Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Forsyningsspecialist (M112) til Supply Chain Management, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup


Forsyningsspecialist (M112) til Supply Chain Management, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup

Vil du være en del af fremtidens Flyvevåben?
Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en forsyningsassistent der sætter god service i højsæde, er proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen. Har du erfaring med forsyningsvirksomhed, gerne flyoperativ, og har du gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Logistic Support Squadron (LSS) er en af to eskadriller i F-35 LOG regi, der inkluderer samtlige funktioner som støtter op om flyvedligeholdelse og den operative flyvning, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning, Supply Chain Management samt deployering.

LSS fodaftryk spænder vidt på flyvestationen, hvorfor det er en af vores kerneopgaver, at fastholde og udvikle vores samarbejde og samhørighed internt såvel som til vores kunder eksternt. LSS sætter en ære i det gode samarbejde, både i ekstern og intern opgaveløsning samt i den støtte vi leverer til den resterende del af flyvestationen. LSS er et vigtigt tandhjul i forhold til at opretholde FW nødberedskab samt den samlede operative drift.

SCM har ansvaret for den samlede forsyningstjeneste ved FW, Tool Control i forbindelse flyvedligeholdelse inklusiv kalibrering, samt udarbejdelse af deployerings- og pakkeplaner i tæt samarbejde med interne og eksterne myndigheder. Opgaverne løftes af 57 kompetente medarbejdere m/k der alle bærer et stort engagement, har høj faglighed, og alle medarbejdere kan arbejde selvstændigt.
Om stillingen
Stillingen byder på mangeartede opgaver inden for materielområdet, hvor du ofte vil arbejde i tæt relation til det tekniske personel.

Idet LSS håndterer hele flyvestationens forsyningsbidrag, vil opgaverne kunne bestå af den fulde palette. Det være sig myndighedsbeholdning samt lager Danmark.

De primære opgaver vil omhandle modtagelse af materiel og dennes kontrol, oplægning, udlevering samt returnering af materiel til bl.a. flyvedligehold.
Du vil også skulle arbejde med myndighedsbeholdning, herunder normering og sætoprettelse/-ændringer. I forbindelse med transport skal du kunne udfylde relevante dokumenter, herunder farlig gods dokumentation.

Du vil ligeledes indgå i forskudt tjeneste for bemanding af F-35 Base Warehouse i forbindelse med afflyvning og flyvedligeholdelse uden for normal arbejdstid.
Om dig
Du er uddannet forsyningsassistent/logistikassistent (med svendebrev) eller kompetenceafklaret hertil. Alternativt er du FEKS uddannet internt i Forsvaret.

Du skal være indstillet på at gennemføre Forsvarets Flytekniske Forsyningsuddannelse som en overbygning på din nuværende forsyningsuddannelse. Denne overbygning er adgangsgivende til faglært tillæg. Derudover vil der være en kortvarig uddannelsesperiode i USA i forbindelse med F-35 implementeringen.

Mundtlig og skriftlig kommunikation vil ofte foregå på engelsk, hvortil det vil være en fordel, hvis du har gode engelsk færdigheder.

Du kan arbejde selvstændig, og er som person udadvendt, fleksibel og omstillingsparat. Du evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation, og du har en god ordenssans og tænker kvalitet ind i den samlede opgaveløsning.

Du er godkendt til udsendelse i internationale operationer (INTOPS)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært M112 Stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinge af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst samt overbygning af Forsvarets Flytekniske Forsyningsuddannelse. Da sidstnævnte er en ny uddannelse i Flyvevåbnet, er det muligt at tage denne som et led i din fastansættelse.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i INTOPS med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske krav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres fuldt egnet til INTOPS.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Lisbeth Gripping Ribert, Leder Supply Chain Management ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 728 49041.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@mil.dk

Ansøgningsfristen er fredag d. 19. august 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 34. Ansættelsesdato forventes pr. 01. oktober 2022.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.08.2022

Indrykningsdato

19.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent