Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Overværkmester til Kapacitetscenter Hjulkøretøjer


Overværkmester til Kapacitetscenter Hjulkøretøjer

Har du mod på en spændende og udfordrende stilling, hvor du direkte medvirker til anskaffelse/drift/bortskaffelse af koncernens hjulkøretøjer?
Om os
Kapacitetscenter Hjulkøretøjer er en sektion under Kapacitetsafdeling Land, som er et af Forsvaretsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen tre kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim og Luft).
Vi er ansvarlige for anskaffelse, drift (forsyning, vedligeholdelse og udvikling) samt bortskaffelse af køretøjer til støtte for hele Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Kapacitetscenter Hjulkøretøjer beskæftiger 21 militære og civile medarbejdere. Sektionen består af en chef, en næstkommanderende og yderligere 19 medarbejdere med hver deres ansvarsområde/ansvarsområde. De øvrige militære medarbejdere består af seniorsergenter, chefsergenter, kaptajner og majorer. De civile er overværkmestre og ingeniører. Der arbejdes i tværfaglige teams, hvilket i sig selv skaber en dynamisk hverdag med konstant personlig udvikling.

Vi beskæftiger os med kapacitetsudvikling og drift af hjulkøretøjer til støtte for hele Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt de kommunale redningsberedskaber. Vi har ansvaret fra "vugge til grav" for alle materielgenstande inden for hjulkøretøjsområdet. Det sker naturligvis i tæt koordination med de brugende enheder (Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og øvrige styrelser m.fl.).

Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte. Du har stor indflydelse på din egen arbejdstids- og ferieplanlægning. Sektionens filosofi er generelt frihed under ansvar og balance mellem arbejde og familie/fritid. Der er i sektionen stort fokus på den enkeltes kompetenceudvikling og generelt den enkelte medarbejders karrieremuligheder i koncernen som helhed.
Om stillingen
Primært skal du som teknisk sagsbehandler medvirke til anskaffelse, drift og bortskaffelse af hjulkøretøjer på tværs af kapaciteter i kategorien over 3500 kg.
Du skal indgå i det tunge element, bestående af i alt ni medarbejdere, dagligt ledet af en kaptajn. Elementet har samlet set ansvar for vej- og terrænlastvogne, påhængsvogne, blokvogne, tankvogne og hjulbjergningsvogne. Herunder blandt andet den igangværende Scania-anskaffelse, MAN-X flåden og aktuelt et kommende udbud på påhængskøretøjer over 3500 kg.

Du skal have forståelse for gennemførsel af modifikationer på systemer således de opfylder lovkrav. Endvidere sikre, at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig for brugere af dit tildelte område.
Du skal løbende udarbejde tekniske specifikationer og vedligeholdelsesdirektiver samt koordinere med værksteder og depoter.
Løbende gennemfører driftsoptimeringer, udarbejde planer for dit tildelte områdes tekniske udvikling på kort og lang sigt, samt varetage konfigurationsstyring.

Medvirke til udarbejdelse af kravspecifikationer ifølge med udbud, opfølgning på rammeaftaler, leverandørstyring, deltagelse i leverandørmøder samt bidrage til markedsundersøgelser.

Generelt er arbejdsbelastningen stabil, og der er god mulighed for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv. Men der vil dog være perioder, hvor der stilles krav til din fleksibilitet, da vi, som alle andre, oplever spidsbelastningsperioder.

Der må forventes noget rejseaktivitet i forbindelse med mødeaktivitet med Forsvarets myndigheder, seminarer samt leverandørmøder i ind- og udland.
Om dig
Du har solid faglig og teknisk forståelse. Du har en faglig uddannelse som automekaniker eller tilsvarende, du har arbejdet på vedligeholdelsesniveau 1, gerne på 2, og har stor erfaring med hjulkøretøjer. Herudover har du suppleret med akademiuddannelsen eller anden uddannelsen på tilsvarende niveau.

Din erfaring omfatter blandt andet; opbygning af lastvognschassis, opbygninger af påhængskøretøjer, herunder en forståelse for brugerkrav, vedligeholdelsesstruktur og gerne industrien.

Du er i besiddelse af gode analytiske anlæg og har gode forhandlings- og samarbejdsevner, herunder en veludviklet evne til at se sammenhænge og udvise helhedssyn.

At du har erfaring i brugen af DeMars (PM), oprettelses af vedligeholdelses- og synsplaner samt den tekniskstruktur og rutine i brug af Office pakken generelt.

Desuden forventer vi, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en travl hverdag, ligesom din personlighed har en positiv afsmittende effekt på sektionens øvrige medarbejdere.

Endelig forventer vi, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig i skrift og tale (dansk og engelsk).
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes som overværkmester-(1 eller 2) i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat).
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Fast tjenestested er Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for hjulkøretøjssektionen, major Rune Friis Christensen på telefon 20 93 44 73.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2022, og vi forventer at holde ansættelsessamtale snarest muligt efter udløb af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt efter den 1. januar 2023.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2022

Indrykningsdato

13.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent