Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler kommunikationssystemer og elektromagnetiske operationer til Strategisk Udviklingssektion i Forsvarsstaben (Genopslag)


Sagsbehandler kommunikationssystemer og elektromagnetiske operationer til Strategisk Udviklingssektion i Forsvarsstaben

Er du en ambitiøs major/orlogskaptajn, som ønsker en spændende stilling i Forsvarsstaben med stor indflydelse på Forsvarets strategiske udvikling? Har du mod på et selvstændigt og udfordrende job med fokus på udvikling af tværgående koncepter og strategier?

Hvis det lyder interessant, og du vil arbejde i et spændende miljø tæt på centrale beslutningsprocesser i Forsvarsstaben, så søg stillingen. Stillingen er til besættelse senest 1. oktober.
Om os
Strategisk Udviklingssektion indgår i Strategiafdelingen, der er én af tre afdelinger i Udviklings- og Planlægningsstaben ved Forsvarskommandoen. Sektionen består af én oberstløjtnant samt elleve sagsbehandlere og forbindelsesofficerer ved internationale myndigheder. Sektionen arbejder med Forsvarets strategiske og konceptuelle udvikling og skaber dermed ramme for kapacitetsudviklingen i Forsvaret. Sektionen varetager desuden komplekse projektstyringsopgaver af international karakter.

Sektionen har et tæt samarbejde med værn og kommandoer, internationale aktører, Forsvarsministeriets departement samt støttende styrelser under Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Om stillingen
Som sagsbehandler kommunikationssystemer og elektromagnetiske operationer er du sektionens primære sagsbehandler på kommunikationssystemer, elektromagnetiske operationer, elektronisk krigsførelse og det elektromagnetiske spektrum i rammen af NATOs Federated Mission Networking. Du vil desuden varetage dansk deltagelse i en række internationale arbejdsgrupper, herunder NATO EW Advisory Committee, NORDEFCO CIS WG, NORDEFCO SATCOM WG, NORDEFCO EW WG. Du vil ligeledes have ansvaret for relevante koordinationsgrupper i rammen af Udviklings og planlægningsstaben, herunder ko-ordinationsgruppe EW og koordinationsgruppe SATCOM.

Du vil følge udviklingen i NATO tæt og udlede konkrete konsekvenser for kapacitetsudviklingen i Forsvaret på mellemlang og lang sigt, herunder deltage i den nationale behandling af NATO Warfighting Capstone Concept og andre strategiske udviklingsdokumenter eller internationale samarbejder i rammen af NATO, NORDEFCO eller EU.

Du kan forvente yderligere sagsområder under hensyntagen til sektionens behov og dine kvalifikationer og interesser. Du vil desuden blive inddraget i sektionens øvrige opgaver samt koncept- og strategiarbejde, ligesom du vil skulle støtte den kapacitetsudvikling og det forligsarbejde, der gennemføres i den resterende del af Udviklings- og Planlægningsstaben.

Dit arbejde vil ofte være kendetegnet ved, at overordnet national eller NATO policy og strategier skal konkretiseres i koncepter, der kan bidrage til et mere håndgribeligt grundlag for Forsvarets kapacitetsudvikling på mellemlang og lang sigt. Koncepter udarbejdes normalt i et bredt samarbejde med andre sektioner i Forsvarsstaben samt kommandoer og styrelser, hvor du forventes at opbygge og vedligeholde effektive netværk. Arbejdet har en meget selvstændig natur, hvor du i høj grad er med til at definere opgaver og rammer.

Du kan forvente et vist omfang af rejseaktivitet både nationalt og internationalt. Stillingen tilbyder en relativt stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og hjemmearbejde. Vi lægger vægt på, at der er en god ånd i afdelingen, og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.
Om dig
Den typiske kandidat er afklaret operativt og søger stillingen med henblik på afklaring til M401-niveauet eller en funktionel specialist med stor indsigt i fagområdet.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste ved højere stabe, og vi lægger vægt på, at du har talent, et stærkt intellekt, gå-på-mod og gode samarbejdsevner. Du bør desuden være robust i forhold til arbejdsbyrde, mødeledelse og fremlæggelser, ligesom du bør befinde dig godt i et miljø, hvor der sjældent er faste rammer for ar-. Du vil modtage den nødvendige efteruddannelse i relation til fagområder og stabsmetodik. Det er vigtigt, at du kan formulere dig koncist i både skrift og tale på dansk og engelsk, og at du kan omsætte komplekse problemstillinger i et let forståeligt skriftsprog. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har en baggrund inden for fagområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Strategisk Udviklingssektion, oberstløjtnant Chris Terndrup på telefon 728 12083 eller 5197 4370. Du er også meget velkommen til at kontakte den nuværende stillingsindehaver major Gert Agner Rasmussen på telefon 728 11919 eller 2515 8854. Gert tiltræder stillingen som stabschef ved føringsstøtteregimentet den 1. august, hvorefter han kan træffes på FSR-STCH. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 11. september 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Det faste tjenestested er Karup. Stillingen er til besættelse 1. november 2022

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.09.2022

Indrykningsdato

07.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent