Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Presse- og informationsofficer ved Fighter Wing Skrydstrup


Presse- og informationsofficer ved Fighter Wing Skrydstrup

Vil du være ansvarlig for kommunikationen og pressetjenesten ved Danmarks base for kampfly? Vil du rådgive chefgruppen i deres kommunikation og stå i spidsen for et SoMe ambassadørkorps? Hvis ja, så er dette stillingen for dig.

Om os
Vi er Fighter Wing Skrydstrup
På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Om enheden
Presse- og informationsofficeren er indplaceret i enheden Command Group Section der har til opgave at understøtte Fighter Wing Skrydstrups øverste ledelse med blandt andet sagsbehandling, arkivtjeneste og selvfølgelig kommunikation. Sektionen består af en chef (kaptajn) og seks medarbejdere.
Om stillingen
Som presse- og informationsofficer vil du være ansvarlig for at sætte retningen for kommunikationen og pressetjenesten ved Fighter Wing Skrydstrup.

Du vil derfor skulle udvikle kommunikationsstrategien og tilhørende planer i samråd med chefgruppen og vores SoMe ambassadører, og i flere henseender være vores primære ansigt udadtil.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:
• At skrive den gode historie om og for Fighter Wing Skrydstrup.
• Behandling og koordination af presse- og borgerhenvendelser, herunder bidrage til sagsbehandlingen af aktindsigtsanmodninger.
• Rådgivning af chefgruppen i den interne og eksterne kommunikation, herunder udarbejde taler.
• Udvikling og drift af vores interne nyhedsmedier: Nyhedsbreve, interne teamsites, infoskærme m.m.
• Udvikling og drift af vores eksterne nyhedsmedier: SoMe platforme m.m.
• Udvikling og drift af vores rekrutteringsindsats i samarbejde med vores F-35 implementeringsprojektkontor.

Fighter Wing Skrydstrup deployerer jævnligt uden for landets grænser i forbindelse med både øvelser og internationale operationer, hvorfor du vil kunne forvente at skulle udføre din funktion i og fra udlandet i perioder.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L Du er uddannet journalist, kommunikationsrådgiver eller tilsvarende.
Du har erfaring med at kommunikere i en større organisation med en mangfoldig målgruppe, hvor budskabet skal kunne nå høj som lav.

Du skal være en stærk kommunikator, der formår at skrive den gode historie og gerne på et korrekt og nutidig dansk.

Du trives med at have en bred kontaktflade, samt at indgå i dialog med andre mennesker. Du har flair for planlægning og styring, og formår at give konstruktiv feedback til dine kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Jørgen Carstensen, leder af Command Group Support ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon 728 48011.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er 21. august og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

11.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent