Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Data Link Assistants til 2. Eskadres AAW-fregatter (genopslag)


Data Link Assistants til 2. Eskadres AAW-fregatter (genpslag)

Er du klar til at stå i front under indfasningen og udbygningen af IVER-klassens datalink kapacitet?
Har du mod på at være med til at udbygge specialiseringsretningerne inden for kampinformationsprofessionen? Så har ud nu muligheden, da 2. Eskadre søger sergenter til sejlads på fregatterne af IVER HUITFELDT klassen.
Om os
Fregatterne i 2. eskadre går en spændende tid i møde med indfasningen af flere nye kapaciteter og deraf unikke muligheder for at bidrage til udformning og udbygning af søværnets evne til at kæmpe og vinde i søkrigen.

Vi er tre søsterskibe i IVER HUITFELDT klassen alle med fast tjenestested på Flådestation Korsør. Sammen udgør vi søværnets primære kapacitet til at udføre maritimt områdeluftforsvar. En kapacitet, som er ved at blive udbygget med indfasningen af nye langtrækkende våbensystemer og udbygningen af den nuværende billedopbygningskapaciteter, herunder datalink.

Fregatterne har et varieret sejladsmønster, som blandt andet indeholder Danish Operational Sea Training (DOST) i England, samt operationssejladser inden og uden for Kongerigets grænser.

Vi stiller op hvor og når, der er brug for det, og derfor forekommer der også ændringer til sejladserne med kort varsel, hvilket vi er indforstået med er et vilkår for vores tjeneste.
Vi lægger derfor vægt på at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv, når tjenesten tillader det.

Vi sigter grundlæggende mod at blive i stand til at kæmpe og vinde i scenarier, som andre enheder er nød til at trække sig fra. Kort fortalt handler det om at vi skal kunne levere varen i krig og konflikt.

Om stillingen
Som Data Link Assistant bliver din opgave at bidrage til at tilsikre, at skibets link-systemer anvendes hensigtsmæssigt og integreres effektivt i skibets taktiske virke.

Stillingen som Data Link Assistant er specialiseret og målrettet mod skabe en kobling mellem det tekniske og taktiske felt. Som Data Link Assistant har du ansvaret for at få de to felter til at mødes på en måde, som understøtter enhedens effektive dataudveksling med andre enheder, samt at bidrage til at denne kompetence tillæres enhedernes kampinformationsgaster.

Du kommer desuden til på sigt at fungere som Terminal Area Security Officer (TASO) for kampinformationssektionens klassificerede IT-systemer og vil herigennem have ansvar for korrekt sikkerhedsmæssig konfiguration og anvendelse.

Division 21 er interesseret i, at nye Data Link Assistant kommer ud og virke der, hvor der er behov for dem i forhold til indfasning af områdeluftforsvar, øvelser og operationer. Udlån af både kortere og længere varighed til andre enheder kan derfor komme på tale.
Det er et krav, at du er indforstået med dette forhold, såfremt du ønsker at besætte stillingen.

Som Data Link Assistant vil du skulle fungere som vagtholdsleder i operationsrummet sammen med de andre kampinformations assistenter.

Stillingsopslaget indeholder potentielt op til seks stillinger fordelt med to stillinger på hver af fregatterne.
Der er p.t. ledige stillinger på alle tre fregatter, hvorfor designering til den specifik enhed vil ske efter en konkret og individuel vurderingen af eskadres behov, dine kompetencer og evt. dine ønsker.
Ansættelsesudvalgets endelige sammensætning afgøres efter ansøgningsfristen, når ansøgerfeltets sammensætning er kendt, men vil forventelig bestå af mindst en operationsofficer (OPO) samt lederen af kampinformation (LEKI) fra en eller flere af fregatterne i Korsør.

Vi kan tilbyde en spændende stilling med store muligheder for at påvirke indhold, arbejdsgang, udvikling og mandsskabsbehandling. Desuden kan vi tilbyde et fagspecifikt uddannelsesforløb, da der er tale om en stilling, der kræver en stor portion specialiseret viden og dermed kurser.

Hvis du vil være en kernespiller i at forme IVER-klassens fremtid, så er stillingen som Data Link Assistant et sted, hvor du kan levere et stort fodaftryk.
Om dig
Du er sergent inden for kampinformation med erfaringen fra sejlende tjeneste fra ABSL- og/eller IVER-kl.

Du har erfaring med forskellige link-systemer, herunder Link 11, Link 16 og JREAP og har en solid faglighed inden for kampinformation og anvendelse af C-FLEX.

Som Data Link Assistant skal du først og fremmest være selvstændig, udviklingsorienteret og klar på at specialisere dig fagligt og efterfølgende strukturere tilpassede læringsforløb, hvor du tilser at din viden videregives til underlagt personel.

En interesse for både teknisk og taktisk integration af dataudveksling og kampinformation er derfor central for din succes i stillingen.

Du skal besidde gode samarbejdsevner, idet du kommer til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer fra både operationsdivisionen og våben- og elektronikdivisionen. Du skal interessere dig for vekselvirkningen mellem teknik og taktik, samt påtage dig ansvaret for at evt. udvikling bevæger i en retning, som understøtter enhedernes opgaveløsning.

Da udlån vil komme på tale, skal du være fleksibel og omstillingsparat, og klar på at udvikle link på tværs af alle enhederne i Division 21.

Følgende kurser er et krav:

- TAC 012 – KI videregående
- TAC 216 – LINK 16 foundation
- TAC 111 – LINK11 for operatører

Følgende kurser er ønskelige:

- Data LINK Manager/Interface Control Officers course
- TASO-kursus (FSR 905)
- MLS fabrikskursus
- TAC 012 – Videregående kampinformation
- TAC 640 – MCCIS operatør
- TAC 620 – SITAWARE operatør

Hvis du er overkonstabel og optaget på sergentskole er der mulighed for at kunne indgå en uddannelsesaftale.

Hvis du ikke er optaget på sergentskole, skal du kunne fremvise en FOKUS bedømmelse, hvoraf det fremgår, at du er egnet til udnævnelse, førend du vil kunne komme i betragtning til en uddannelsesaftale i stillingen.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til operationsofficeren på IVER HUITFELDT Jesper Høegh Hansen, 2E-IVER-OPO@MIL.dk eller telefon 72 85 43 13.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. september 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 36 og 37. Stillingen er til besættelse 1. november eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.09.2022

Indrykningsdato

08.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent