Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Stabsofficer til Søværnskommandoens Øvelsessektion i Korsør


Stabsofficerer til Søværnskommandoens Øvelsessektion i Korsør

Har du maritim taktisk indsigt, operativt overblik og mod på nye udfordringer? Vil du repræsentere Søværnet internationalt både på- og bag ved scenen? Så kan stillingen som Operativ Stabsofficer ved SVK N7Ø være noget for dig – også hvis du har en teknisk baggrund med et taktisk hjerte!
Om os
Søværnskommandoen har ansvar for at udvikle og opstille styrker inden for det sømilitære område, herunder:

- Opstilling af sømilitære kapaciteter
- Opretholdelse af beredskab
- Opretholdelse af værnsekspertise og værnsidentitet
- Kontrol af virksomheden Søværnet

Søværnskommandoens Øvelsessektion (SVK N7Ø) består af 12 faste årsværk og er bosiddende på Flådestation Korsør. Vi arbejder med sømilitære områder indenfor:

- Styrkeproduktion. Gennem planlægning og gennemførelse af øvelsesaktivitet.
- Styrkeudvikling. Gennem øvelsesaktivitet, uddannelse, doktrinudvikling og deltagelse i internationale møder og konferencer.
- Policy indenfor øvelsesområdet. Primært gennem networking med partnernationer, deltagelse i internationale seminarer og møder.

SVK N7Ø udgør tillige grundstammen af det personel, der udsendes i Den Maritime Føringsstab (DATG). Herudover kan personel i SVK N7Ø udsendes enten som enkeltmand eller som en del af en taktisk-operativ føringsstab med kort varsel. Vi har 60 - 80 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer diverse øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland.
I 2022 er der mindre rejseaktivitet end normalt, men vi forventer, at DATG får travlt de kommende år.

SVK N7Ø er et tjenestested, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, fleksibilitet, teamwork og medindflydelse. Vi har højt til loftet, og vi bestræber os på at udvikle personel i sektionen ved at tage udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, ønsker og ambitioner. Vi prioriterer at være tæt på de taktiske niveauer og bestræber os på at levere operativ effekt til støtte for vore enheder.
Om stillingen
Søværnet er i en spændende udvikling og en række materielsystemer, der skal underbygge det, er undervejs. Her tænkes på indfasning af nye kapaciteter som slæbesonarsystemer, sonar til de maritime helikoptere og langtrækkende luftforsvarsmissiler. I SVK N7Ø arbejder vi med kriterierne for Søværnets styrkeproduktion og omsætter herigennem Chefen for Søværnskommandoens tanker til styrkeudvikling- og produktion.

Det betyder, at dine opgaver bl.a. bliver:
- Planlægning af øvelser efter ”vugge til grav” princippet. Dette gælder mindre øvelser, men også store NATO-øvelser, hvor du vil repræsentere Søværnet til konferencer i udlandet.
- Taktisk og operativt udviklingsarbejde. Du har mulighed for at sætte dagsordenen afhængigt af din baggrund.
- Bestride funktionen som Battle Watch Captain/Battle Watch Officer, når føringsstaben er deployeret.
- Sagsbehandling af andre operative eller tekniske opgaver samt kommentering af sagsoplæg.

Tjenesten er dynamisk, alsidig og med stor faglig dybde og bredde. Du vil i høj grad få mulighed for at dykke ned i emner, du synes er interessante. En del af opgaverne er projektorienterede, hvorfor differentieret arbejdsbelastning forekommer. Det er derfor nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten ved SVK N7Ø.

Vi tilbyder
Du får et tværgående ansvar i såvel sektionens som enhedens opgaveløsning, både når føringsstaben er hjemme, og når vi er deployeret. Du får udleveret FAP og telefon. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage, og vi lægger generelt vægt på at få din hverdag til at hænge sammen med rejseaktivitet, sejlads, anden mødeaktivitet og den daglige tjeneste.

Du vil få fast tjenestested i Slagelse med arbejdssted på FLS Korsør.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med erfaring fra tidligere tjeneste på de sejlende enheder. Vi ser helst at du har gennemført hele eller dele af taktisk officerskursus (TOK) i Søværnet eller tilsvarende udenlandsk kursus. Hvis ikke, klæder vi dig på gennem strukturbestemt uddannelse eller intern træning og sidemandsoplæring.

Du har en evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket. Herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis og en gyldig træningstilstandsprøve (FFT).

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Souschef i SVK N7Ø orlogskaptajn Kim Sørensen på telefon 5115 0840 eller mail FKO-SV-N7O01@mil.dk
eller Chef i SVK N7Ø orlogskaptajn Lena Teglgaard-Thers på telefon 2331 3426 eller mail FKO-SV-CHN7O@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, og ansøgningsfristen er d. 15.august 2022, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter ved SVK N7Ø lokaler på Flådestation Korsør eller via VTC.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværns-kommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

19.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent