Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vagthavende Officer ved Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter


Vagthavende Officer ved Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter.

Er du kaptajnløjtnant, måske med tanker på gennemgang af MMS eller i gang med et MMS forløb allerede - eller premierløjtnant med meriterings potentiale, og har du mod på at være vores nye vagthavende officer, med ansvar for gennemførelsen af redningsoperationer i Danmark, så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret under Søværnskommandoen. Operationscentret løser mange forskellige opgaver, både militære og opgaver af mere civil karakter. Herunder varetagelse af opgaven som dansk redningscentral (JRCC – Joint Rescue Coordination Centre), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
I tæt samarbejde med resten af vagtholdet, har du ansvaret for den sikre og effektive gennemførsel af redningsoperationer til søs som leder af den danske redningscentral (JRCC). Herunder indsættelse og koordination af relevante militære og civile ressourcer, så som maritime indsatsenheder og andre af Søværnets enheder, redningshelikoptere, redningsfartøjer, marinehjemmeværnsenheder samt enheder fra politiet og de kommunale beredskaber.

Selvom jobbet primært har fokus på den operative opgaveløsning, kan der forekomme elementer af sagsbehandling, eksempelvis igennem deltagelse i arbejdsgrupper, samt møde- og øvelsesvirksomhed relateret til stillingen.

Stillingen er døgnbemandet, hvilket betyder, at du indgår i vagtholdsskift af 12 timers varighed. Det samlede VO team består af syv officerer på kaptajnløjtnant niveau, der alle er specialiserede til netop denne stilling igennem diverse kurser, sidemandsoplæring og øvelser.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Søværnet, af taktisk linje, gerne med relevant erfaring fra sejlende tjeneste. Det er en fordel, men ikke afgørende, at du har erfaring fra Søværnets nationale opgaveløsning, eller som taktisk officer fra større enheder.
Jobbet kræver en vagthavende officer, der er engageret og meget ansvarsbevidst, og som er i stand til at håndtere høj kompleksitet i den daglige opgaveløsning. Du skal kunne håndtere mange opgaver samtidig, og altid formå at komme i mål. Det er derfor også et krav, at du har tilstrækkelig gennemslagskraft til at føre operative beslutninger ud i livet, ved effektiv anvendelse af det resterende vagthold. Vi vil i ansættelses- og uddannelsesprocessen have fokus på din ansvarlighed, handlekraft, selvstændighed, fleksibilitet, robusthed og ikke mindst samarbejdsevne.
Du har både evner og lyst til at lede de daglige operationer i NMOC, hvilket indebærer et tæt samarbejde med både civile og militære samarbejdspartnere. Du skal have indsigt og forståelse for den værnsfælles nationale styrkeindsættelse, samt ikke mindst opgaveløsningens samfundsmæssige betydning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets

Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET/HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Thomas Bonde-Madsen på telefon 72 84 02 74 eller på fko-sv-mcr02@mil.dk, eller Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen på telefon 72 84 02 60 / 41 30 97 05 eller på fko-sv-chmc@mil.dk
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfrist er den 21. august 2022. Samtaler forventes gennemført i Karup umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

13.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent