Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Uddannelseskoordinator hos Eskadrille 515 Kastrup (genopslag)


Uddannelseskoordinator hos Eskadrille 515 i Kastrup (genopslag)

Brænder du for uddannelse og har lyst til en udviklende og alsidig stilling med en afvekslende hverdag?

Kan du svare ja, kan Air Control Wing tilbyde dig en spændende stilling ved Eskadrille 515 i Kastrup. Vi søger en struktureret, selvstændig og udadvendt kollega som vægter de sociale relationer. Du vil blive en del af en enhed, som sætter en ære i at levere høj service og stærke faglige produkter.
Om os
Air Control Wing er geografisk spredt i Danmark. Hovedsædet er i Karup og enhederne er placeret i Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og på Bornholm. Eskadrille 515 er enheden beliggende i Kastrup. Vi udøver i samarbejde med Naviair den samlede områdekontrol- og flyveinformationstjeneste for fly i dansk luftrum. Det sker fra den fælles civile/militære kontrolcentral kaldet Area Control Center (ACC) i Naviairs bygningskompleks i Kastrup.

Eskadrille 515 er normeret med 30 medarbejdere. Det operative personel udgør 9 flyveledere og 16 flyveinformationsoperatører. Flyvelederne udøver flyvekontroltjeneste for danske og udenlandske kampfly, i den del af dansk luftrum, som også benyttes af civil trafik. Herudover indgår flyvelederne i varetagelsen af ACCs kontrol med civile fly.

Flyveinformationsoperatørerne udøver flyveinformationstjeneste på døgnbasis, for alle danske og udenlandske militære luftfartøjer, der flyver efter visuelle flyveregler.
Eskadrille 515 skal under særlige omstændigheder varetage Flyverkommandoens opgave som driftsherre i ACC. Af denne årsag opretholdes en funktion som Vagthavende Officer på døgnbasis.
Om stillingen
Du bliver en del af uddannelseselementet ved Eskadrille 515 og dine arbejdsopgaver vil favne flere dele af eskadrillens ansvarsområder.

Dit primære virke vil være som støtte til elementlederen i planlægning, ledelse, fordeling og kontrol af elementets opgaver, herunder:

- Sagsbehandling af enhedens uddannelsesrelaterede opgaver

- Rekruttering til flyveleder- og flyveinformationsoperatør uddannelserne

- Koordination af flyvelederuddannelsen, herunder tilsyn ved de operative enheder på vegne af Flyverkommandoen

- Koordination af vedligeholdende uddannelse for flyveledere og flyveinformationsoperatører

- Ved behov at deltage i kommissioner for flyvelederaspiranter

- Ved behov at deltage i ansættelsessamtaler

- Samarbejde med eksterne civile uddannelsesudbydere

- Samarbejde med såvel Flyverkommandoens som de operative enheders sagsbehandlere på uddannelsesområdet

- Sagsbehandling og koordination af enhedens kursusaktiviteter

- Bidrage til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af enhedens udviklingsaktiviteter

Af andre opgaver kan nævnes:
- Koordinering af opdatering af enhedens bestemmelsesgrundlag på baggrund af et fastlagt årshjul

- Ansvarlig for administration af enhedens køretøjer

- Militær sikkerhed

- Evt. idrætsvirke

Du vil opleve en alsidig hverdag i et livligt og humoristisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, inden for givne mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag.
Om dig
Du er seniorsergent og har med fordel en baggrund med kendskab til luftoperationer og arbejde i det flyoperative miljø. Dette er dog ikke et ubetinget krav.
Stillingen kan også søges af oversergenter, der er vurderet egnet til videreuddannelse. I disse tilfælde vil der blive indgået en uddannelsesaftale.

Du er stærk administrativt og har kendskab til at arbejde med Workzone (oplæring kan finde sted).

Du er fleksibel, engageret og dyrker de gode samarbejdsrelationer. Derudover bliver du motiveret af at arbejde med uddannelse.

Du kan lide såvel både mundtligt som skriftlig kommunikation, da en del af jobbet vil være at varetage koordination og udvikling af samarbejdet med civile og militære samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Kastrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder Nikolaj Løkke Kjærsgaard på telefon 61 34 46 01 eller på mail ACW-O15U-01@MIL.DK, eller Næstkommanderende Rasmus Ross på telefon 72 84 52 54 mail ACW-O15-004@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 25. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.

Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.

Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Dragør, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.08.2022

Indrykningsdato

15.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent