Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Skibsfører og sagsbehandler til Maritime Assistance Service i Søværnets Operationscenter.


Skibsfører og sagsbehandler til Maritime Assistance Service i Søværnets Operationscenter.

Skibsfører til sagsbehandling og koordination ved Maritime Assistance Service (MAS) i Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC), i et alsidigt job, hvor tjenesten og opgaverne fra dag til dag kan være både uforudsigelige og foranderlige.

Et job, hvor du bliver udfordret i tanke og handling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel i overvågningen af danske farvande, i redning af menneskeliv, havmiljø og værdier.
Om os
MAS er integreret i NMOC, som er en enhed i Søværnskommandoen. NMOC består derudover af en farvandsovervågningsdel, Redningscentral Danmark (JRCC) samt Lyngby Radio. NMOC har blandt andet ansvaret for indsættelse og koordination af Søværnets kapaciteter på den nationale scene, og er Danmarks centrale maritime kontaktpunkt.

MAS fungerer som et centralt maritimt bindeled mellem kyststaten Danmark og skibe i dansk farvand og havne. MAS er døgnbemandet og sikrer hurtig assistance og professionel hjælp til skibe i forbindelse med kollisioner, grundstødninger, forureningsulykker m.v.

Vi er bindeled til maritime myndigheder vedrørende administrative spørgsmål og til relevante aktører i den maritime industri i forbindelse med f.eks. tekniske havarier, kollisioner og grundstødninger. Håndtering af alarmer fra Ship Security Alert Systems på danske skibe varetages også af MAS.

Vi har en proaktiv tilgang til overvågning og et intensivt kendskab til normalbilledet for den maritime trafik. Der stilles krav til NMOC medarbejdere om, at de skal tænke ud af boksen og udvise initiativ. Vi indhenter oplysninger, vurderer og behandler dem sådan, at NMOC til stadighed har den størst mulige situationsbevidsthed.

Endelig er samarbejde på tværs af de døgnbemandede positioner i NMOC en væsentlig faktor for, at opgaven kan løses effektivt. Det daglige tjenestested er på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Du deltager i udviklingen og løsningen af Forsvarets civile maritimt relaterede opgaver. I samarbejde med Søværnskommandoens militære, civile sagsbehandlere og operatører deltager du i løsning af opgaver inden for sejladssikkerhed, forureningsbekæmpelse og farvandsovervågning og medvirker til at sikre, at skibstrafikken overholder lovgivningen. Du får en del kontakt til andre maritime myndigheder i både ind- og udland.

Gennem din viden og færdigheder medvirker du til at opretholde NMOC’s beredskab, og via din personlige indsats medvirker du selv til, løbende udvikle at dig inden for dit funktionsområde.

Stillingen er primært en sagsbehandlerstilling, hvor du varetager den umiddelbare sagsbehandling af relevante sager, der har direkte indvirkning på MAS opgaver ved NMOC. Du er det direkte kontaktpunkt til bl.a. Søværnskommandoens sagsbehandlere på henholdsvis det civilmaritime og havmiljø relevante område. Du er tillige tovholder på den videre sagsbehandling af de afledte opgaver, der opstår i fm. operationer ved NMOC, såsom opfølgning på pressehenvendelser og aktindsigtsager.

Der er elementer af koordination og ledelse forbundet med stillingen, i forbindelse med vagtkoordination og daglig ledelse på MAS området. Du skal ligeledes fungere som sparringspartner for chefen ved NMOC i fm. såvel personelrelaterede, som operative sager.

Som redundans for de vagtgående skibsførere ved NMOC, skal du også kunne indgå i vagttørnen ved behov. På vagten har du ansvaret for MAS del af opgaveløsningen, hvor du støttes af to operatører. Vagterne er delt op i henholdsvis dag og nat, og hver vagt har en varighed af 12 timer.
Om dig
Du er uddannet skibsfører og har mindst 3 års sejltid som styrmand/skibsfører. Du har gerne supplerende uddannelse i eller indgående kendskab til IT. Desuden er du god til engelsk.

Som person er du moden og selvstændig, og god til at skabe samarbejdsrelationer både til dine kolleger og vores eksterne samarbejdspartnere. Du har en helhedsorienteret indgangsvinkel til jobbet og forståelse for, hvordan løsningen af dine opgaver påvirker NMOC samlede opgaveløsning. En god gennemslagskraft i både skrift og tale er vigtig, og du skal have lyst og evne til at holde mange bolde i luften samtidig. Du har gode ledelses- og koordinationskompetencer.

Da du ved behov skal indgå i vagttørnen, er det vigtigt, at du har forståelse for, at der til tider kan opstå behov for, at du dækker en ekstravagt i andres fravær. Du skal derfor være klar til at gennemgå et indledende uddannelsesforløb, der vil gøre dig klar til at deltage i vagten. Da hverdagen i operationsrummet til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du har en god situationsfornemmelse og forståelsen for at balancere, hvornår du handler selvstændigt og hvornår du afventer/indhenter instruks.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en skibsførerstilling og ansættelse sker efter overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Søfartens Ledere. Grundlønnen udgør 33.096,94 kr. pr. måned. Hertil kommer et VTS-tillæg, der ligger indenfor rammen 4.580 – 6.300 kr. pr. måned. Desuden er der mulighed for forhandling af et tillæg på baggrund af din erfaring og dine kvalifikationer. Derudover er der tilknyttet en pensionsordning, hvoraf 12% er arbejdsgiverfinansieret og 6% er egenbetaling.

Stillingen er på fuld tid (37 timer). Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte nuværende daglig MAS vagt Jens Evald Pedersen på 728 50369 eller fko-sv-mcl02@mil.dk, eller chefen for NMOC OK Per Ring Henriksen, på 728 40260 eller fko-sv-chmc@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på 728 19182.

Ansøgningsfristen er den 18. august 2022. Vi forventer at holde samtaler i Karup umiddelbart derefter.

Send venligst din ansøgning via linket og vedhæft gerne alle relevante dokumenter, herunder kopi af dit skibsførerbevis. Vær opmærksom på, at filer kun kan tilføjes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.08.2022

Indrykningsdato

19.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent