Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Ressourcestærk sagsbehandler til styrkelse af IT-projekt WING


Ressourcestærk sagsbehandler til styrkelse af IT-projekt WING

Er du IT-interesseret, og har lyst til at videreudvikle og implementere et af nøgleværktøjerne inden for operativ IT?

I så fald er du måske vores nye kollega og specialist på operativ IT.
Om os
Helicopter Wing (HW) er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke. På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.
Om stillingen
Som specialist på operativ IT er du en del af A2 som er et relativt nyt element i HW Stab. A2 er organisato¬risk placeret i HW Operationsafdeling (O-AFD) og sektionen¬ består af: Efterretningselementet, Mission Support elementet, operativ IT element og sikkerhedselementet.

Elementet for operativ IT består af 2 seniorsergenter.

Din primære opgave vil bestå i at være HW go-to specialist inden for studieudvikling, opbygning og vedligeholdelse af programmet WING. Du vil indgå et tæt samarbejde med de flyvende enheder for at de kan få tilgodeset deres behov og ønsker om specifikke funktionaliteter.

WING har en lang række muligheder, hvor du som superbruger vil være rådgiver for brug af værktøjet, samt uddanne nye brugere.

Du vil også skulle arbejde med implementering af nye operative IT løsninger, samt udvikling af allerede eksisterende løsninger på alle stel i HW. Du vil derfor få et godt kendskab til operationer på alle helikoptertyper, og hvordan missionsplanlægning foregår på disse.
Om dig
Du er seniorsergent, eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til at gennemgå den strukturelle uddannelse til seniorsergent.

Du behøver ikke at have erfaring med WING, da det vil være en del af din uddannelse.

Virket som operativ IT-specialist kræver gode samarbejdsevner, både med chefer og ledere, dine di¬rekte kolleger, øvrige myndigheder på flyvestationen samt eksterne samarbejdspartnere.

Du skal være nysgerrig og opsøgende for at kunne videreudvikle WINGs potentiale.

Du skal kunne planlægge dit arbejde selvstændigt, men skal samtidig kunne trives i A2’s dynamiske team med et delt fokus på hhv. sagsbehandling og praktisk specialistvirke for at understøtte den operative virksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Magnus Færtz på mail: HW-A2-001@mil.dk eller tlf.: 72 84 87 22 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 15. august 2022, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

07.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent