Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Mellemleder til Deployment Planning Support, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup


Mellemleder til Deployment Planning Support, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en proaktiv og handlekraftig oversergent.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup (FW) aktør på mange forskellige opgaver. FW står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generati-onsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

FW har en stolt tradition med over 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt, og kan byde på en kultur der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Logistic Support Squadron (LSS) er en af to eskadriller i F-35 LOG regi, der inkluderer samtlige funktioner som støtter op om flyvedligeholdelse og den operative flyvning, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning, Supply Chain Mana-gement samt deployering.

LSS fodaftryk spænder vidt på flyvestationen, hvorfor det er en af vores kerneopgaver, at fastholde og udvikle vores samarbejde og samhørighed internt såvel som til vores kunder eksternt. LSS sætter en ære i det gode samarbejde, både i ekstern og intern opgaveløsning samt i den støtte vi leverer til den resterende del af flyve-stationen. LSS er et vigtigt tandhjul i forhold til at opretholde FW nødberedskab samt den samlede operative drift.

Nuværende opgavemønster både ændres og udbygges med implementeringen af fremtidens våbenplatform F-35, hvor Deployment Planning Supports rolle vil spille en prominent rolle.

Deployment Planning Support (DEP) opgave er at støtte og muliggøre deployeringer både i NATOPS og INTOPS regi. DEP er bl.a. ansvarlige for at planlægge og klargøre gods til transport, modtage og koordinere distributi-onen af godset samt sikre at toldregler overholdes.
Om stillingen
Stillingen byder på et spændende, omfangsrigt og udviklende ansvarsområde. FW går ind i en periode hvor nye og flere kapaciteter melder sin ankomst, hvilket stiller nye og spændende krav til LSS og ikke mindst DEP.

Som oversergent i DEP vil du indgå i et dedikeret og erfarent team, hvis primære opgave er at sikre deployeringsevnen for FW. Med implementeringen af F-35 bliver deployeringskonceptet anderledes end for nuværende, hvor du vil få mulighed for at bidrage og præge organisationen og arbejdsgangen, så vores deployeringsevne opbygges og forvaltes ordentligt og effektivt.

Deployeringskonceptet vil i fremtiden bestå af et større setup end vi er vant til, hvor containermængden øges og dermed også dennes vartningsopgave, hvor din opgave vil være at planlægge og kontrollere vedligehold af containere og andet essentielt deployeringsmateriel.

Dine tekniske kompetencer vil ligeledes komme i spil, når FW campudstyr, sheltere, telte og hangarer samt jordudstyr kræver vedligehold.

Som Deployeringsmedarbejder er dit perspektiv både på den national og international front.

Opgaveporteføljen vil indeholde udarbejdelse og prioritering af transportplaner, udfærdige ansøgninger om transport i ind- og udland, tilvejebringe og koordinere transportmidler samt sørge for afsendelse, genforsyning og hjemtagelse af gods.

DEP varetager desuden sikkerhedsrådgiverfunktionen for FW, hvilket derfor vil komme på tale i stillingen.
Om dig
Du er oversergent, gerne med erfaring fra transportvirksomhed. Såfremt du er sergent med udviklingspotentiale, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Du er en positiv og engageret person, som brænder for dit fagområde og dine kolleger, og du har en fleksibel, analytisk velfunderet og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver. Du har gode samarbejdsevner og lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og for at få alle til at trække i samme retning.

Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning, og sætter en ære i at levere et godt resultat.

Du skal kunne lede med respekt og anerkendelse blandt erfarne folk, der løser deres opgaver selvstændigt og med frihed under ansvar.

Du udviser rettidig omhu, er proaktiv og ansvarsfuld.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale ope-rationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKY OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Lisbeth Gripping Ribert, LD Supply Chain Management ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 728 49041.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Mads Nørgaard ved Forsvars-ministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@mil.dk .

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfristen er torsdag d. 25. august 2022. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 35.
Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.08.2022

Indrykningsdato

19.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent