Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabs– og planlægningsofficer til Særlig Stab i Operationsstaben ved Forsvarsstaben


Stabs– og planlægningsofficer til Særlig Stab i Operationsstaben ved Forsvarsstaben

Er du en ambitiøs kaptajn eller kaptajnløjtnant, der ønsker at prøve kræfter med nye opgaver på styringsniveau 1? Vil du være med til at udvikle Operationsstaben og etablere Forsvarets Operative Hovedkvarter?

Ønsker du at udbygge dit helhedssyn og har du blik for operativ planlægning og udvikling, samt interesse for doktrin, koordination og policy indenfor operationsområdet? Så er her en mulighed for at indgå i en ny spændende sektion, hvor du aktivt kan bidrage til arbejdet inden for et udfordrende og dynamisk kerneområde med stor bevågenhed.
Om os
Operationsstaben er organiseret med chef, vicechef og en stabschef. Under disse findes den Særlige Stab, Juridisk Sektion, Militær Sikkerhedssektion og J-ressortsektioner, der er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur. Operationsstaben er geografisk placeret henholdsvis i København og Karup.

Ud over de beskrevne opgaver varetager Operationsstaben mere generel sagsbehandling som del af Forsvarsstaben for at understøtte forsvarschefens samlede virke. Nedenfor er beskrevet Særlig Stab opgaver.

Særlig Stab
Særlig Stab skal på sigt bestå af 16 medarbejdere og en chef. Sektionen består af både civile og militære medarbejdere. Vi er inddelt i teams bl.a. ift. Operative Processer, Koncepter & Policy, Ledelsesstøtte og Verifikation.

Sektionens primære opgave, som du vil skulle arbejde med, er at skabe rammerne for opgaveløsningen i staben og hovedkvarteret, herunder:
• Drive de overordnede og tværgåede koncept- og policy opgaver, herunder bidrage til koncepter i Forsvaret og igangværende forligsarbejde.
• Gennemføre implementering og synkronisering af operative processer samt funktioner fx Information & Knowledge Management (inkl. Battle Rhythm), Joint Synchronization, Joint Assessment og STRATCOM.
• Koordination af den operative uddannelse i Operationsstaben.
• Koordination og implementering af SOP/SOI drift og udvikling.
• Støtte ledelsen i Operationsstaben, herunder med briefinger, møder, administrative opgaver og koordination af hovedkvarterets opgaver.
• Støtte øvrige sektioner på tværs af Operationsstaben.

Vi har fokus på at udvikle den enkelte medarbejder, sektionen samt i større perspektiv Operationsstaben. Vi arbejder på høj faglighed i et godt arbejdsklima. Vi prioriterer tid til uddannelse og kompetenceudvikling også i en travl hverdag. Operationsstaben har eget talentprogram.
Om stillingen
Du vil både have mulighed for at arbejde med operative opgaver ift. de operative processer og funktioner i hovedkvarteret samt med overordnede udviklingsopgaver ift. koncepter og policy.

Endvidere vil du have mulighed for at støtte ledelsen ift. udvikling af Operationsstaben og nukleus i Forsvarets Operative Hovedkvarter (Joint Headquarters Denmark).

Stillingens nærmere indhold fastsættes ud fra dine specifikke kompetencer, ønsker og erfaring samt de konkrete opgaver i sektionen.

Du vil arbejde sammen med Forsvarsministeriet og tilhørende styrelser, de operative kommandoer, nationale- og internationale hovedkvarterer, Den Danske Militære Repræsentation ved SHAPE (NMR), Den Danske Militære Repræsentation i NATO-hovedkvarteret (DAMIREP) og Udviklings- og Planlægningsstaben.

Hverdagen er præget af udvikling, dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og en bred berøringsflade, hvorfor du forventes at kunne gribe ud til Forsvarets mange myndigheder.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført nødvendigt Videreuddannelseskursus (VUK) afhængig af værn eller styrelse.

Du bliver en del af en stab, hvor vi prioriterer og værdsætter hinanden. Du kommer til at arbejde i et team, hvor du har mulighed for sparring og støtte til din opgaveløsning. Du skal værdsætte diversitet og besidde den rummelighed, der gør, at vi fortsat kan udvikle os som hold. Vi støtter hinanden i opgaveløsningen og trækker aktivt på vores forskellighed, styrker og erfaringer. Du er villig til at bidrage til et godt fagligt og socialt samvær med interesse for dine kollegaer.

Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale. Det er en fordel, hvis du har god engelsk sprogforståelse, særligt grundet internationale møder, skriftlige materialer og den generelle informationsudveksling på engelsk.

Du har gode samarbejdsevner. Du er analytisk stærk og selvstændigt tænkende samt skaber dig hurtigt et overblik over sager og formår med udpræget helhedsforståelse hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer.

Du har en høj grad af integritet samt besidder gennemslagskraft i arbejdsgrupperegi. Du har gode samarbejdsevner og er i stand til effektivt at prioritere og drive egen og evt. en arbejdsgruppes arbejde.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som sagsbehandler fra stabstjeneste i nationale- eller internationale hovedkvarterer, Forsvarsakademiet, Værnskommandoerne/Specialoperationskommandoen, eller fra Forsvarsstaben.

Der vil være en fordel, at du har kendskab til doktriner og forståelse for de planlægningsprocesser og vilkår, der knytter sig til opgaver i feltet mellem Operationsstaben og øvrige stabe, kommandoer og myndigheder i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets

Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Særlig Stab, kommandørkaptajn Ken Nielsen på telefon 20 13 94 91 eller souschef MJ K.H. Madsbjerg på telefon 23 40 55 02.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2022. Vi forventer at gennemføre samtaler ved Forsvarskommandoen i uge 33 ved Forsvarskommandoen.

Tiltrædelse af stillingen aftales individuelt, men gerne den 3. oktober 2022 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.08.2022

Indrykningsdato

07.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent