Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler/IT-sikkerhedsofficer til J6 ved Specialoperationskommandoen (Genopslag)


Sagsbehandler/IT-sikkerhedsofficer til J6 ved Specialoperationskommandoen (Genopslag)

Er du klar til arbejde med udvikling af klassificerede netværk, radiokommunikation, cyber og CIS koncepter i en af Danmarks mest ambitiøse og alsidige militære enheder? Specialoperationskommandoen tilbyder den rette ansøger en unik mulighed for at anvende og videreudvikle efterspurgte IT-kompetencer i en stilling, som giver adgang til nogle af de mest eksklusive og lukkede netværk i både ind- og udland.
Om os
Specialoperationskommandoen består af en kommandostab, Frømandskorpset og Jægerkorpset – med slædepatruljen Sirius. Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

I Specialoperationskommandoen arbejder vi tæt sammen på tværs af fagområder, og vi har et konstruktivt og godt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Som en niveau II myndighed lægger vi vægt på god forvaltningsskik og at "levere faglig kvalitet til tiden”.

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Specialoperationskommandoens J6 er en ud af tre sektioner i Operationsstøtteafdelingen. J6 består af fire medarbejdere; En sektionschef (M331), en souschef (M331), en sagsbehandler/IT-sikkerhedsofficer (M321) og en subject matter expert (M231). Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og et stort netværk. Sektionens sagsbehandlere har en stor kontaktflade både nationalt og internationalt

J6 arbejder overordnet i to søjler: radiokommunikation samt netværk. J6 er ansvarlig for Specialoperationskommandoens CIS-virksomhed herunder planlægning, koordinering og kvalitetskontrol. Sektionen gennemfører uddannelses- og udviklingsstyring og er ansvarlig for CIS-spørgsmål i forbindelse med uddannelse, øvelser, beredskaber og internationale operationer. Sektionen besidder en betydelig evne til udvikling og operationalisering af CIS koncepter på Component niveau med bred værnsfælles støtte. Du vil i fremtidig kontekst skulle videreføre og udvikle dette.

I J6 lægges der særlig vægt på at udtænke løsninger, der tilgodeser SOF-området. Det kræver høj selvstændighed, fleksibel tilgang til opgaver og et innovativt mindset, der ”kender doktrinen”, men som også kan udtænke anderledes og uventede løsninger på høj- og lavteknologiske problemstillinger. Sektionen består af dedikerede og dygtige medarbejdere, hvor vi i fællesskab sætter en ære i, at levere løsninger af høj kvalitet. Sektionens medarbejdere har en stor kontaktflade både nationalt og internationalt, som vi værner om.

En af de vigtigste opgaver for den kommende sagsbehandler/IT-sikkerhedsofficer bliver at tilsikre, at SOKOM kommunikationskoncept ajourføres til gældende praksis. I stillingen ligger ligeledes ansvaret for al øvelsesvirksomhed inden for CIS. Det indbefatter løbende sparring med øvrige myndigheder og specialistenheder i Forsvaret samt udenlandske samarbejdspartnere. Det betyder, at det daglige arbejde til tider er meget projektorienteret på tværs af myndigheder og nationer.

I stillingen er ligeledes den formelle rolle som SOKOM IT-sikkerhedsofficer, hvor IT-sikkerhedsopgaver løses i fællesskab med Souschef J6.

I J6 vægtes work-life balance højt, men i perioder vil jobbet betyde en del rejseaktivitet i både ind- og udland.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med relevante akademiske og operative forudsætninger. Det er en fordel med erfaring fra det operative niveau ved specialoperationsstyrkerne eller en operativ stab, men det er ikke et krav.

Du er ansvarsbevidst og løsningsorienteret. Du fremmer et godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen. Du har gode anlæg for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og du bidrager til effektive beslutninger.

Stillingen kræver ikke nødvendigvis erfaring med IT-sikkerhed, men det er en fordel, at du har interesse for IT og tidligere har haft berøring med CIS, Informationssikkerhed og/eller netværks-og kommunikationsløsninger inden for et eller flere af værnene. I Specialoperationskommandoen vil du få sat dine kompetencer i spil og få udvidet din viden og horisont på nogle af NATOs mest eftertragtede internationale kurser inden for Cyber, CIS og Informationssikkerhed, blandt andet på NATO Communications & Information School (NCI Academy) i Portugal.

I Specialoperationskommandoen er tempoet til tider højt og opgaverne meget forskelligartede. Vi hjælper hinanden med at nå i mål. Det er derfor afgørende, at du har helhedsforståelse i forhold til opgaveløsningen, og ikke lader dig begrænse af funktionsbeskrivelser og hierarkisk forforståelse.

Stillingen sætter dig over tid i stand til at agere kompetent på fremtidens kampplads, og giver værdifulde og eftertragtede kompetencer til gavn for både dig selv og Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef for J6, Mikkel Petersen på tlf.: +45 40 49 21 45

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022, og vi holder løbende samtaler.
Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2022 eller snarest muligt derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, Frømandskorpset, Jægerkorpset og Siriuspatruljen.
Specialoperationskommandoens opgaveløsning er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber, overraskende styrkeanvendelse og bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herunder opstillingen af et dansk kernebidrag til NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: ”Styrke Gennem Fælles Indsats”
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

07.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent