Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Kapacitetsansvarlig i Flyverkommandoens helikoptersektion


Kapacitetsansvarlig i Flyverkommandoens helikoptersektion

Helikoptersektionen søger en analytisk stærk og handlekraftig kaptajn. Trives du i et miljø, hvor der stilles høje krav til din viden, dit overblik og dine evne til at skabe fremdrift? Så er dette job, hvor du vil være med til at sætte et solidt præg på anvendelsen af Flyvevåbnets helikopterkapaciteter, noget for dig.
Om os
Vi er en del af Flyafdelingen, der hører under Planlægnings- og Kapacitetsdivisionen i Flyverkommandoen. Flyverkommandoens overordnede opgaver er at planlægge, gennemføre og kontrollere styrkeproduktionen indenfor det luftmilitære område med henblik på at opstille kapaciteter til opretholdelse af beredskaber eller indsættelser.

Flyafdelingen består af 14 medarbejdere, som i fællesskab er ansvarlige for opstilling af helikoptere, transport-, inspektions- og støttefly, herunder udarbejdelse af militære muligheder og militærfaglig anbefaling for afdelingens kapaciteter. Afdelingen er endvidere ansvarlig for de tværgående fagområder elektronisk krigsførelse (EW), mission support, flyve- og nødudstyr (FON), droneområdet (UAS) og Special Air Operations (SAO).

Helikoptersektionen er ansvarlig for opstilling af kapaciteterne FENNEC, EH101 og SEAHAWK. Sektionen varetager derfor udarbejdelsen af kapaciteternes dimensioneringsgrundlag, bidrager til det operative træningsprogram og varetager den kapacitetsspecifikke sagsbehandling af bestemmelseskomplekset.

Vi lægger vægt på et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden til at blive bedre og dækker ind for hinanden med komplementære kompetencer. Det er vigtigt for os, at vores kommende kollega vil opleve en god sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. Vi fokuserer derfor på at gøre en travl dagligdag så fleksibel som muligt for alle parter.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Helikoptersektionen vil du have ansvaret for, at løse dine opgaver i rette kvalitet og til tiden. Dette indebærer, at du opnår et solidt overblik over dine og sektionens aktuelle og kommende opgaver samt kender til de specifikke godkendelsesprocedurer og terminer.
Sagsbehandling af FENNEC og SEAHAWK vil blive dit primære sagsområde, men du kan også forvente at få en bredere indsigt i EH101. En indsigt, der anvendes, når afdelingens forefaldende opgaver skal løses – nogle gange med kort varsel. Der stilles krav til, at du i høj grad selv kan tilrettelægge opgaveløsningen, og at du udviser initiativ med hensyn til koordination og formidling af information, både internt i organisationen og eksternt til samarbejdspartnere.

De konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til:

• At udføre og følge op på dine specifikke opgaver og den tilhørende sagsbehandling.
• At udfærdige håndakter og sagsoplæg til Flyverkommandoens chefgruppe.
• At deltage i forskellige arbejdsfora, primært nationale.
• Koordination med øvrige myndigheder, primært Forsvarsministeriets styrelser og Helicopter Wing Karup.
• At bidrage til et godt ledelses- og arbejdsklima i sektionen og afdelingen.
• At foretage selvstændig planlægning og sagsbehandling.
Om dig
Du er uddannet helikopterpilot og kaptajn i Flyvevåbnet. Er du erfaren premierløjtnant kan du ligeledes søge stillingen. Du vil i så fald indgå en uddannelsesaftale og vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du trives med vide rammer i en positiv og refleksiv tilgang til ledelse. For at kunne indgå i de fleksible arbejdsforhold i Flyverkommandoen evner du at navigere ubesværet mellem tilstedeværelse på arbejdspladsen, arbejde på distancen og være i kontakt med de enheder du understøtter. Det er en klar forventning, at du besidder gode diplomatiske evner for derigennem at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.
Du har stærke kommunikative evner i både skrift og tale.
Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget område, men er samtidigt villig til at inddrage andres viden og kompetencer.
Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene inden for vores arbejdsområdes kompleksitet.
Du har kendskab til stabsprocedurer inden for Forsvaret.

Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning, mens du er tryg ved ansvaret for opgaver, hvor dine handlinger og beslutninger kan få konsekvenser mange år frem.

Har du ovenstående kompetencer eller ønsker du at udvikle dem, du har, så får du her en unik mulighed for at blive en vigtig del af et professionelt, dedikeret og vidende team, der støtter, hjælper og løfter i fællesskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter, med krav om pilotuddannelse.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos MJ John S. Kristensen (JOA), chef for Helikoptersektionen (FLK-F-CHPFH@mil.dk), 728 11692 eller mobil 40288759. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 17. august 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.08.2022

Indrykningsdato

11.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent