignende.
• Opfølgning på ansøgte midler hos Statens Kompetencefond
• Fakturabehandling
• Støtte ift. Afklaring af forvaltningsmæssige spørgsmål
• Diverse ad hoc opgaver

Du vil blive ansat i et team med gode, erfarne kollegaer og et højt fagligt niveau.
Om dig
Du har en relevant uddannelse inden for økonomi f.eks. som finansøkonom, HD eller lignende. Du kan også have en militærfaglig baggrund med erfaring og/eller uddannelse inden for økonomi.
Som person er du fagligt stærk og kan lide at arbejde i et miljø med både militære og civile kollegaer. Du evner at samarbejde på tværs af organisationen, ligesom at du besidder evnen til at arbejde både selvstændigt og som et del af et team. Du er konstruktiv, engageret, fremsynet og initiativrig, og du evner at bidrage positivt og med et godt humør til opgaveløsningen. Det er vigtigt, at du kan samarbejde med resten af teamet, men også på tværs af organisationen.

Vi lægger vægt på at du:
• Har erfaring med økonomistyring og gerne Business Controlling.
• Besidder gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner.
• Kan kommunikere kompliceret fagligt materiale konkret og målrettet beslutningstagere.
• Kan samarbejde på tværs af organisationer og faggrupper

Vi tilbyder et attraktivt job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil få en spændende og alsidig hverdag, hvor du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne i Forsvaret. Der vil være ulighed for at arbejde hjemmefra efter aftale med lederen af Hærelementet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, Laboranter og IT-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit daglige tjenestetid er i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Økonomistøtteafdeling 1, OL Finn Sode på telefon 4138 5876 eller leder af Hærens Økonomielement Katrine Bundgaard Futtrup på telefon 4027 3398.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Julie Søgaard Grevsen på telefon 3266 5670.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er til besættelse fra den 1. oktober eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

20.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent