Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Indsatsleder fly ved Brand- og Redningstjenesten ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg


Indsatsleder fly ved Brand- og Redningstjenesten ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en udfordrende stilling som Indsatsleder-FLY ved vores Brand- og Redningstjeneste hos Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
Vi er hjemsted for alle Forsvarets transport- og inspektionsfly. Vi træner og udsender bidrag af transport- og inspektionsfly til indsættelse i verdens brændpunkter. Vores motto er:
”Stærk og pålidelig – over alt”.

Operationsstøtteeskadrillens hovedopgaver er, at opstille taktisk og operativt beredskab med henblik på at støtte ATW træning, øvelser og operationer. Dette gøres primært ved at bidrage med militær sikkerhed, baneberedskab, brændstof, taktiske landings- og dropzoneberedskab, brand- og katastrofeberedskab samt håndtering af besætninger, fly og passagerer.
Om stillingen
Du bliver en del af en velfungerende enhed, hvor du som Indsatsleder-FLY på sigt skal indgå på et af de 7 vagthold, hvis primære opgave er at opretholde et brand- og rednings-beredskab for både den militære og civile del af Flyvestation Aalborg/Aalborg lufthavn.

Indsatsleder-FLY varetager med ansvar over for leder af Brand- og Redningstjenesten følgende opgaver:
• Leder og tilrettelægger arbejdet for vagtholdet i forbindelse med beredskabet.

• Virker som Indsatsleder-FLY ved havari, flytildragelser, miljøuheld og brand m.m.

• Virker som teknisk leder på skadestedet i den kommunale beredskabsinspektørs fravær, herunder vurderer og træffer de nødvendige beslutninger i forhold til indsatsen.

• Inspicerer og iværksætter fejning samt is- og snerydning af manøvreområdet.

• Iværksætter fugle- og vildtbekæmpelse på Flyvestation Aalborgs manøvreområde.

• Planlægger og kontrollerer underlagt personels arbejdsopgaver og tjeneste.

• Forestår baneinspektion på døgnbasis og iværksætte friktionsmåling af manøvre-området.

• Udfærdiger rapporter i forbindelse med indsats, beredskab samt is- og snerydning.

• Koordinerer tjenesten med depot og garage for så vidt angår vedligeholdelse, eftersyn og reparationer.

• Gennemfører bedømmelser, medarbejder- og udviklingssamtaler med underlagt personel.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Derudover vil jobbet også give dig mulighed for mange unikke oplevelser.
Om dig
Du har gennemført værnepligten og er sergent uddannet, gerne oversergent, samt er i besiddelse af kørekort til kategori B.

Du har gennemført holdleder og gerne Indsatsleder samt Indsatsleder-FLY uddannelsen ved Beredskabsstyrelsen eller lign., ligesom du behersker engelsk i både skrift og tale.

Dine faglige og personlige kvalifikationer:
Vi forventer, at du er i fysisk god form, er en selvstændig og handlekraftig person, der er i stand til at holde hovedet koldt i pressede situationer.

Du kan arbejde og fungere som en del af et team, hvor alle bidrager med en professionel tilgang til jobbet.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Niels Beck-Holtebo, leder for Brand- og Redningstjenesten, på telefon 72 84 71 11 / 22380420 eller mail: ATW-OS-F001@mil.dk.
Eller ud kan kontakte major Heine B. Andersen, chef for Operationsstøtteeskadrillen på telefon 72 84 71 01 / 42773429 eller mail: ATW-OS-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022, og der forventes at blive afholdt samtaler medio september.

Stillingen er til besættelse 1. september 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW. 

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

04.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent