Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Stabsassistent (sergent) ved Søværnskommandoens Øvelsessektion.


Stabsassistent (sergent) ved Søværnskommandoens Øvelsessektion

Er du sergent/oversergent/seniorsergent med en operativ baggrund? Brænder du for maritim krigsførelse? Kan du bevare overblikket? Vil du have fast tjenestested i Korsør, og samtidig med mulighed for sejlende tjeneste? Så er du måske vores nye stabsassistent i Søværnskommandoens Øvelsessektion (SVK N7Ø) i Korsør.
Om os
Søværnskommandoens Øvelsessektion (SVK N7Ø) er bosiddende på Flådestation Korsør og har ansvaret for koordinering og planlægning af Søværnets øvelser. Vi planlægger styrkeproducerende, styrkeudviklende og strategiske øvelser efter et ”vugge til grav” princip.

Herudover kan personel i SVK N7Ø udsendes enten som enkeltmand eller som en del af en taktisk føringsstab med kort varsel. Vi har op til ca. 60 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer div. øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland. Du vil derfor ofte være SVN repræsentant på den internationale scene.

Vi er et tjenestested, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, fleksibilitet, teamwork og medindflydelse. Vi bestræber os på, at udvikle personel i sektionen ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker, ambitioner og kompetencer.
Om stillingen
Vi søger en sergent, oversergent eller seniorsergent. Vi ser helst, at du har en taktisk baggrund inden for kampinformation eller kommunikation, men IT er også en fordel, og vi har mulighed for at tilpasse opgaverne ift. din profil.

Dine opgaver bliver blandt andet:
• Gennemføre øvelsesplanlægning/-koordinering på tværs af Søværnet. Det vil sige lige fra nationale SAR-øvelser til high-end warfighting i internationalt regi.
• Assistere ved planlægning af øvelser, konferencer eller andre aktiviteter.
• Varetage Battle Watch Assistant, når Søværnskommandoens Føringsstab opstilles. BWA støtter Battle Watch Officer, når der skal udøves kommandokontrol over enhederne i en flådestyrke. Føringsstaben gennemfører årligt tre større øvelser, hvor du vil indgå jævnfør dit fagspeciale.
• Assistere i sagsbehandlingen af operative emner i samarbejde med øvrige sergenter i sektionen.
• Mulighed for at træne Søværnets enheder som Sea Rider.
• Opgaveporteføljen er bred og du vil i høj grad selv kunne præge hverdagen samt længerevarende projekter.

En del af opgaverne er projektorienterede, hvorfor differentieret arbejdsbelastning forekommer, og det er derfor nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten ved SVK N7Ø. Du får et tværgående ansvar i såvel sektionens som enhedens opgaveløsning, og vi prioriterer frihed under ansvar. Du får udleveret FAP og telefon. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage, og vi lægger generelt vægt på, at få din hverdag til at hænge sammen med rejseaktivitet, sejlads og lignende.
Om dig
Du er sergent, oversergent eller seniorsergent og har erfaring fra tidligere tjeneste på de sejlende enheder. Arbejdsopgavernes mængde og kompleksitet vil blive tilpasset din profil.

Det er yderligere en fordel, dog ikke et krav, såfremt du har kompetencer inden for IT (og måske netværk) generelt.

Du har en evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket. Herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det sømilitære område. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Du er egnet til INTOPS og kan opnå blåt bevis.

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet, ofte med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Dette brede opslag omfatter sergent/oversergenter/seniorsergenter, stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat.

Stillingen er en sergent/oversergenter/seniorsergenter på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Arbejdsopgavernes mængde og kompleksitet vil blive tilpasset din profil.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Souschef i SVK N7Ø orlogskaptajn Kim Sørensen Telefon: 5115 0840/ Mail: FKO-SV-N7O01@mil.dk eller Chef i SVK N7Ø orlogskaptajn Lena Teglgaard-Thers Telefon: 2331 3426 Mail: FKO-SV-CHN7O@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

04.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent