Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Udvælgelsesleder til Selektionssektionen (genopslag)


Udvælgelsesledere til Selektionssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i København (genopslag)

Er du ansvarsfuld og struktureret, og kunne du tænke dig at arbejde med afprøvninger til Forsvarets myndigheder og styrelser? Trives du i en dynamisk, tempofyldt og afvekslende hverdag, og kan du lide at have kontakt til unge mennesker?

Så søger vi pt. 2 nye kollegaer til Selektionssektionen, på Nyholm i København
Om os
Udvælgelsesleder teamet ved Selektionssektionen, er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse Center for Rekruttering og Karriere.

Vi foretager afprøvninger af ansøgere til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser, samt til ansættelse af militære og visse civile stillinger.
Vi arbejder i det daglige tæt sammen med enheder og skoler under
Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Sektionen består pt. af 31 medarbejdere, med både militær og civil baggrund. Vi er fordelt på fire teams, Udvælgelsesleder team, Psykolog team, Sundhedsfagligt team og Team for planlægning- udvikling og administration. Alle fire teams indgår i den samlede udvælgelsesproces.
Sektionen arbejder tæt sammen med enheder og skoler under Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Udvælgelsesleder teamet, består af for nuværende af 9 militære ansatte, herunder en major, en chefsergent, fem seniorsergenter og 2 oversergenter, som repræsenterer alle værn.

Vi tilbyder:
• Et spændende og indflydelsesrigt arbejdsmiljø.
• En dynamisk arbejdsplads med fagligt dygtige og dedikerede kolleger, som vægter det kollegiale og sociale fællesskab med plads til sjov i hverdagen, og hvor alle bidrager til at skabe en rar og inkluderende atmosfære på arbejdspladsen.

Som en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse har vi stor fokus på trivsel, arbejdsmiljø og medarbejderudvikling, herunder karrieremuligheder.
Om stillingen
Der er tale om to nyoprettede stillinger i vores Udvælgelsesleder team.

Du vil blandt andet beskæftige dig med afprøvninger og udvælgelse til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser. Du vil blive ansvarlig for at gennemføre afprøvninger, både centralt og decentralt, og du må derfor forvente nogen rejseaktivitet.

Dine hovedansvarsområder vil være følgende:
• Den direkte kontakt til ansøgere
• koordinering af afprøvninger med relevante samarbejdspartnere
• tovholder på afprøvningen fra start til slut
• indsamle data fra de forskellige dele af afprøvningerne til et samlet overblik
• besvarelse/behandling af skriftlige og telefoniske henvendelser fra Forsvarsministeriets myndigheder
• Formand for optagelseskommissioner for udvalgte uddannelser/funktioner

Du vil derudover skulle være med til at udarbejde, samt vedligeholde de eksisterende procesbeskrivelser og medvirke til optimering af interne og eksterne arbejdsprocesser. Du vil også blive en aktiv part i det tværfaglige samarbejde på tværs af sektionen.

Stillingen vil blive tilpasset dine erfaringer og kompetencer, og du vil i forbindelse med opstarten som udvælgelsesleder gennemgå en målrettet oplæring, der gør dig i stand til at varetage din kommende funktion.
Om dig
Du er sergent eller oversergent.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling inden for offentlig forvaltning og administration og evt. erfaring med behandling af personsager.

Vi forventer, at du kan kommunikere klart i skrift og tale, herunder at du har flair for at kommunikere med unge mennesker, der udgør størstedelen af vores ansøgere.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til SAP DeMars, MS Office pakken, persondataloven, GDPR og WorkZone.

Har du kørekort til personbil, er dette en fordel.

Som person er du kendetegnet ved orden og systematik samt høj grad af ansvarlighed.
Du kan arbejde selvstændigt såvel som i teams på tværs af organisationen, du er omstillingsparat og fleksibel.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til forsvaret, beredskabsstyrelse og/eller hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op civilt og til personale ved Beredskabsstyrelsen.

Stillingen er en sergent- / oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested vil være Nyholm i København, H.C. Sneedorffs Allé 3, 1439 KBH K.

Du må forvente at skulle gennemføre test og personligheds profil i forbindelse med jobsamtaler.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, herunder arbejdsopgaver, er du velkommen til at kontakte major Tom Blankensteiner på telefon 7281 9271 eller mail FPS-tbl@MIL.DK, alternativt chefsergent Peter Møllebro på telefon 7281 9279 eller mail FPS-PEM@MIL.DK.

Har du spørgsmål til de civile løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 7281 9156, eller mail FPS-LBU@mil.dk. Har du spørgsmål til Beredskabsstyrelsens ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm på telefon 7281 9696, eller mail FPS-MES@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 28 august 2022. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 36, 37 og 38. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022 eller snarest herefter.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats.

Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

28.08.2022

Indrykningsdato

08.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent