Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Vagtholdsleder til at bevogte og sikre Danmarks nye kampfly, F-35 (genopslag)


Vagtholdleder til bevogtning og sikre Danmarks nye kampfly, F-35?

Bevogtningen ved Fighter Wing Skrydstrup søger befalingsmænd som vagtleder-/vagtlederassistent.

Ønsker du et spændende og alsidigt job i et dynamisk miljø? Er du god til at skabe sociale relationer, og motiveres du af faglige udfordringer og lederansvar?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så tilbyder vi en attraktiv stilling som vagtlederassistent ved Fighter Wing Skrydstrup.

Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i
internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

I forbindelse med omlægningen af Flyvestationen til at huse de nye kampfly, F-35, er der godkendt en større tilgang af medarbejdere, som skal arbejde med at sikre basen og flyene.

Derfor ansætter vi løbende. I bevogtningen arbejder vi for at have den bedste arbejdsplads i Flyvevåbnet, og vi går langt for at optimere dagligdagen til det bedre.

Om stillingen
Stillingen er som vagtleder-/ eller vagtlederassistent ved Bevogtningen på Fighter Wing Skrydstrup.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og meget dynamiske.

Indenfor normal tjenestetid er vagtcentralen Flyvestationens omdrejningspunkt. Vagtcentralen håndterer al ind- og udpassage, overvåger alarmer og udfører diverse patruljer på Flyvestationens område.

Derudover anvendes tiden til at træne soldatermæssige færdigheder, hvad end det er fysisk træning, hundearbejde, skydning eller lignende, samt støtte Flyvestationens øvrige produktion/aktiviteter.

Under øvelser og udsendelser deltager Bevogtningen ligeledes i Flyvestationens opgaver.

Det er vigtigt at du som medarbejder indgår aktivt i det fællesskab, som vil være en stor del af din dagligdag. Selvom enheden er opdelt i vagthold, arbejder vi ofte på tværs,
vi forventer at alle bidrager til en positiv og professionel kultur. Vi har en meget fri tone og prioriterer medarbejdernes trivsel højt.

Uden for normal tjenestetid lukkes Flyvestationen ned, og Bevogtningen fortsætter overvågning og patruljering af området i og omkring Flyvestationen.
Tjenesten ved Bevogtningen tilrettelægges, med hensyn til gældende krav til den militære sikkerhed, som en kontinuerlig tjeneste, der skal dække døgnets 24 timer hele året rundt.

Samtlige vagthold består af en vagtholdsleder, som under sig har en vagtlederassistent samt en række bevogtningsassistenter med eller uden hund. Hvor hundeførerne naturligt har behov for tid til at træne hunde, har assistenter uden hund et større kendskab til operationsrummet.
Arbejdet som vagtleder-/assistent indebærer at lede og fordele dagens opgaver.
Derudover vil du blive ansvarlig for at operationsrummet og bevogtningen udføres efter bestemmelserne, i tæt samarbejde med dit vagthold, og den daglige leder.
Tjenesten er tilrettelagt således, at der altid er en befalingsmand på vagt.
På tjenestedage vil du blive anvendt, alt efter dine kompetencer, til at uddanne og udvikle resten af bevogtningen.
Om dig
Vi lægger vægt på, at den rette person har interessen for at arbejde med mennesker.

Til daglig vil du have stor kontakt til mange forskellige mennesker, både kunder såvel som kolleger – og alle forventer at du kan håndtere og hjælpe dem med deres henvendelser.

Du skal være ansvarsbevidst, kunne arbejde både selvstændigt og i samspil med kolleger, og du skal kunne holde overblikket i en til tider hektisk hverdag.

Du skal udstråle en naturlig autoritet og være handlekraftig, samtidig med at du er serviceorienteret.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag / søn- og helligdage.

Ansættelse kræver desuden en bestået værnepligtsuddannelse.

Som bevogtningssoldat skal du opretholde en operativ status, hvilket betyder at følgende krav skal honoreres løbende:

- Fysiske krav, ligesom resten af Forsvaret.
- Skydemæssige færdigheder på pistol og gevær.
- Sanitetsmæssige færdigheder.
- Udrykningskørsel, hvorfor det kræves at du har kørekort til personbil.
- Sikkerhedsgodkendelse til HEM
- Helbreds- og tandstatus

Du lærer alle de generelle færdigheder på bevogtningskursus. Herefter fortsætter uddannelsen løbende ved enheden.
Størstedelen af vores kursusaktivitet foregår ved OSW i Karup, samt eksterne partnere og ved Politiet.

Grundet det ovenstående skal du påregne at deltage i relevante kurser og kompetenceudvikling umiddelbart efter ansættelse.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra INTOPS.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at vide mere omkring stillingen og dens indhold, er du velkommen til at kontakte seniorsergent J. Jeppesen via mail FW-S-MGS004@MIL.DK eller tlf.: 72 84 83 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard på mail: FPS-MAN@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. august 2022 og samtaler forventes afholdt i umiddelbart forlængelse af fristens udløb, stillingen er til besættelse 1. september 2022 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange for-skellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejds-partnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

11.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent